Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Exoda 1:1-22

1  Cwale ki a mabizo a bana ba Isilaele bane bakeni mwa Egepita ni Jakobo, yomuñwi ni yomuñwi yanaakeni ni ba ndu yahae:+  Rubeni, Simioni, Livi, ni Juda;+  Isakare, Zabuloni, ni Benjamine;  Dani ni Nafetali; Gadi ni Asere.+  Mi batu kaufela bane basimuluhile ku Jakobo* neli ba 70, kono Josefa yena naali kale mwa Egepita.+  Hamulaho wa nako, Josefa ashwa,+ ni banabahabo yena kaufela ni ba linako zabona kaufela.  Mi Maisilaele* baata ni kukalisa kuba babañata, mi bazwelapili kuekezeha ni kuba babamaata hahulu, mi batala mwa naha.+  Hamulaho wa nako, naha ya Egepita yakala kubusiwa ki mulena yomunca, yanaasa zibi Josefa.  Mulena yo kihaa bulelela sicaba sahae, ali: “Hamubone! Maisilaele ki babañata hahulu mi bamaata kulufita.+ 10  Cwale halu baezeñi ka butali. Haiba lusaezi cwalo, bakazwelapili kuekezeha, mi haiba kuzuha ndwa, bakaswalisana ni lila zaluna, balulwanise, mi bazwe mwa naha.” 11  Kiha baketa bazamaisi ba misebezi ya kuhapelezwa* kuli babanyandise ka kubabelekisa misebezi yetaata,+ mi bayahela Faro mileneñi ya mabulukelo, yona mileneñi ya Pitomi ni Ramisese.+ 12  Kono niha neba banyandisa cwalo, nebazwelapili kuekezeha ni kuata mwa naha, mi Maegepita bakenelwa ki sabo kabakala Maisilaele.+ 13  Kabakaleo, Maegepita bahapeleza Maisilaele kueza misebezi yetaata ya butanga.+ 14  Batatafaza bupilo bwabona ka kubafa misebezi yetaata, ya kuluba daka ni kueza litina, ni misebezi kaufela ya butanga bwa mwa masimu. Bababelekisa cwalo ka taata, banze babanyandisa ka misebezi kaufela ya butanga.+ 15  Hasamulaho, mulena wa Egepita abulela ni bapepisi ba Maheberu, bo Shifira ni Pua, 16  mi ali ku bona: “Hamupepisa+ basali ba Maheberu mi mubona kuli batuha bapuluha, haiba mwana ki mushimani, mumubulaye; kono haiba ki musizana, mumutuhele apile.” 17  Kono bapepisi nebasaba Mulimu wa niti, mi nebasika eza ka mwanaa babulelezi mulena wa Egepita. Kono batuhelela bana babashimani kupila.+ 18  Hasamulaho, mulena wa Egepita abiza bapepisi mi ali ku bona: “Kiñi hamutuhelezi bana babashimani kupila?” 19  Bapepisi baalaba Faro, bali: “Basali ba Maheberu habaswani ni basali ba Maegepita. Ki basali babamaata mi bapuluhanga mane mupepisi asika fita kale ku bona.” 20  Ka mukwa ocwalo, Mulimu aeza hande bapepisi, mi batu bazwelapili kuata ni kuba babamaata hahulu. 21  Mi bakeñisa kuli bapepisi nebasabile Mulimu wa niti, hamulaho wa nako, naabafile mabasi. 22  Faro kihaa laela batu bahae kaufela, ali: “Mbututu wamushimani kaufela wa Maheberu, yapepwa, mumunepele mwa Nuka ya Nile, kono mbututu wamusizana kaufela mumutuhele apile.”+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “bane bazwile mwa silupi sa Jakobo.”
Linzwi ka linzwi, “bana ba Isilaele.”
Kamba “baketa babelekisi.”