Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Deuteronoma 31:1-30

LITABA ZE MWAHALI

  • Mushe utuha ashwa (1-8)

  • Kubalela nyangela Mulao (9-13)

  • Joshua waketiwa (14, 15)

  • Kupolofitwa za bukwenuheli bwa Isilaele (16-30)

    • Pina yeswanelwa kulutiwa Isilaele (19, 22, 30)

31  Cwale Mushe azwela kwande mi abulelela Isilaele kaufela manzwi a,  ali: “Kacenu seninani lilimo ze 120.+ Hanisa kona kukuetelela,* kakuli Jehova unibulelezi kuli: ‘Hauna kusila Jordani ye.’+  Jehova Mulimu wahao ki yena yakasila fapilaa hao, mi yena ukayundisa fapilaa hao macaba a, mi wena uka aleleka.+ Joshua ki yena yaka kuetelela hausilela mwabuse,+ kulikana ni mwabulelezi Jehova.  Jehova uka aeza sina mwanaaezelize Sihoni+ ni Ogo,+ malena ba Maamori, ni mwanaaezelize naha yabona, hanaa bayundisize.+  Jehova uka mitusa kuatula, mi muswanela kuaeza ka kuya ka milao kaufela yeni mifile.+  Mube ni bundume mi mutiye.+ Musike mwasaba kamba kumbemuka kabakala bona,+ kakuli Jehova Mulimu wamina ki yena yazamaya ni mina. Haana kumisiya kamba kumifulalela.”  Mushe cwale abiza Joshua mi abulela ku yena fapilaa Isilaele kaufela, ali: “Ube ni bundume mi utiye,+ kakuli ki wena yakakenya sicaba se mwa naha yanaakonkile Jehova ku bo kuku wabona kuli uka bafa yona, mi wena uka bafa yona sina saanda.+  Jehova ki yena yakuzamaya kwapili, mi ukazwelapili kuba ni wena.+ Haana kukusiya kamba kukufulalela. Usike wasaba kamba kumbemuka.”+  Cwale Mushe añola Mulao+ wo mi aufa baprisita, bona Malivi, balwali ba aleka ya tumelelano ya Jehova, aufa ni baana-bahulu kaufela ba Isilaele. 10  Mushe abalaela, ali: “Ka silimo ni silimo sabu 7, ka nako yetomilwe mwa silimo sa tukululo,+ fa Mukiti wa Minganda,*+ 11  Maisilaele kaufela habataha fapilaa Jehova+ Mulimu wahao mwa sibaka sakaketa, uswanela kubalela Maisilaele kaufela Mulao wo kuli bauutwe.+ 12  Kopanya sicaba,+ baana, basali, banana,* ni muzwahule yapila mwa mileneñi* yahenu, kuli bautwe ni kuituta za Jehova Mulimu wamina ni kuli bamusabe mi bamamele manzwi kaufela a Mulao wo. 13  Mi bana babona babasika ziba Mulao wo baka uutwa+ ni kuituta kusaba Jehova Mulimu wamina mwa mazazi kaufela emuka pila mwa naha yemusilela Jordani kuyo iluwa.”+ 14  Jehova kihaa li ku Mushe: “Bona! Nako ya kushwa kwahao seisutelezi.+ Biza Joshua, mi muitahise* kwa tende ya makopanelo, kuli nito mufa litaelo.”+ Mushe ni Joshua kiha baya mi baitahisa kwa tende ya makopanelo. 15  Mi cwale Jehova aiponahaza kwa tende mwa lilu leliyemi nonga, mi lilu leo lato yema fakaufi ni munyako wa tende.+ 16  Cwale Jehova abulelela Mushe, ali: “Bona! Utuha ushwa,* mi sicaba se, sikakalisa kulapela* milimu isili ya mwa libaka zepotolohile naha yebaya ku yona.+ Baka nifulalela+ mi bakaloba tumelelano yeniezize ni bona.