Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Deuteronoma 9:1-29

LITABA ZE MWAHALI

  • Libaka Isilaele hanaafilwe naha (1-6)

  • Isilaele uhalifisa Jehova hane (7-29)

    • Namani ya gauda (7-14)

    • Mushe ukupela sicaba ku Mulimu (15-21, 25-29)

    • Hape bahalifisa Mulimu halaalu (22)

9  “Teeleza wena Isilaele, kacenu ukasila Jordani+ kuyo hapa naha ya macaba aakufita kwa butuna ni kwa maata,+ mileneñi yemituna yesilelelizwe ka mamota amatelele ayo fita kwa mahalimu,+  batu babatuna babatelele, bona bana ba Maanaki,+ beuizibela ni beuikutwezi hakubulelwa zabona kuli: ‘Ki mañi yakona kuyema fapilaa bana ba Anaki?’  Hakulicwalo, kacenu uzibe kuli Jehova Mulimu wahao ukaitangeta kusila fapilaa hao.+ Ki yena mulilo ociseleza,+ mi uka bafeza. Jehova uka batula fapilaa meeto ahao kuli ubalundule* kapili ni kubayundisa, sina mwakusepiselize.+  “Jehova Mulimu wahao hakalundula macaba ao fapilaa hao, usike waipulelela mwa pilu yahao kuli: ‘Kuluka kwaka ki kona kokutahisize kuli Jehova anitise mwa naha ye kuli nito iluwa.’+ Kanti Jehova uleleka macaba ao fapilaa hao kabakala bumaswe bwaona.+  Sesitahisa kuli ukene mwa naha yabona ni kuyo iluwa, haki kuluka kwahao kamba busepahali bwa pilu yahao. Jehova Mulimu wahao uleleka macaba ao fapilaa hao kabakala bumaswe bwaona+ ni kabakala kuli ubata kutaleleza linzwi lanaaitamile ka lona Jehova ku bo kuku wahao, bo Abrahama,+ Isaka,+ ni Jakobo.+  Cwale uzibe kuli haki kuluka kwahao kokutahisa kuli Jehova Mulimu wahao akufe naha yende ye kuli uiluwe, kakuli u sicaba sesinani toho-taata.*+  “Uhupule mone uhalifiselize Jehova Mulimu wahao mwa lihalaupa—usike walibala.+ Mukwenuhezi Jehova kuzwa lizazi lemufunduka mwa naha ya Egepita kufitela lizazi lemufita mwa sibaka se.+  Nemuhalifisize Jehova nihaiba kwa Horebe, mi Jehova naaminyemezi hahulu kuli mane abata kumibulaya.+  Hane nikambami lilundu kuyo amuhela matapa a macwe,+ ona matapa a tumelelano yanaaezize Jehova ni mina,+ naina fa lilundu mazazi a 40 ni masihu a 40,+ nisaci sico kamba kunwa mezi. 10  Mi Jehova anifa matapa amabeli a macwe anaañozwi ka munwana wa Mulimu, mi fa matapa ao nekuñozwi manzwi kaufela anaa mibulelezi Jehova fa lilundu kuzwelela mwa mulilo ka lizazi lene mukopani hamoho.*+ 11  Kwa mafelelezo a mazazi a 40 ni masihu a 40, Jehova anifa matapa amabeli ao a macwe, ona matapa a tumelelano, 12  mi Jehova anibulelela kuli: ‘Nanuha, ushetumuke kapili, kakuli batu bahao beuzwisize mwa Egepita baezize nto yemaswe.+ Bakeluhile kapili mwa nzila yeni balaezi kuzamaya ku yona. Baikezelize mulimu wa siswaniso sa sipi.’*+ 13  Mi Jehova aekeza kunibulelela kuli: ‘Niboni sicaba se, mi nifumani kuli ki sicaba sesinani toho-taata.