Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Exoda

Chapters

Litaba ze Mwahali

 • 1

  • Maisilaele baekezeha mwa Egepita (1-7)

  • Faro unyandisa Maisilaele (8-14)

  • Bapepisi babasaba Mulimu bapulusa limbututu (15-22)

 • 2

  • Kupepwa kwa Mushe (1-4)

  • Mwanaa Faro wamusizana uañula Mushe (5-10)

  • Mushe ubalehela kwa Midiani mi unyala Zipora (11-22)

  • Mulimu uutwa sitongo sa Maisilaele (23-25)

 • 3

  • Mushe ni sicacani sa miutwa sesituka mulilo (1-12)

  • Jehova utalusa libizo Lahae (13-15)

  • Jehova ulaela Mushe (16-22)

 • 4

  • Liponiso zetaalu zatokwa kueza Mushe (1-9)

  • Mushe uikutwa kuli haakoni kueza musebezi wafilwe (10-17)

  • Mushe ukutela kwa Egepita (18-26)

  • Mushe ukopana ni Aruni hape (27-31)

 • 5

  • Mushe ni Aruni ba fapilaa Faro (1-5)

  • Nyandiso iba yetuna (6-18)

  • Maisilaele banyaza Mushe ni Aruni (19-23)

 • 6

  • Sepiso ya kulukululwa yakutelwa (1-13)

   • Libizo la Jehova halisika zibiwa ka kutala (2, 3)

  • Lusika mobasimuluha bo Mushe ni Aruni (14-27)

  • Mushe utalusezwa kuya ku Faro hape (28-30)

 • 7

  • Jehova utiisa Mushe (1-7)

  • Mulamu wa Aruni ufetuha noha yetuna (8-13)

  • Koto Yapili: mezi afetuha mali (14-25)

 • 8

  • Koto Yabubeli: limbotwe (1-15)

  • Koto Yabulaalu: minañi (16-19)

  • Koto Yabune: mabuba (20-32)

   • Mwa Gosheni hakufumanehi mabuba (22, 23)

 • 9

  • Koto Yabuketalizoho: kushwa kwa limunanu (1-7)

  • Koto Yabu 6: litombo za bulalu kwa batu ni kwa lifolofolo (8-12)

  • Koto Yabu 7: simbwewewe (13-35)

   • Faro utalusezwa kuli ukabona maata a Mulimu (16)

   • Libizo la Jehova likashaelwa (16)

 • 10

  • Koto Yabu 8: nziye (1-20)

  • Koto Yabu 9: lififi (21-29)

 • 11

  • Koto yabulishumi yazibahazwa (1-10)

   • Maisilaele baikupele limpo (2)

 • 12

  • Paseka yatomiwa (1-28)

   • Kuhasiwe mali fa misumo ya minyako (7)

  •  Koto Yabulishumi: kubulaiwa kwa bana ba baeli ni lifolofolo za maizibulo (29-32)

  • Mututo wakalisa (33-42)

   • Lilimo ze 430 zafela (40, 41)

  • Litaelo ka za kuca Paseka (43-51)

 • 13

  • Baeli kaufela babashimani ni lifolofolo za maizibulo kaufela zabaana ki za Jehova (1, 2)

  • Mukiti wa Linkwa Zesika ya Mumela (3-10)

  • Baeli kaufela babashimani ni lifolofolo za maizibulo kaufela zabaana lifiwe ku Mulimu (11-16)

  • Maisilaele baetelelwa kwa Liwate Lelifubelu (17-20)

  • Lilu leliyemi nonga ni mulilo oyemi nonga (21, 22)

 • 14

  • Maisilaele bafita kwa liwate (1-4)

  • Faro undongwama Maisilaele (5-14)

  • Maisilaele basila Liwate Lelifubelu (15-25)

  • Maegepita bashwela mwa liwate (26-28)

  • Maisilaele baba ni tumelo ku Jehova (29-31)

 • 15

  • Mushe ni Maisilaele baopela pina ya tulo (1-19)

  • Miriame uopela ka kutekuzana ni babañwi (20, 21)

  • Mezi ababa afetulwa kuba amunati (22-27)

 • 16

  • Batu batongoka ka za lico (1-3)

  • Jehova uutwa litongoko zabona (4-12)

  • Makwali ni maana zafiwa (13-21)

  • Nekusike kwaba ni maana la Sabata (22-30)

  • Maana ibulukiwa sina kupuliso (31-36)

 • 17

  • Litongoko za kutokwa mezi kwa Horebe (1-4)

  • Mezi azwa mwa licwe (5-7)

  • Maamaleke balwanisa Isilaele mi batulwa (8-16)

 • 18

  • Jetero ni Zipora bapunya (1-12)

  • Kelezo ya Jetero ya kuketa baatuli (13-27)

