Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Estere 8:1-17

8  Fa lizazi leo, Mulena Asuerusi afa Muoli Estere maluwo a Hamani,+ yena sila sa Majuda;+ mi Morodekai ataha fapilaa mulena, kakuli Estere naapatuluzi kuli ki wahabo yena.+  Cwale mulena azwisa lisale lahae la kukantisa+ lanaamuhile Hamani mi alifa Morodekai. Mi Estere abeya maluwo a Hamani+ mwa pabalelo ya Morodekai.  Hape Estere abulela ni mulena. Awela kwa mahutu ahae, alila mi amukupa kuli afelise butata bwanaatahisize Hamani wa lusika lwa Agagi ni mulelo wahae wa kubulaya Majuda.+  Mulena aotololela Estere+ mulamu wahae wa gauda wa bulena, mi Estere ananuha, ayema fapilaa mulena.  Ali ku mulena: “Haiba mulena atabela, mi haiba anishemuba, mi haiba mulena aanga taba yaka kuli yaswanela, mi anikatelwa, kuñolwe taelo ya kufelisa taba ye mwa mañolo anaañozi muuna yani wa milelo yemaswe, yena Hamani+ mwanaa Hamedata wa lusika lwa Agagi,+ ya kuli Majuda babulaiwe mwa liprovinsi* kaufela ze mwa mubuso wa mulena.  Kakuli nikaitiisa cwañi hanika bona sicaba sahesu sitelwa ki kozi, mi nikaitiisa cwañi hanika bona banabahesu habatimezwa?”  Mulena Asuerusi kihaa li ku Muoli Estere ni Morodekai wa Mujuda: “Hamubone! Nifile Estere maluwo a Hamani,+ mi Hamani upahekilwe fa kota,+ kakuli naalelile kulwanisa* Majuda.  Cwale muñole semubona kuli silukile kuli mutuse Majuda, muñole liñolo ka libizo la mulena mi mulikante ka lisale la mulena la kukantisa, kakuli taelo yeñozwi ka libizo la mulena ni kukantiwa ka lisale la mulena la kukantisa haikoni kucinciwa.”+  Cwale bañoli ba mulena babiziwa ka yona nako yeo mwa kweli yabulaalu, yona kweli ya Sivani,* fa lizazi labu 23, mi bañola lika kaufela zanaalaezi Morodekai kwa Majuda, ni kwa lindumeleti,+ ni kwa babusisi, ni kwa manduna ba liprovinsi,*+ kukalela kwa India kuisa kwa Etopia, ili liprovinsi* ze 127, provinsi* ni provinsi yañolelwa mwa muñolo* wayona ni sicaba ni sicaba mwa puo yasona, ni Majuda mwa muñolo* wabona ni mwa puo yabona. 10  Añola taelo yeo mwa liñolo ka libizo la Mulena Asuerusi mi akanta liñolo leo ka lisale la mulena la kukantisa+ mi alumela mañolo anaañozwi, aalumela ka linumwana bane bazulami lipizi; nebazulami lipizi zelubilo, zelukiselizwe kuitusiswa mwa sebelezo ya mulena. 11  Mwa mañolo ao, mulena naalumelelize Majuda mwa mileneñi kaufela kuli bakopane hamoho kulwanela bupilo* bwabona, mi bayundise, babulaye, ni kutimeza mpi ya sicaba kamba ya provinsi* ifi kamba ifi yeka balwanisa, kukopanyeleza cwalo ni basali ni banana, mi baange maluwo abona.+ 12  Nebaswanela kueza cwalo fa lizazi leliswana mwa liprovinsi* kaufela ze mwa mubuso wa Mulena Asuerusi fa lizazi labu 13 mwa kweli yabu 12, yona kweli ya Adara.*+ 13  Taba yeneñozwi* mwa mañolo ao neika fiwa mwa liprovinsi* kaufela kuli ibe mulao. Neika shaelwa kwa macaba kaufela, kuli Majuda baitukiseze kulwanisa lila zabona fa lizazi leo.+ 14  Linumwana bane bazulami lipizi zeneitusiswa mwa sebelezo ya mulena baya kapili kulikana ni taelo ya mulena. Mulao wo wazibiswa ni mwa muleneñi osilelelizwe* wa Shushani.*+ 15  Cwale Morodekai azwa fapilaa mulena aapezi liapalo za silena za mubala wa ndilu ni za line, ni kuwani ya bulena ya gauda, yetuna, ni siapalo sesinde sa bwanda bwa mubala wa pulipela.+ Mi batu ba mwa muleneñi wa Shushani* bahuwa ka tabo. 16  Majuda baimululwa,* bataba, banyakalala, mi bakutekiwa. 17  Mi mwa liprovinsi* kaufela ni mwa mileneñi kaufela, mona mwa libaka kaufela mone ifitile taelo ni mulao wa mulena, Majuda bataba, banyakalala, baeza mikiti mi baitabisa. Batu babañata mwa naha nebaipulela kuli ki Majuda,+ kakuli nebasaba Majuda.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “likiliti.”
Linzwi ka linzwi, “kakuli naaotolozi lizoho lahae kulwanisa.”
Kamba “likiliti.”
Kamba “likiliti.”
Kamba “sikiliti.”
Kamba “muñolelo.”
Kamba “muñolelo.”
Kamba “moyo.”
Kamba “sikiliti.”
Kamba “likiliti.”
Kamba “Kopi.”
Kamba “likiliti.”
Kamba “ndu ya mulena; mapilelo.”
Kamba “Susa.”
Kamba “Susa.”
Linzwi ka linzwi, “baba mwa liseli.”
Kamba “likiliti.”