Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Deuteronoma 34:1-12

LITABA ZE MWAHALI

  • Jehova ubonisa Mushe naha (1-4)

  • Lifu la Mushe (5-12)

34  Cwale Mushe azwa mwa lihalaupa la Moabi mi akambama fa Lilundu la Nebo,+ kuyo fita fa ngo ya lilundu la Pisiga,+ kulibana ni Jeriko.+ Mi Jehova amubonisa naha kaufela, kukalela kwa Giliadi kuisa kwa Dani,+  ni naha kaufela ya Nafetali ni naha ya Efraimi ni ya Manase, ni naha kaufela ya Juda kuisa kwa liwate la kwa wiko,*+  ni naha ya Negebe+ ni Sikiliti+ sa Jordani, musindi wa Jeriko, muleneñi wa likota za nzalu, kuyo fita mane ni kwa Zoari.+  Cwale Jehova ali ku yena: “Ye ki yona naha yene nisepisize Abrahama, Isaka, ni Jakobo, hane niize: ‘Nika ifa bana* bahao.’+ Nikubonisize yona ka meeto ahao, kono hauna kusilela ku yona.”+  Hamulaho wa fo, Mushe mutangaa Jehova ashwela hona mo mwa naha ya Moabi kulikana ni mwanaabulelezi Jehova.+  Amubuluka mwa musindi o mwa naha ya Moabi, kubapana ni Beti-peori, mi hakuna yaziba fokuinzi libita lahae kuto fita ni la kacenu le.+  Mushe naanani lilimo ze 120 ka nako yashwa.+ Meeto ahae naasabona hande, mi naasika felelwa ki maata.  Sicaba sa Isilaele salila Mushe mwa lihalaupa la Moabi ka mazazi a 30.+ Mi cwale mazazi a kulila Mushe afela.  Joshua mwanaa Nuni naatezi moya wa butali, kakuli Mushe naamubeile mazoho fahalimu;+ mi Maisilaele bakala kumuutwa, mi nebaezize ka mwanaalaelezwi Mushe ki Jehova.+ 10  Kono mwa Isilaele kwalikuba hape kufumanwe mupolofita yomuñwi yaswana ni Mushe,+ ili yo Jehova naazibile pata ka pata.+ 11  Naaezize liponiso ni limakazo kaufela zanaa mulumile Jehova kuyo eza mwa naha ya Egepita ku Faro ni kwa batanga bahae kamukana ni kwa naha yahae kaufela,+ 12  hamohocwalo ni likezo zemaata, zesabisa, zanaaezize Mushe ka lizoho lahae lelimaata fapilaa Maisilaele kaufela.+

Litaluso ze kwatasi

Fo kikuli, Liwate Lelituna, lona Liwate la Mediteranea.
Linzwi ka linzwi, “peu.”