Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Estere 4:1-17

4  Morodekai+ hasazibile lika kaufela zeezizwe,+ apazula liapalo zahae mi aapala lisila la saka ni kuisukululela mufuse. Aya fahalaa muleneñi, inzaa lila ka taata ni ka pilu yebutuku.  Aya, mi ayo yema feela kwa munyako wa ndu ya mulena, kakuli hakuna mutu yaapezi lisila la saka yanaakona kulumelezwa kukena mwa munyako wa ndu ya mulena.  Mi mwa provinsi*+ ni provinsi mone ifitile taelo ya mulena, Majuda kaufela nebali mwa maswabi amatuna, nebaitima lico,+ mi nebalila ni kubokolola. Babañata nebalobala fa masila a saka ni mwa mufuse.+  Batanga ba Estere babasizana ni likombwa zahae hane batilo mubulelela taba yeo, muoli aziyeleha hahulu. Estere kihaa lumela Morodekai liapalo za kuapala, kuli asike aapala masila a saka, kono Morodekai ahana kuliamuhela.  Estere kihaa biza Hataki, yomuñwi wa likombwa za mulena, yanaaketilwe kuli amusebelezange, mi amulaela kuli aye ku Morodekai, ayo mubuza taluso ya taba yeo ni zeneezahala.  Ka mukwa ocwalo, Hataki aya ku Morodekai mwa patelo ya muleneñi fapilaa munyako wa ndu ya mulena.  Morodekai amubulelela lika kaufela zenee muezahalezi ni fanaakuma masheleñi+ anaasepisize Hamani kuli naakalifa, anaaka beiwa mwa mabulukelo a bufumu bwa mulena kuli Majuda bayundiswe.+  Hape amutambeka kopi ya liñolo mone kuñozwi mulao onofilwe mwa Shushani*+ wa kuli Majuda bayundiswe. Naakayo bonisa Estere mulao wo ni kumutaluseza ona,+ mi naaka mubulelela kuli ayo itilelela ku mulena ni kumukupa kuli ashemube sicaba sahabo yena.  Hataki akuta mi abulelela Estere zanaabulezi Morodekai. 10  Estere aalaba Hataki, amubulelela litaba za kuyo taluseza Morodekai,+ ali: 11  “Batanga kaufela ba mulena ni batu ba mwa liprovinsi* ze mwa mubuso wa mulena baziba kuli haiba muuna kamba musali aya kwa lapa la mulena+ la mwahali asika biziwa, mulao ulimuñwi wo, ukalatelelwa: Mutu yo ukabulaiwa; ukakona feela kupila haiba mulena amuotololela mulamu wa bulena wa gauda.+ Mi sekufitile mazazi a 30 nisabiziwi ki mulena.” 12  Morodekai hatalusezwa zanaabulezi Estere, 13  aalaba Estere, ali: “Usike wanahana kuli bakeñisa kuli upila mwa lapa la mulena, wena ukabanduka, Majuda babañwi kaufela habaka yundiswa. 14  Kakuli haiba ukuza feela ka nako ye, kimululo ni puluso ya Majuda ikazwelela kusili,+ kono wena ni ba ndu ya ndataho mukayundiswa. Mi kuziba mañi, mwendi ki lona libaka haubile muoli kuli utuse ka nako ye?”+ 15  Estere kihaa alaba Morodekai, ali: 16  “Zamaya uyo kubukanya Majuda kaufela babafumaneha mwa Shushani,* mi muitime lico+ kabakala ka. Musike mwaca kamba kunwa sesiñwi ka mazazi amalaalu,+ busihu ni musihali. Ni na, ni batanga baka babasizana lukaitima lico. Nikaya ku mulena, ili kuloba mulao, mi haiba ki kushwa, nishwe feela.” 17  Morodekai kihaa ya, ayo eza lika kaufela zanaa mubulelezi Estere.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “sikiliti.”
Kamba “Susa.”
Kamba “likiliti.”
Kamba “Susa.”