Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Estere 5:1-14

5  Ka lizazi labulaalu,+ Estere aapala liapalo zahae za silena, mi ayo yema mwa lapa la mwahali la ndu ya mulena, kutalimana ni ndu ya mulena, mi mulena naainzi mwa lubona lwahae mwa ndu ya bulena, kutalimana ni munyako.  Mulena asabona feela Muoli Estere ayemi mwa lapa, ataba, mi mulena aotololela Estere mulamu wa gauda wa bulena+ wanaasweli mwa lizoho. Estere asutelela mi ato swala kwa ngo ya mulamu wo.  Mulena amubuza, ali: “Butata ki bufi, Muoli Estere? Kupo yahao ki ifi? Seubata kaufela uka sifiwa, nihaikaba kupumelwa mubuso waka fahali!”  Estere aalaba, ali: “Haiba mulena atabela, mulena ni Hamani+ batahe kacenu kwa mukiti oni mulukiselize.”  Mi mulena abulelela baana bahae, ali: “Mutaluseze Hamani kuli atahe kapili, sina mwakupezi Estere.” Mulena ni Hamani kiha baya kwa mukiti wanaalukisize Estere.  Ka nako ya mukiti wo hane kunwiwa waine, mulena ali ku Estere: “Kupo yahao ki ifi? Uka ifiwa! Mi kiñi seubata? Seubata kaufela uka sifiwa, nihaikaba kupumelwa mubuso waka fahali!”+  Estere aalaba, ali: “Senikupa ni senibata ki se:  Haiba mulena anishemuba mi atabela kunifa senikupa ni senibata, kamuso mulena ni Hamani batahe kwa mukiti onika baezeza; mi kamuso nikaeza sina mwabulelela mulena.”  Zazi leo Hamani aya atabile, pilu yahae inze iwabezwi. Kono Hamani habona Morodekai ainzi mwa munyako wa ndu ya mulena mi alemuha kuli hayemi kamba kukuña fapilaa hae, Hamani ahalifa hahulu kabakala Morodekai.+ 10  Kono Hamani aiswala mi aya kwa ndu yahae. Aluma lushango lwa kuyo biza balikani bahae ni Zereshi+ musalaa hae. 11  Hamani aikutwisisa kabakala buñata bwa sifumu sahae, ni bana bahae babañata,+ ni mwanaa mububekezi mulena ni kumupahamisa fahalimwaa manduna babañwi ni batanga ba mulena.+ 12  Hamani aekeza, ali: “Mane, Muoli Estere hasika mema mutu usili haisi na, kuli niye ni mulena kwa mukiti walukisize.+ Hape unimemile kuli kamuso nibe ni yena ni mulena.+ 13  Kono zeo kaufela hali nitabisi haninze nibona Morodekai wa Mujuda ainzi mwa munyako wa ndu ya mulena.” 14  Zereshi musalaa hae ni balikani bahae kaufela kiha bali ku yena: “Kulukiswe kota ya butelele bobueza liñokolwa ze 50.* Mi kamuso kakusasana ubulelele mulena kuli Morodekai uswanela kubulaiwa ni kupahekiwa fateñi.+ Mi cwale uye ni mulena muyo ikola kwa mukiti.” Akalezo yeo yatabisa Hamani, mi alaela kuli kulukiswe kota.

Litaluso ze kwatasi

Ibato ba limita ze 22.3. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.