Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Estere 2:1-23

2  Zeo halifelile, buhali bwa Mulena Asuerusi+ hase bukuyukile, mulena ahupula zanaaezize Vashiti+ ni zeneka ezwa ku yena.+  Likombwa za mulena kiha bali: “Mulena abatelwe likalibe babali balyanjo bababuheha.  Mi mulena akete bayemeli mwa liprovinsi* kaufela ze mwa mubuso wahae,+ mi bona bakopanye likalibe kaufela babali balyanjo bababuheha, babatise mwa muleneñi osilelelizwe* wa Shushani,* kwa ndu ya basali.* Babeiwe mwa pabalelo ya Hegai+ sikombwa* sa mulena, yababalela basali, mi bafiwe za kutola, zetokwahala kuli babonahale hande.*  Mi kalibe yakatabelwa hahulu ki mulena ki yena yakaba muoli mwa sibaka sa Vashiti.”+ Akalezo yeo yatabisa mulena, mi aeza honacwalo.  Mwa muleneñi osilelelizwe* wa Shushani,*+ nekunani muuna wa Mujuda yabizwa Morodekai+ mwanaa Jairi mwanaa Shimei mwanaa Kishi, wa Mubenjamine,+  yanaaisizwe mwa buhapiwa kuzwa mwa Jerusalema, ali hamoho ni batu bane baisizwe mwa buhapiwa hamoho ni Mulena Jekonia*+ wa Juda, yanaaisizwe mwa buhapiwa ki Mulena Nebukadenezare wa Babilona.  Ki yena yanaautile* Hadasa,* yena Estere, mwanaa muhabo ndatahe,+ kakuli naasina ndatahe kamba mahe. Kalibe yo naabupehile hande mi naabuheha, mi ndatahe ni mahe habashwa, Morodekai amuañula mi aba mwanaa hae.  Taelo ya mulena ni mulao wahae hase lifilwe, mi likalibe babañata hase bakopanyizwe hamoho mwa muleneñi osilelelizwe* wa Shushani* ni kubeiwa mwa pabalelo ya Hegai,+ Estere ni yena aiswa kwa ndu ya mulena, abeiwa mwa pabalelo ya Hegai, yanaababalela basali.  Cwale kalibe yo atabelwa ki Hegai mi amuolisa,* mi kapili-pili alukisa kuli afiwe za kutola, zetokwahala kuli abonahale hande*+ mi afiwe ni lico zende, mi alaela kuli likalibe ba 7 babaketilwe mwa ndu ya mulena bamutuse. Hape amuzwisa mwa ndu yeo, yena ni likalibe bane bamutusa, mi amuisa mwa sibaka sesinde ka kufitisisa mwa ndu ya basali.* 10  Estere naasika bulela sesiñwi ka za sicaba sahabo+ kamba bahabo yena, kakuli Morodekai+ naamulaezi kuli asike abulelela mutu.+ 11  Zazi ni zazi, Morodekai naafitanga fapilaa lapa la ndu ya basali* kuli azibe mwazuhela Estere ni zeneezahala ku yena. 12  Kalibe ni kalibe naanani nako yahae ya kuya ku Mulena Asuerusi hamulaho wa kufeza likweli ze 12 inzaa fiwa za kutola, kulikana ni mone kuswanela kuezezwa kwa basali bao, kakuli ki mona mone baswanela kuezeza kuli babonahale hande*—nebaswanela kutola oli ya mira+ ka likweli ze 6 ni oli ya balusamu+ ka likweli zeñwi ze 6 ni mafula amañwi a kutola anunka hande kuli babonahale hande. 13  Mi kalibe hasaaitukisize kuya ku mulena, naafiwa zanaakupa kaufela hazwa mwa ndu ya basali* kuya kwa ndu ya mulena. 