Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Deuteronoma 33:1-29

LITABA ZE MWAHALI

  • Mushe ufuyola masika a Isilaele (1-29)

    • ‘Mazoho a kamita’ a Jehova (27)

33  Cwale ze ki zona limbuyoti za Maisilaele zanaa babulelezi Mushe, yena muuna wa Mulimu wa niti, pili asika shwa kale.+  Naaize: “Jehova naatile kuzwa kwa Sinai,+Mi naababenyiselize liseli kuzwa kwa Seiri. Naabenyize ka kanya kuzwa kwa sibaka sa malundu sa Parani,+Mi naali ni babakenile babañata-ñata,*+Ku la bulyo lahae nekuinzi lindwalume zahae.+   Naalata batu bahae;+Batu babakenile bao kaufela ba mwa lizoho lahao.+ Nebainzi kwa mahutu ahao;+Nebakalile kuteeleza kwa manzwi ahao.+   (Mushe naalufile taelo, ili mulao,+Sina liluwo la puteho ya Jakobo.)+   Mi Mulimu aba mulena wa Jeshuruni,*+Litoho za sicaba hane bakopani+Hamoho ni masika kaufela a Isilaele.+   Haike Rubeni apile, asike afela kushwa,+Mi batu bahae basike baba babanyinyani kwa palo.”+   Mi ku Juda, abulela mbuyoti ye:+ “Utwa linzwi la Juda, wena Jehova,+Mi haike umukutiseze kwa sicaba sahae. Ka mazoho ahae, ulwanezi sesili sahae,Mi haike umutuse kulwanisa lila zahae.”+   Ka za Livi, ali:+ “Tumimi yahao* ni Urimi yahao+ ki za mutu yasepahala ku wena,+Yene ulikile kwa Masa.+ Neukalisize kulwana ni yena bukaufi ni mezi a Meriba,+  Yena yanaabulezi za ndatahe ni mahe kuli: ‘Hanisika baisa pilu.’ Nihaiba banabahabo yena naasika baisa pilu,+Mi naasina taba ni bana bahae tota. Kakuli naamamezi manzwi ahao,Mi naabulukile tumelelano yahao.+ 10  Ba lusika lwahae balute Jakobo likatulo zahao+Ni kuluta Isilaele Mulao wahao.+ Bacise insense kuli ibe munko omunati ku wena*+Ni kucisa nubu kaufelaa yona fa aletare yahao.+ 11  Ufuyole maata ahae, wena Jehova,Mi haike utabele musebezi wa mazoho ahae. Ulobake mahutu* a baba mulwanisa,Kuli baba mutoile basike bamulwanisa hape.” 12  Ka za Benjamine, ali:+ “Mulatiwa wa Jehova apiliswe ki yena mwa buiketo;Hanzaa musileleza lizazi kaufela,Ukapila mwahalaa maheta ahae.” 13  Ka za Josefa, ali:+ “Haike naha yahae ifuyaulwe ki Jehova+Ka lika zende za kwa lihalimu,Ka puka ni mezi azwa mwa maweluwelu a kwatasi,+ 14  Ka lika zende zemelisizwe ki lizaziNi ka kutulo yende ya ka kweli ni kweli,+ 15  Ka lika zende hahulu zezwa kwa malundu akale*+Ni ka lika zende ze fa malundunyana a kamita, 16  Ka lika zende za lifasi ni zeliteñi ku lona,+Ni ka tumelezo ya Yena yainzi mwa sicacani sa miutwa.+ Haike litahe fa toho ya Josefa,Fahalimwaa toho ya yaketilwe mwahalaa banabahabo yena.+ 17  Kanya yahae iswana ni kanya ya komu ya maizibulo,Mi manaka ahae ki manaka a komu ya mwa mushitu. Ka ona, ukakasheza* macabaKaufelaa ona kwa mafelelezo a lifasi. Manaka ao ki likiti zemashumi-shumi za ba lusika lwa Efraimi,+Ni likiti-kiti za ba lusika lwa Manase.” 18  Ka za Zabuloni, ali:+ “Utabe hauli mwa misipili yahao, wena Zabuloni,Ni wena Isakare, mwa litende zahao.+ 19  Bakabizeza macaba kwa malundu. Habali ko, bakafa matabelo ka kuluka. Kakuli bakaanga kwa bufumu bobuñata* bwa mwa mawateNi kwa lika za butokwa zepatilwe mwa mushabati.” 20  Ka za Gadi, ali:+ “Ufuyozwi mutu yayandulula mululwani wa Gadi.+ Ki kona kwa butile Gadi sina tau,Uitukiselize kuhahula lizoho, mane ni toho. 21  Ukaiketela kabelo yapili,+Kakuli ki kona kokubulukezwi kabelo ya mutomi wa mulao.+ Litoho za sicaba bakakopana hamoho. Ukaeza ka kuya ka kuluka kwa Jehova,Ni ka likatulo zahae ku Isilaele.” 22  Ka za Dani, ali:+ “Dani ki tau yamwana.+ Ukatula kuzwa kwa Bashani.”+ 23  Ka za Nafetali, ali:+ “Nafetali uikola tumelezo ya JehovaMi utezi mbuyoti yahae. Uunge naha ya kwa wiko ni ya kwa mboela.” 24  Ka za Asere, ali:+ “Asere ufuyozwi ka kufiwa bana. Haike aoliswe ki banabahabo yena,Mi haike acimbeke* mahutu ahae mwa oli. 25  Lipakiso za likwalo zahao ki sipi ni kopa,+Mi ukaiketa mwa mazazi ahao kaufela.* 26  Hakuna yaswana ni Mulimu wa niti+ wa Jeshuruni,+Yapululeza mwa lihalimu kuto kutusa,Ni yazamaya mwa malu ka silena.+ 27  Mulimu ki masabelo kuzwa kwakale,+Mazoho ahae a kamita a kwatasaa hao.+ Mi Mulimu ukaleleka sila fapilaa hao,+Mi ukali ku wena: ‘Bayundise!’+ 28  Isilaele ukapila mwa buiketo,Mi liweluwelu la Jakobo likaitulela linosiMwa naha ya bubeke ni waine yenca,+Yona naha yenani mbyumbyulu yekawisa puka.+ 29  Unani tabo, wena Isilaele!+ Ki mañi yaswana ni wena,+Wena sicaba sesipiliswa ki Jehova,+Yena tebe yekusilelelize+Ni lilumo lahao la silena? Lila zahao likasaba fapilaa hao,+Mi uka bahatikela mwa mikokoto.”*

Litaluso ze kwatasi

Kamba “babakenile babaeza likiti zemashumi-shumi.”
Lelitalusa “Yanani Niti,” lona lilumbatina la kububeka Isilaele.
Manzwi a “yahao” ni “ku wena” aitusisizwe mwa timana ye aama ku Mulimu.
Linzwi ka linzwi, “mwa lingo zahao.”
Kamba “linoka.”
Kamba mwendi, “malundu a kwa upa.”
Kamba “ukapumba.”
Linzwi ka linzwi, “bakaanya bufumu bobuñata.”
Kamba “atapise.”
Linzwi ka linzwi, “Mi maata ahao akaba sina mazazi ahao.”
Kamba mwendi, “libaka zabona zelumbile.”