 • 19

  • Kwa Lilundu la Sinai (1-25)

   • Isilaele ikaba mubuso wa baprisita (5, 6)

   • Sicaba sakeniswa kuli siyo kopana ni Mulimu (14, 15)

 • 20

  • Milao Yelishumi (1-17)

  • Likezahalo zesabisa Maisilaele (18-21)

  • Litaelo ka za kulapela Mulimu (22-26)

 • 21

  • Milao yefiwa Maisilaele (1-36)

   • Ka za batanga ba Maheberu (2-11)

   • Ka za kuholofaza mutu yomuñwi (12-27)

   • Ka za lifolofolo (28-36)

 • 22

  • Milao yefiwa Maisilaele (1-31)

   • Ka za busholi (1-4)

   • Ka za kusinyehelwa ki licalo (5, 6)

   • Ka za kulifa lika zesinyizwe ni ka za bañi ba lika (7-15)

   • Ka za kupepeza (16, 17)

   • Ka za bulapeli ni kueza hande babañwi (18-31)

 • 23

  • Milao yefiwa Maisilaele (1-19)

   • Ka za busepahali ni likezo zelukile (1-9)

   • Ka za lisabata ni mikiti (10-19)

  • Maisilaele batalusezwa kuli bakaetelelwa ki lingeloi (20-26)

  • Ka za kuluwa naha ni za milulwani (27-33)

 • 24

  • Batu baitumelela kubuluka tumelelano (1-11)

  • Mushe fa Lilundu la Sinai (12-18)

 • 25

 • 26

  • Tabernakele (1-37)

   • Masila a tende (1-14)

   • Mafulemu ni matomelo (15-30)

   • Lisila ni lisila la fa munyako (31-37)

 • 27

  • Aletare ya linubu za kucisa (1-8)

  • Lapa (9-19)

  • Oli ya lilambi (20-21)

 • 28

  • Liapalo za baprisita (1-5)

  • Efoda (6-14)

  • Poniso ya fa sifuba (15-30)

   • Urimi ni Tumimi (30)

  • Koti yesina mazoho (31-35)

  • Kuwani ni sipi ya bupapati ya gauda (36-39)

  • Liapalo zeñwi za baprisita (40-43)

 • 29

  • Kubeya batu mwa sebelezo ya buprisita (1-37)

  • Nubu ya ka zazi ni zazi (38-46)

 •  30

  • Aletare ya insense (1-10)

  • Za sipalo ni za masheleñi a sebelezo ya kukwahela libi (11-16)

  • Mukeke wa kopa wa kutapela (17-21)

  • Oli ya kutozisa yezwakilwe hande (22-33)

  • Mwakupangela insense yekenile (34-38)

 • 31

  • Likwala za misebezi ya mazoho batala moya wa Mulimu (1-11)

  • Sabata, sisupo mwahalaa Mulimu ni Isilaele (12-17)

  • Matapa amabeli a macwe (18)

 • 32

  • Kulapela namani ya gauda (1-35)

   • Mushe uutwa batu babaopela ka nzila isili (17, 18)

   • Mushe utuba matapa a mulao (19)

   • Malivi basepahala ku Jehova (26-29)

 • 33

  • Manzwi a Mulimu a nyazo (1-6)

  • Tende ya kopano kwande a mafulo (7-11)

  • Mushe uikupela kubona kanya ya Jehova (12-23)

 • 34

  • Matapa amanca a macwe alukiswa (1-4)

  • Mushe ubona kanya ya Jehova (5-9)

  • Litaba za tumelelano zakutelwa (10-28)

  • Pata ya Mushe yabenya (29-35)

 • 35

  • Litaelo ka za Sabata (1-3)

  • Linubu za tabernakele (4-29)

  • Bezalele ni Oholiabi batala moya (30-35)

 • 36

  • Kutiswa linubu zeñata hahulu kufita zetokwahala (1-7)

  • Kuyaha tabernakele (8-38)

 • 37

  • Kueza Aleka (1-9)

  • Tafule (10-16)

  • Matomelo a lilambi (17-24)

  • Aletare ya insense (25-29)

 • 38

  • Aletare ya linubu za kucisa (1-7)

  • Mukeke wa kopa (8)

  • Lapa (9-20)

  • Mukoloko wa lika zeneeitusisizwe kwa tabernakele (21-31)

 • 39

  • Kueza liapalo za baprisita (1)

  • Efoda (2-7)

  • Poniso ya fa sifuba (8-21)

  • Koti yesina mazoho (22-26)

  • Liapalo zeñwi za baprisita (27-29)

  • Sipi ya bupapati ya gauda (30, 31)

  • Mushe utatuba tabernakele (32-43)

 • 40

  • Kutoma tabernakele (1-33)

  • Kanya ya Jehova itala mwa tabernakele (34-38)