Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Deuteronoma 6:1-25

LITABA ZE MWAHALI

  • Ulate Jehova ka pilu yahao kaufela (1-9)

    • “Teeleza wena Isilaele” (4)

    • Bashemi balute bana babona (6, 7)

  • Usike walibala Jehova (10-15)

  • Musike mwalika Jehova (16-19)

  • Utaluseze lusika lolutaha (20-25)

6  “Cwale ye ki yona milao, ni litaelo, ni likatulo zanifile Jehova Mulimu wamina kuli nimilute zona, ilikuli mulimamele hamuka silela mwa naha yemuyo luwa,  kuli musabe Jehova Mulimu wamina ni kumamela litaelo zahae ni milao yahae yeni mifa—mina ni bana bamina ni baikulyenu+—ka mazazi kaufela a bupilo bwamina, kuli mupile nako yetelele.+  Cwale teeleza, wena Isilaele, mi umamele litaelo ni milao yeo, kuli zahao likonde ni kuli uate hahulu mwa naha mokububa mabisi ni linosi, kulikana ni mwakusepiselize Jehova Mulimu wa bo kuku wahao.  “Teeleza wena Isilaele: Jehova Mulimu waluna ki Jehova alimuñwi.+  Ulukela kulata Jehova Mulimu wahao ka pilu yahao kaufela ni ka moyo*+ wahao kaufela ni ka maata ahao kaufela.*+  Manzwi a, eni kulaela kacenu, alukela kuba mwa pilu yahao,  mi unani kualuta bana bahao+ ka kukuta-kutela* ni kuabulela hauinzi mwa ndu yahao, ni hauzamaya mwa nzila, ni haulobala, ni hauzuha.+  Uatamelele fa lizoho lahao sina kupuliso, mi abe sina poniso fa pata yahao.*+  Uañole fa misumo ya munyako wa ndu yahao ni fa likwalo za muleneñi wahenu. 10  “Jehova Mulimu wahao haka kukenya mwa naha yanaakonkile kufa bo kuku wahao bo Abrahama, Isaka, ni Jakobo+—ili mileneñi yemituna, yeminde, yeusika yaha,+ 11  ni mandu aatezi lika zende za mifuta kaufela zeusika sebeleza, masima eusika yepa, ni masimu eusika cala a likota za veine ni a likota za olive—ni hase ucile, mi ukusi,+ 12  utokomele kuli usike walibala Jehova,+ yena yakuzwisize mwa naha ya Egepita, mwa ndu ya butanga. 13  Uswanela kusaba Jehova Mulimu wahao,+ mi ki yena yeuswanela kusebeleza,+ mi uswanela kukonka ka libizo lahae.+ 14  Musike mwalatelela milimu isili, milimu ifi kamba ifi ya macaba amipotolohile,+ 15  kakuli Jehova Mulimu wahao, yainzi mwahalaa mina, ki Mulimu yatokwa kulapelwa feela anosi.+ Hakusicwalo, buhali bwa Jehova Mulimu wahao buka kutukela+ mi uka kuyundisa mwa lifasi.+ 16  “Musike mwalika Jehova Mulimu wamina,+ sina mone mumulikezi kwa Masa.+ 17  Muswanela kubona teñi kuli mwamamela milao ya Jehova Mulimu wamina, ni likupuliso zahae ni litaelo zahae, zamilaezi kumamela. 18  Ueze sesilukile ni sesinde mwa meeto a Jehova, kuli zahao likonde ni kuli ukene mwa naha yende ni kuyo iluwa, yona naha yasepisize Jehova ku bo kuku wahao,+ 19  ka kulelekisa lila zahao kaufela fapilaa hao, sina mwasepiselize Jehova.+ 20  “Mwanaa hao haka kubuza mwa nako ya kwapili kuli: ‘Ki ufi mulelo wa likupuliso, ni litaelo, ni likatulo ze zanaa mifile Jehova Mulimu waluna?’ 21  umubulelele, uli: ‘Nelubile batanga ba Faro mwa Egepita, kono Jehova naaluzwisize mwa Egepita ka lizoho lelimaata. 22  Mi Jehova azwelapili kueza liponiso ni limakazo zetuna ni zebutuku kwa Maegepita,+ ku Faro, ni ku ba ndu yahae kaufela,+ luna lunze luiponela ka meeto aluna. 23  Mi aluzwisa mwa Egepita ni kulutisa kwanu, kuto lufa naha yanaasepisize bo kuku waluna.+ 24  Mi cwale Jehova alulaela kuli lumamele litaelo ze kaufela ni kuli lusabe Jehova Mulimu waluna kuli lukondise zaluna kamita,+ ilikuli luzwelepili kupila,+ sina kacenu halupila. 25  Mi lukaangiwa kuba babalukile haiba luutwa Jehova Mulimu waluna ka kumamela milao ye kaufela ka tokomelo, sina mwalulaelezi.’+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “zeunani zona kaufela.”
Kamba “kuakoñomeka.”
Linzwi ka linzwi, “mwahalaa meeto ahao.”