Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Estere 3:1-15

3  Zeo halifelile, Mulena Asuerusi apahamisa Hamani+ mwanaa Hamedata wa lusika lwa Agagi+ mi amububeka ka kumufa situlo sesipahami kufita manduna babañwi kaufela bane bali ni yena.+  Mi batanga kaufela ba mulena bane bali mwa munyako wa ndu ya mulena nebakubamanga ni kuwiseza lipata zabona fafasi fapilaa Hamani, kakuli mulena naalaezi kuli baezange cwalo. Kono Morodekai ahana kukubama kamba kuwiseza pata yahae fafasi fapilaa Hamani.  Kabakaleo batanga ba mulena bane bali mwa munyako wa ndu ya mulena babuza Morodekai, bali: “Kiñi hausa lateleli taelo ya mulena?”  Zazi ni zazi neba mubuzanga taba yeo, kono naasa bateelezangi. Kiha bazibisa Hamani kuli babone haiba Morodekai naakatuhelelwa feela cwalo;+ kakuli naababulelezi kuli ki Mujuda.+  Cwale Hamani haboni kuli Morodekai uhanile kukubama ni kuwiseza pata yahae fafasi fapilaa hae, Hamani ahalifa hahulu.+  Kono abona kuli hakusika likana kubulaya feela* Morodekai anosi, kakuli neba muzibisize za sicaba sahabo Morodekai. Ka mukwa ocwalo, Hamani alela kuyundisa Majuda kaufela bane bali mwa mubuso kaufela wa Asuerusi, ili sicaba kaufela sahabo Morodekai.  Mwa kweli yapili, yona kweli ya Nisani,* ili mwa silimo sabu 12+ sa puso ya Mulena Asuerusi, baposa Puri+ (fo kikuli, Loto) fapilaa Hamani kuli kuzibwe lizazi ni kweli, mi yawela kweli yabu 12, yona kweli ya Adara.*+  Hamani kihaa li ku Mulena Asuerusi: “Kunani batu ba sicaba sesiñwi babahasanezi mwahalaa macaba+ a mwa liprovinsi* kaufela ze mwa mubuso wahao,+ babanani milao yeshutana ni ya macaba amañwi kaufela; habautwi milao ya mulena, mi hakuswaneli kuli mulena abatuhelele feela honacwalo.  Haiba mulena atabela, kuñolwe mulao wa kuli batu bao bayundiswe. Nikalifa litalenta* za silivera ze 10,000 kwa makwambuyu kuli balibeye mwa mabulukelo a bufumu bwa mulena.”* 10  Mulena kihaa zwisa lisale lahae la kukantisa+ lene lili kwa munwana wahae mi alifa Hamani+ mwanaa Hamedata wa lusika lwa Agagi,+ yanaali sila sa Majuda. 11  Mulena ali ku Hamani: “Silivera ni sicaba lifilwe wena, usieze moulatela.” 12  Kiha kubizwa bañoli ba mulena+ fa lizazi labu 13 la kweli yapili. Bañola mañolo+ a litaelo kaufela zanaafile Hamani kwa lindumeleti za mulena, kwa babusisi bane bazamaisa liprovinsi,* ni kwa manduna ba sicaba ni sicaba, balumela mañolo ao mwa provinsi* ni provinsi ka kuya ka muñolo* wayona ni kwa sicaba ni sicaba ka kuya ka puo yasona. Mañolo ao añolwa ka libizo la Mulena Asuerusi mi akantiwa ka lisale la mulena la kukantisa.+ 13  Mañolo ao alumelwa ka linumwana kwa liprovinsi* kaufela ze mwa mubuso wa mulena, mi mwateñi nekuñozwi taelo ya kuli Majuda kaufela, babahulu ni banana, bana ni basali, bayundiswe, babulaiwe ni kutimezwa mwa lizazi lililiñwi, fa lizazi labu 13 la kweli yabu 12, yona kweli ya Adara,+ mi baange tutu yabona.+ 14  Taba yeneñozwi mwa mañolo ao neika fiwa mwa provinsi* ni provinsi kuli ibe mulao mi ushaelwe kwa batu kaufela, kuli baitukiseze lizazi leo. 15  Linumwana zafunduka kapili+ ka taelo ya mulena; mulao wazibiswa mwa muleneñi osilelelizwe* wa Shushani.*+ Mi mulena ni Hamani baina, banwa, kono mwa muleneñi wa Shushani* nekunani mufilifili.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “kuisa lizoho ku.”
Kamba “likiliti.”
Talenta neieza makilogilamu a 34.2. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba mwendi, “Nikalifa babaeza musebezi wo litalenta ze 10,000 mwa mabulukelo a bufumu bwa mulena.”
Kamba “likiliti.”
Kamba “sikiliti.”
Kamba “muñolelo.”
Kamba “likiliti.”
Kamba “sikiliti.”
Kamba “ndu ya mulena; mapilelo.”
Kamba “Susa.”
Kamba “Susa.”