Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

EXODA

Litaba ze Mwahali—Exoda

 • 1

  • Maisilaele baekezeha mwa Egepita (1-7)

  • Faro unyandisa Maisilaele (8-14)

  • Bapepisi babasaba Mulimu bapulusa limbututu (15-22)

 • 2

  • Kupepwa kwa Mushe (1-4)

  • Mwanaa Faro wamusizana uañula Mushe (5-10)

  • Mushe ubalehela kwa Midiani mi unyala Zipora (11-22)

  • Mulimu uutwa sitongo sa Maisilaele (23-25)

 • 3

  • Mushe ni sicacani sa miutwa sesituka mulilo (1-12)

  • Jehova utalusa libizo Lahae (13-15)

  • Jehova ulaela Mushe (16-22)

 • 4

  • Liponiso zetaalu zatokwa kueza Mushe (1-9)

  • Mushe uikutwa kuli haakoni kueza musebezi wafilwe (10-17)

  • Mushe ukutela kwa Egepita (18-26)

  • Mushe ukopana ni Aruni hape (27-31)

 • 5

  • Mushe ni Aruni ba fapilaa Faro (1-5)

  • Nyandiso iba yetuna (6-18)

  • Maisilaele banyaza Mushe ni Aruni (19-23)

 • 6

  • Sepiso ya kulukululwa yakutelwa (1-13)

   • Libizo la Jehova halisika zibiwa ka kutala (2, 3)

  • Lusika mobasimuluha bo Mushe ni Aruni (14-27)

  • Mushe utalusezwa kuya ku Faro hape (28-30)

 • 7

  • Jehova utiisa Mushe (1-7)

  • Mulamu wa Aruni ufetuha noha yetuna (8-13)

  • Koto Yapili: mezi afetuha mali (14-25)

 • 8

  • Koto Yabubeli: limbotwe (1-15)

  • Koto Yabulaalu: minañi (16-19)

  • Koto Yabune: mabuba (20-32)

   • Mwa Gosheni hakufumanehi mabuba (22, 23)

 • 9

  • Koto Yabuketalizoho: kushwa kwa limunanu (1-7)

  • Koto Yabu 6: litombo za bulalu kwa batu ni kwa lifolofolo (8-12)

  • Koto Yabu 7: simbwewewe (13-35)

   • Faro utalusezwa kuli ukabona maata a Mulimu (16)

   • Libizo la Jehova likashaelwa (16)

 • 10

  • Koto Yabu 8: nziye (1-20)

  • Koto Yabu 9: lififi (21-29)

 • 11

  • Koto yabulishumi yazibahazwa (1-10)

   • Maisilaele baikupele limpo (2)

 • 12

  • Paseka yatomiwa (1-28)

   • Kuhasiwe mali fa misumo ya minyako (7)

  •  Koto Yabulishumi: kubulaiwa kwa bana ba baeli ni lifolofolo za maizibulo (29-32)

  • Mututo wakalisa (33-42)

   • Lilimo ze 430 zafela (40, 41)

  • Litaelo ka za kuca Paseka (43-51)

 • 13

  • Baeli kaufela babashimani ni lifolofolo za maizibulo kaufela zabaana ki za Jehova (1, 2)

  • Mukiti wa Linkwa Zesika ya Mumela (3-10)

  • Baeli kaufela babashimani ni lifolofolo za maizibulo kaufela zabaana lifiwe ku Mulimu (11-16)

  • Maisilaele baetelelwa kwa Liwate Lelifubelu (17-20)

  • Lilu leliyemi nonga ni mulilo oyemi nonga (21, 22)

 • 14

  • Maisilaele bafita kwa liwate (1-4)

  • Faro undongwama Maisilaele (5-14)

  • Maisilaele basila Liwate Lelifubelu (15-25)

  • Maegepita bashwela mwa liwate (26-28)

  • Maisilaele baba ni tumelo ku Jehova (29-31)

 • 15

  • Mushe ni Maisilaele baopela pina ya tulo (1-19)

  • Miriame uopela ka kutekuzana ni babañwi (20, 21)

  • Mezi ababa afetulwa kuba amunati (22-27)

 • 16

  • Batu batongoka ka za lico (1-3)

  • Jehova uutwa litongoko zabona (4-12)

  • Makwali ni maana zafiwa (13-21)

  • Nekusike kwaba ni maana la Sabata (22-30)

  • Maana ibulukiwa sina kupuliso (31-36)

 • 17

  • Litongoko za kutokwa mezi kwa Horebe (1-4)

  • Mezi azwa mwa licwe (5-7)

  • Maamaleke balwanisa Isilaele mi batulwa (8-16)

 • 18

  • Jetero ni Zipora bapunya (1-12)

  • Kelezo ya Jetero ya kuketa baatuli (13-27)