14  Manzibwana, naaya ku mulena, mi habusa kakusasana naakutela kwa ndu yabubeli ya basali,* kuli ayo ba mwa pabalelo ya Shaashigazi sikombwa sa mulena,+ yena yanaababalela liendi. Kalibe naasakuti ku mulena hape, konji haiba mulena umutabezi luli, mi umubizize fa libizo.+ 15  Mi nako hase ifitile ya kuli Estere mwanaa Abihaili, muhabo Morodekai yanaa muañuzi sina mwanaa hae,+ aye ku mulena, naasika kupa sesiñwi haisi sanaa mubulelezi Hegai sikombwa sa mulena, yena yanaababalela basali. (Estere naatabelwa ki mutu kaufela yanaa mubona.) 16  Estere aiswa ku Mulena Asuerusi kwa ndu yahae ya bulena mwa kweli yabulishumi, yona ya Tebeti,* mwa silimo sabu + sa puso yahae. 17  Mi mulena alata hahulu Estere kufita basali babañwi kaufela, amutabela ni kumukatelwa* kufita balyanjo babañwi kaufela. Kihaa nga lisila la silena ni kumuapesa lona kwa toho mi amueza muoli+ mwa sibaka sa Vashiti.+ 18  Mi mulena aeza mukiti omutuna wa kukuteka Estere mi amema manduna bahae kaufela ni batanga bahae. Kihona ashaela lushango lwa tukuluho mwa liprovinsi* ze mwa mubuso wahae, mi azwelapili kufa limpo ka mwanaakonela kaufela. 19  Cwale balyanjo*+ hase bakopanyizwe hamoho lwabubeli, Morodekai naainzi mwa munyako wa ndu ya mulena. 20  Estere naasika bulela sesiñwi ka za bahabo yena kamba sicaba sahabo,+ kulikana ni mwanaa mulaelezi Morodekai; Estere azwelapili kueza zanaa mubulelezi Morodekai, sina feela mwanaaezezanga hanaasa utiwa ki yena.+ 21  Mwa mazazi ao, Morodekai hanaainzi mwa munyako wa ndu ya mulena, Bigitani ni Tereshi, bona manduna bababeli ba kwa lapa la mulena, bane balibelela kwa minyako, banyemela Mulena Asuerusi mi balelisana kuli bamubulaye.* 22  Kono Morodekai autwa zateñi, mi kapili-pili azibisa Muoli Estere. Mi Estere azibisa mulena zanaa mubulelezi Morodekai. 23  Taba yeo yabatisiswa mi kwafumanwa kuli ki cwalo luli, mi baana bababeli bao babulaiwa ni kupahekwa fa kota; taba yeo yañolwa mwa buka ya litaba zakale, fapilaa mulena.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “likiliti.”
Kamba “ndu ya mulena; mapilelo.”
Kamba “Susa.”
Fo kikuli, ndu ya basali baba cwale ka basali ba mulena kamba liendi zahae.
Litaba za Siheberu litalusa mutu yafahuzwi.
Kamba “mi batozwe mafula.”
Kamba “ndu ya mulena; mapilelo.”
Kamba “Susa.”
Ubizwa Joyakini kwa 2Mn 24:8.
Kamba “yanaababalezi.”
Lelitalusa “Miritele.”
Kamba “ndu ya mulena; mapilelo.”
Kamba “Susa.”
Kamba “amubonisa lilato lelisa feli.”
Kamba “alukisa kuli atozwe mafula.”
Fo kikuli, ndu ya basali baba cwale ka basali ba mulena kamba liendi zahae.
Fo kikuli, ndu ya basali baba cwale ka basali ba mulena kamba liendi zahae.
Kamba “kuli batozwe mafula.”
Fo kikuli, ndu ya basali baba cwale ka basali ba mulena kamba liendi zahae.
Fo kikuli, ndu ya basali baba cwale ka basali ba mulena kamba liendi zahae.
Kamba “kumubonisa lilato lelisa feli.”
Kamba “likiliti.”
Kamba “likalibe.”
Linzwi ka linzwi, “baise lizoho labona ku yena.”