Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Estere 7:1-10

7  Mulena ni Hamani+ kiha baya kwa mukiti wa Muoli Estere.  Fa lizazi labubeli ka nako ya mukiti wa waine, mulena hape ali ku Estere: “Kupo yahao ki ifi, Muoli Estere? Uka ifiwa. Mi kiñi seubata? Seubata kaufela uka sifiwa,+ nihaikaba kupumelwa mubuso waka fahali!”  Muoli Estere aalaba, ali: “Haiba unishemuba, shangwe mulena, mi haiba mulena atabela, nikupa kuli nifiwe bupilo* bwaka, mi bupilo bwa sicaba sahesu+ bubukelezwe.  Kakuli na ni sicaba sahesu lulekisizwe,+ kuli luyundiswe, lubulaiwe, ni kutimezwa.+ Kambe kikuli lulekisizwe feela sina batanga babaana ni babasali, nenika kuza. Kono ziyezi yeluli ku yona haiswaneli, kakuli ikatahisa kuli mulena asinyehelwe.”  Mulena Asuerusi kihaa li ku Muoli Estere: “Ki mañi yena yo, mi ukai mutu yo yakona kuba ni bundume bwa kueza nto yecwalo?”  Estere ali: “Mulwanisi ni sila saluna ki yena Hamani yanani lunya yo.” Hamani akenelwa ki sabo yetuna ali fapilaa mulena ni muoli.  Mulena ayema, azwa kwa mukiti wa waine ahalifile maswe mi aya mwa simu ye kwa ndu yahae ya bulena, kono Hamani ananuha kuyo kupa ku Muoli Estere kuli bupilo* bwahae bubukelezwe, kakuli naalemuhile kuli mulena naalelile kumufa koto.  Mulena akuta kuzwa mwa simu ye kwa ndu yahae ya bulena kutaha kwa ndu ya mukiti wa waine, mi ato fumana kuli Hamani uwezi fa sipula sali ku sona Estere. Mulena ahuwa, ali: “Hape sabata kuswala muoli likalala mwa ndu yaka?” Mulena asafeza feela kubulela manzwi ao, bakwahela Hamani kwa pata.  Cwale Haribona,+ yomuñwi wa manduna ba kwa lapa la mulena, ali: “Hape Hamani naalukisize kota fanaabata kupaheka Morodekai,+ yena yanaabihile taba yenepilisize mulena.+ Kota yeo, ya butelele bobueza liñokolwa ze 50,* itomilwe kwa ndu ya Hamani.” Mulena kihaa li: “Hamu mupaheke fateñi.” 10  Kiha bapaheka Hamani fa kota yanaalukiselize Morodekai, mi buhali bwa mulena bwakuyuka.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “moyo.”
Kamba “moyo.”
Ibato ba limita ze 22.3. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.