 • 19

  • Kwa Lilundu la Sinai (1-25)

   • Isilaele ikaba mubuso wa baprisita (5, 6)

   • Sicaba sakeniswa kuli siyo kopana ni Mulimu (14, 15)

 • 20

  • Milao Yelishumi (1-17)

  • Likezahalo zesabisa Maisilaele (18-21)

  • Litaelo ka za kulapela Mulimu (22-26)

 • 21

  • Milao yefiwa Maisilaele (1-36)

   • Ka za batanga ba Maheberu (2-11)

   • Ka za kuholofaza mutu yomuñwi (12-27)

   • Ka za lifolofolo (28-36)

 • 22

  • Milao yefiwa Maisilaele (1-31)

   • Ka za busholi (1-4)

   • Ka za kusinyehelwa ki licalo (5, 6)

   • Ka za kulifa lika zesinyizwe ni ka za bañi ba lika (7-15)

   • Ka za kupepeza (16, 17)

   • Ka za bulapeli ni kueza hande babañwi (18-31)

 • 23

  • Milao yefiwa Maisilaele (1-19)

   • Ka za busepahali ni likezo zelukile (1-9)

   • Ka za lisabata ni mikiti (10-19)

  • Maisilaele batalusezwa kuli bakaetelelwa ki lingeloi (20-26)

  • Ka za kuluwa naha ni za milulwani (27-33)

 • 24

  • Batu baitumelela kubuluka tumelelano (1-11)

  • Mushe fa Lilundu la Sinai (12-18)

 • 25

 • 26

  • Tabernakele (1-37)

   • Masila a tende (1-14)

   • Mafulemu ni matomelo (15-30)

   • Lisila ni lisila la fa munyako (31-37)

 • 27

  • Aletare ya linubu za kucisa (1-8)

  • Lapa (9-19)

  • Oli ya lilambi (20-21)

 • 28

  • Liapalo za baprisita (1-5)

  • Efoda (6-14)

  • Poniso ya fa sifuba (15-30)

   • Urimi ni Tumimi (30)

  • Koti yesina mazoho (31-35)

  • Kuwani ni sipi ya bupapati ya gauda (36-39)

  • Liapalo zeñwi za baprisita (40-43)

 • 29

  • Kubeya batu mwa sebelezo ya buprisita (1-37)

  • Nubu ya ka zazi ni zazi (38-46)

 •  30

  • Aletare ya insense (1-10)

  • Za sipalo ni za masheleñi a sebelezo ya kukwahela libi (11-16)

  • Mukeke wa kopa wa kutapela (17-21)

  • Oli ya kutozisa yezwakilwe hande (22-33)

  • Mwakupangela insense yekenile (34-38)

 • 31

  • Likwala za misebezi ya mazoho batala moya wa Mulimu (1-11)

  • Sabata, sisupo mwahalaa Mulimu ni Isilaele (12-17)

  • Matapa amabeli a macwe (18)

 • 32

  • Kulapela namani ya gauda (1-35)

   • Mushe uutwa batu babaopela ka nzila isili (17, 18)

   • Mushe utuba matapa a mulao (19)

   • Malivi basepahala ku Jehova (26-29)

 • 33

  • Manzwi a Mulimu a nyazo (1-6)

  • Tende ya kopano kwande a mafulo (7-11)

  • Mushe uikupela kubona kanya ya Jehova (12-23)

 • 34

  • Matapa amanca a macwe alukiswa (1-4)

  • Mushe ubona kanya ya Jehova (5-9)

  • Litaba za tumelelano zakutelwa (10-28)

  • Pata ya Mushe yabenya (29-35)

 • 35

  • Litaelo ka za Sabata (1-3)

  • Linubu za tabernakele (4-29)

  • Bezalele ni Oholiabi batala moya (30-35)

 • 36

  • Kutiswa linubu zeñata hahulu kufita zetokwahala (1-7)

  • Kuyaha tabernakele (8-38)

 • 37

  • Kueza Aleka (1-9)

  • Tafule (10-16)

  • Matomelo a lilambi (17-24)

  • Aletare ya insense (25-29)

 • 38

  • Aletare ya linubu za kucisa (1-7)

  • Mukeke wa kopa (8)

  • Lapa (9-20)

  • Mukoloko wa lika zeneeitusisizwe kwa tabernakele (21-31)

 • 39

  • Kueza liapalo za baprisita (1)

  • Efoda (2-7)

  • Poniso ya fa sifuba (8-21)

  • Koti yesina mazoho (22-26)

  • Liapalo zeñwi za baprisita (27-29)

  • Sipi ya bupapati ya gauda (30, 31)

  • Mushe utatuba tabernakele (32-43)

 • 40

  • Kutoma tabernakele (1-33)

  • Kanya ya Jehova itala mwa tabernakele (34-38)