*+ 14  Nituhele, nibayundise, nifelise libizo labona mwatasaa lihalimu, mi wena nikueze sicaba sesi bafita kwa maata ni kwa buñata.’+ 15  “Hasamulaho, nasikuluha mi nashetumuka fa lilundu, lilundu linze lituka mulilo,+ mi nenisweli matapa amabeli a tumelelano mwa mazoho aka amabeli.+ 16  Kiha nitalima mi nabona kuli muezize sibi ku Jehova Mulimu wamina! Nemuikezelize namani ya sipi.* Nemukeluhile kapili mwa nzila yanaa milaezi kuzamaya ku yona Jehova.+ 17  Kabakaleo, naanga matapa amabeli ni kuanepela fafasi ka mazoho aka, naatuba fapilaa meeto amina.+ 18  Kiha senikubama ni kuwiseza pata yaka fafasi fapilaa Jehova ka mazazi a 40 ni masihu a 40, sina mone niezelize sapili. Nenisika ca sico kamba kunwa mezi+ kabakala libi kaufela zene muezize ka kueza lika zemaswe mwa meeto a Jehova ni kumufoseza. 19  Kakuli nenisabisizwe ki mwanaahalifezi hahulu Jehova kabakala mina,+ kuli mane naabatile kumibulaya. Kono Jehova aniutwa hape ka nako yani.+ 20  “Jehova naahalifezi hahulu Aruni kuli mane abata kumubulaya,+ kono nakupela Aruni ku Mulimu ka nako yeo hape. 21  Cwale naanga nto yeo yene muezize ka yona sibi, yona namani,+ naicisa mwa mulilo; naituba ni kuisila kufitela iba bupi, mi nanepela bupi bo mwa nukana yebuba kuzwa fa lilundu.+ 22  “Kuzwa fo, hape nemuhalifisize Jehova kwa Tabera,+ kwa Masa,+ ni kwa Kiburoti-hatava.+ 23  Hape Jehova hanaa mizwisize kwa Kadeshi-baranea+ mi ali ku mina: ‘Hamukambame muyo hapa naha yenika mifa!’ nemukwenuhezi taelo ya Jehova Mulimu wamina,+ mi nemusika bonisa tumelo+ ku yena, mi nemusika muutwa. 24  Mukwenuhezi Jehova kuzwa feela foni mizibela. 25  “Kiha senizwelapili kukubama ni kuwiseza pata ya ka fafasi fapilaa Jehova ka mazazi a 40 ni masihu a 40,+ mi nenikubami cwalo kabakala kuli Jehova naaize uka mibulaya. 26  Nakala kukupa Jehova, nali: ‘Wena Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, usike wayundisa sicaba sahao. Ki sicaba sahao tota,*+ seulukuluzi mwa Egepita ka butuna bwahao ni kusizwisa mwateñi ka lizoho lelimaata.+ 27  Uhupule batanga bahao, bo Abrahama, Isaka, ni Jakobo.+ Usike waisa pilu kwa muñañatoho wa sicaba se, kwa bumaswe bwasona, ni kwa sibi sasona.+ 28  Hakusicwalo, batu ba naha yeu luzwisize ku yona bakasuhana bali: “Jehova naasakoni kubaisa mwa naha yanaa basepisize, mi kabakala kubatoya, abazwisa kuyo babulaela mwa lihalaupa.”+ 29  Kakuli ki batu bahao, ki sicaba sahao tota,*+ seuzwisize mwa Egepita ka maata ahao amatuna ni ka lizoho lahao leliotolohile.’+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “ubazwise mwa naha.”
Linzwi ka linzwi, “sesiomelezi mulala.”
Kamba “lene muputehani.”
Kamba “siswaniso sa sipi yeshengunuzwi.”
Linzwi ka linzwi, “sesiomelezi mulala.”
Kamba “ya sipi yeshengunuzwi.”
Kamba “saanda sahao.”
Kamba “saanda sahao.”