Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Deuteronoma 7:1-26

LITABA ZE MWAHALI

  • Macaba a 7 aakayundiswa (1-6)

  • Libaka Isilaele hanaaketilwe (7-11)

  • Kuipeya kuutwa kutahisa kuli za kwapili likonde (12-26)

7  “Jehova Mulimu wahao hasaa kutisize mwa naha yeutuha ukena ku yona kuyo iluwa,+ hape ukalundula ni macaba amatuna fapilaa hao+ bona Mahiti, Magirigashi, Maamori,+ Makanana, Maperizi, Mahivi, ni Majebusi,+ ili macaba a 7 amatuna ni amaata kukufita.+  Jehova Mulimu wahao uka kufa bona, mi wena uka batula.+ Uswanela kubayundisa luli.+ Usike waeza tumelelano ni bona kamba kubashemuba ka nzila ifi kamba ifi.+  Usike wanyalelana ni bona. Usike wanyalisa bana bahao babasizana kwa bana babona babashimani kamba kulumeleza bana bahao babashimani kunyala bana babona babasizana.+  Kakuli bakakelusa bana bahao kuli batuhele kunilatelela ni kukala kusebeleza milimu isili;+ mi fo, buhali bwa Jehova buka mitukela, mi uka miyundisa kapili-pili.+  “Kono mubaeze cwana: Muwisake lialetare zabona, mutubake misumo yabona ya macwe ya kulapela,+ muleme likota zabona za kulapela,*+ mi mucise maswaniso abona a kupanga.+  Kakuli mu sicaba sesikenile ku Jehova Mulimu wamina, mi Jehova Mulimu wamina umiketile kuli mube batu bahae, mube sicaba sahae tota,* mwahalaa macaba kaufela mwa lifasi.+  “Jehova naasika milata ni kumiketa kabakala kuli nemufita macaba amañwi kaufela kwa buñata,+ kakuli ki mina bane bali babanyinyani kufeleleza kwa macaba kaufela.+  Kono neli kabakala lilato lahae ku mina ni kabakala kubuluka buitamo bwanaaezize ku bo kuku wamina,+ ki lona libaka Jehova hanaa mizwisize mwa Egepita ka lizoho lelimaata, kumilukulula mwa ndu ya butanga,+ mwa maata* a Faro mulena wa Egepita.  Wena waizibela hande kuli Jehova Mulimu wahao ki yena Mulimu wa niti, Mulimu yasepahala, yabuluka tumelelano yahae ni kubonisa lilato lahae lelisa feli kuisa kwa masika aeza 1,000 a batu baba mulata ni kumamela milao yahae.+ 10  Kono Mulimu ukakutiseza baba mutoile ka kubayundisa.+ Hana kuliyeha kufa koto baba mutoile; uka bakutiseza bumaswe bwabona. 11  Hakulicwalo, ubone teñi kuli wamamela milao ni litaelo ni likatulo zeni kulaela kacenu. 12  “Haiba muzwelapili kuutwa likatulo ze, kulimamela, ni kulitokomela, Jehova Mulimu wamina ukabuluka tumelelano ni kubonisa lilato lelisa feli, zanaakonkile ku bo kuku wamina. 13  Uka kulata ni kukufuyaula ni kukuatisa. Ki cwalo, uka kufuyaula ka bana babañata*+ ni ka lico zeñata zezwa mwa masimu ahao, ka bubeke, ka waine yenca, ka oli,+ ka manamani ni ka lingunyana, mwa naha yanaakonkile ku bo kuku wahao kuli uka kufa yona.+ 14  Mukafuyaulwa hahulu kufita macaba amañwi kaufela;+ mi mwahalaa mina hakuna kuba ni muuna kamba musali yasapepi, kamba limunanu zesazwali.+ 15  Jehova ukazwisa ku wena makulanu kaufela, mi hana kukutiseza matuku amaswe ane uboni mwa Egepita.+ Kono uka atiseza batu kaufela baba kutoile. 16  Unani kubulaya* macaba kaufela euka fiwa ki Jehova Mulimu wahao.+ Usike* waashwela makeke,+ mi usike wasebeleza milimu yaona,+ kakuli leo likaba lilaba ku wena.+ 17  “Haiba ubulela mwa pilu yahao kuli: ‘Macaba a, alufita kwa buñata. Nika alundula cwañi?’+ 18  usike waasaba.+ Uhupule zanaaezize Jehova Mulimu wahao ku Faro ni kwa Maegepita kaufela,+ 19  likatulo* zetuna zene uiponezi ka meeto ahao, ni liponiso ni limakazo+ ni lizoho lelimaata ni leliotolohile, zanaa kuzwisize ka zona Jehova Mulimu wahao mwa Egepita.+ Ki zona zakaeza Jehova Mulimu wahao kwa macaba kaufela eusaba.+ 20  Jehova Mulimu wahao ukakenya sabo* ku bona, kufitela bane basiyezi+ ni bane baipata wena, bashwa. 21  Usike wasabiswa ki bona, kakuli Jehova Mulimu wahao uinzi ni wena,+ ki Mulimu yomutuna, yasabisa.+ 22  “Jehova Mulimu wahao ukalundula macaba ao fapilaa hao hanyinyani-hanyinyani.+ Hauna kulumelezwa kuafeza kapili-pili, ilikuli libatana za naheñi lisike zakuatela. 23  Jehova Mulimu wahao uka kufa ona, uatule kufitela afela.+ 24  Uka kufa malena a macaba ao,+ ufeze mabizo aona mwatasaa mahalimu.+ Hakuna yakapala,+ kufitela ubayundisa.+ 25  Mucise maswaniso a kupanga a milimu yabona mwa mulilo.+ Musike mwalakaza silivera ni gauda yekuona kamba kuikungela yona,+ kuli isike yaba lilaba ku mina, kakuli ki nto yenyenyisa ku Jehova Mulimu wamina.+ 26  Usike watisa nto yenyenyisa mwa ndu yahao, kuli mane ni wena ube nto yeswanela kusinyiwa sina yona. Uswanela kuinyenya hahulu ni kuikenda hahulu, kakuli ki nto yeswanela kusinyiwa.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “liluwo la butokwa.”
Linzwi ka linzwi, “lizoho.”
Linzwi ka linzwi, “ukafuyaula muselo wa mba yahao.”
Linzwi ka linzwi, “kumiza.”
Linzwi ka linzwi, “Liito lahao lisike.”
Kamba “litiko.”
Kamba mwendi, “ñalelwa.”