Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Estere 6:1-14

6  Busihu bo, mulena atokwa ku bona buloko.* Kihaa laela kuli kutiswe buka ya litaba zakale,+ mi yabalelwa mulena.  Mwateñi kwafumanwa taba yeñozwi yanaabihile Morodekai ka za Bigitana ni Tereshi, manduna bababeli ba kwa lapa la mulena, bane bali balibeleli ba minyako, ili babakile balela kubulaya* Mulena Asuerusi.+  Mulena abuza, ali: “Morodekai ukutekilwe cwañi kabakala taba ye, mi ububekilwe cwañi?” Likombwa za mulena kiha baalaba, bali: “Hakuna saezelizwe.”  Hasamulaho, mulena ali: “Ki mañi ya mwa lapa? Cwale Hamani naatile mwa lapa la kwande+ la ndu ya mulena kuli ato ambola ni mulena za kupaheka Morodekai fa kota yanaa mulukiselize.+  Likombwa za mulena zali ku yena: “Ki Hamani+ yayemi mwa lapa.” Mi mulena ali: “Hamu mubulelele akene.”  Hamani hasaakeni mwahali, mulena ali ku yena: “Mulena habata kukuteka mutu, ki sika mañi sakona kumuezeza?” Hamani aipulelisa mwa pilu yahae, ali: “Ki mañi yakona kukutekiwa hahulu ki mulena kufita na?”+  Hamani ali ku mulena: “Mulena habata kukuteka mutu, kuezwe cwana,  mutu yo bamutiseze liapalo za silena+ zaapalanga mulena ni pizi yazulamanga mulena, yetinisizwe kuwani ya bulena kwa toho.  Mi liapalo ni pizi yeo litokomelwe ki yomuñwi wa manduna ba mulena babakutekeha hahulu, mi baapese mutu yo mulena abata kukuteka, mi azamaiswe fa pizi mwa patelo ya muleneñi. Bahuweleze kwapilaa hae, bali: ‘Ki mona mwaezezwa mutu yo mulena abata kukuteka!’”+ 10  Honafo mulena ali ku Hamani: “Akufa! Uunge liapalo ni pizi, mi uyo eza zeusa zo bulela, ulieze ku Morodekai wa Mujuda yainzi mwa munyako wa ndu ya mulena. Usike wasiya nihaiba nto iliñwi kwa lika zeubulezi.” 11  Hamani kihaa nga liapalo ni pizi, aapesa Morodekai+ mi amuzamaisa fa pizi mwa patelo ya muleneñi inzaa huweleza kwapilaa hae, ali: “Ki mona mwaezezwa mutu yo mulena abata kukuteka!” 12  Hasamulaho Morodekai akutela kwa munyako wa ndu ya mulena, kono Hamani aakufela kwa ndu yahae, inzaa swabile, aikwahezi kwa toho. 13  Hamani hataluseza musalaa hae Zereshi+ ni balikani bahae kaufela lika kamukana zeezahalile ku yena, baana bahae bababutali ni musalaa hae Zereshi bali ku yena: “Haiba Morodekai, yokalile kuwa fapilaa hae usimuluha kwa Majuda,* hauna kumukona; kaniti ukawa fapilaa hae.” 14  Hane basaambola ni yena cwalo, manduna ba kwa lapa la mulena bapunya mi kapili-pili baanga Hamani, bamuisa kwa mukiti wanaalukisize Estere.+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “buloko bwa mulena bwasaba ku yena.”
Linzwi ka linzwi, “kuisa lizoho labona ku.”
Linzwi ka linzwi, “kwa peu ya Majuda.”