+ 17  Ka nako yeo, buhali bwaka buka batukela,+ mi nika bafulalela+ ni kubapatela pata yaka+ kufitela basinyiwa. Mi hase bawezwi ki liziyezi ni manyando amañata,+ bakali: ‘Kikuli liziyezi ze, halisika lutahela kabakala kuli Mulimu waluna hayo mwahalaa luna?’+ 18  Kono nika bapatela pata yaka mwa lizazi leo kabakala bumaswe kaufela bobaezize ka kusikuluhela kwa milimu isili.+ 19  “Cwale muiñolele pina ye,+ mi muilute Maisilaele.+ Mubatuse kuituta yona* ilikuli pina ye, ibe paki yaka yakahupulisa sicaba sa Isilaele litemuso zaka.+ 20  Hanika bakenya mwa naha yene nikonkile ku bo kuku wabona kuli nika bafa yona+—yona naha mokububa mabisi ni linosi+—mi sebacile, bakusi, mi bakondisize zabona,*+ bakasikuluhela kwa milimu isili ni kuisebeleza, baka nishwaula ni kuloba tumelelano yaka.+ 21  Hase bawezwi ki liziyezi ni manyando amañata,+ pina ye, ikaba paki yeka bahupulisa litemuso zaka (bakeñisa kuli babasimuluha ku bona habaswaneli kuilibala), kakuli nizibile kale mukwa obabile ni ona+ nisika batisa kale mwa naha yenikonkile kuli nika bafa yona.” 22  Cwale Mushe añola pina yeo ka lizazi leo mi ailuta Maisilaele. 23  Mulimu kihaa laelela Joshua+ mwanaa Nuni, ali: “Ube ni bundume mi utiye,+ kakuli ki wena yakakenya Maisilaele mwa naha yene nikonkile kuli nika bafa yona,+ mi nikazwelapili kuba ni wena.” 24  Mushe haafeza feela kuñola mwa buka manzwi kaufela a Mulao wo,+ 25  alaela Malivi, bane balwalanga aleka ya tumelelano ya Jehova, ali: 26  “Muunge buka ya Mulao+ ye mi muibeye kwatuko a aleka+ ya tumelelano ya Jehova Mulimu wamina, mi teñi fo, ikaba paki yeka mihupulisa litemuso zaka. 27  Kakuli naizibela hande bukwenuheli bwahao+ ni muñañatoho* wahao.+ Haiba nemukwenuhezi Jehova cwalo inze nisapila ni mina, kukaba cwañi hase nishwile? 28  Munikopanyeze baana-bahulu kaufela ba masika amina ni manduna bamina, kuli nibulele manzwi a, inze baikutwela, mi nibize mahalimu ni lifasi kuli libe lipaki zeka baatula.+ 29  Kakuli naizibela hande kuli hase nishwile, kaniti mukaeza zemaswe+ mi mukakeluha mwa nzila yeni milaezi. Mi luli mukawelwa ki ziyezi+ kwa mafelelezo a mazazi, kakuli mukaeza zemaswe mwa meeto a Jehova mi muka mufoseza ka misebezi ya mazoho amina.” 30  Mi cwale Mushe akutela kubulela manzwi a pina ye, kuzwa kwa makalelo ayona kuisa kwa mafelelezo, puteho kaufela ya Isilaele inze iikutwela:+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “kuzwanga ni kukena.”
Kamba “Litebule za Swalelele.”
Linzwi ka linzwi, “babanyinyani.”
Linzwi ka linzwi, “minyako.”
Kamba “muyeme mwa libaka zamina.”
Linzwi ka linzwi, “Utuha ulobala sina bo ndataho.”
Linzwi ka linzwi, “kueza buhule bwa kwa moya ni.”
Linzwi ka linzwi, “Muibeye mwa milomo yabona.”
Linzwi ka linzwi, “banunile.”
Linzwi ka linzwi, “kuomelela mulala.”