Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Deuteronoma 30:1-20

LITABA ZE MWAHALI

  • Kukutela ku Jehova (1-10)

  • Milao ya Jehova haki yetaata hahulu (11-14)

  • Kuketa bupilo kamba lifu (15-20)

30  “Manzwi a kaufela, hakaezahala ku wena, zona limbuyoti ni likuto zenibeile fapilaa hao,+ mi waikupuza ona*+ mwahalaa macaba kaufela mwakuhasanyelize Jehova Mulimu wahao,+  mi wakutela ku Jehova Mulimu wahao+ ni kuutwa linzwi lahae kulikana ni zeni kulaela kaufela kacenu, wena ni bana bahao, ka pilu yahao kaufela ni ka moyo* wahao kaufela,+  fohe, Jehova Mulimu wahao uka kukutisa kuzwa mwa buhapiwa,+ uka kushemuba,+ ni kukukubukanya sinca kuzwa mwa macaba kaufela mwakuhasanyelize Jehova Mulimu wahao.+  Niha ukahasanyezwa kwa mafelelezo a lihalimu, Jehova Mulimu wahao ukayo kukubukanya kwateñi ni kukukutisa.+  Jehova Mulimu wahao uka kukutiseza mwa naha yene baluwile bo ndataho, mi uka iluwa; uka kutusa kukondisa zahao ni kukuatisa hahulu kufita bo ndataho.+  Jehova Mulimu wahao ukakenisa pilu yahao* ni pilu ya bana bahao,+ kuli ulate Jehova Mulimu wahao ka pilu yahao kaufela ni ka moyo* wahao kaufela, kuli upile.+  Mi Jehova Mulimu wahao ukalibisa likuto ze kaufela kwa lila zahao, zene kutoile ni kukunyandisa.+  “Cwale wena ukakuta mi ukautwa linzwi la Jehova ni kumamela milao yahae kaufela yeni kufa kacenu.  Jehova Mulimu wahao uka kutusa kukondisa hahulu mwa misebezi kaufela ya mazoho ahao,+ uka kuatiseza bana ni limunanu ni kutulo, kakuli Jehova ukatabela hape kuli akutuse kukondisa zahao, sina mwanaatabelezi bo kuku wahao.+ 10  Kakuli ka nako yeo, ukautwa linzwi la Jehova Mulimu wahao ni kumamela milao yahae ni litaelo zeñozwi mwa buka ya Mulao ye, mi ukakutela ku Jehova Mulimu wahao ka pilu yahao kaufela ni ka moyo* wahao kaufela.+ 11  “Cwale mulao wo, oni kufa kacenu, haki otaata hahulu, mi hauyo kwahule ni wena.+ 12  Hauyo kwa mahalimu, kuli ubulele kuli: ‘Ki mañi yakakambamela kwa mahalimu kuyo luungela ona, ilikuli luuutwe ni kuumamela?’+ 13  Mi hauyo mwabuse bwa liwate, kuli ubulele kuli: ‘Ki mañi yakasilela mwabuse bwa liwate kuyo luungela ona, ilikuli luuutwe ni kuumamela?’ 14  Kakuli linzwi la mulao wo, li fakaufi hahulu ni wena, li mwa mulomo wahao ni mwa pilu yahao,+ kuli ulimamele.+ 15  “Bona, kacenu nibeya fapilaa hao bupilo ni bunde, lifu ni bumaswe.+ 16  Haiba uutwa milao ya Jehova Mulimu wahao yeni kufa kacenu, ka kulata Jehova Mulimu wahao,+ ka kuzamaya mwa linzila zahae, ni ka kumamela milao yahae ni litaelo zahae ni likatulo zahae, fohe, ukapila+ mi ukaata, mi Jehova Mulimu wahao uka kufuyaula mwa naha yeuyo luwa.+ 17  “Kono haiba pilu yamina ikeluha+ mi mwahana kuutwa, mwapumiwa, mwakubamela milimu isili ni kuisebeleza,+ 18  namibulelela kacenu kuli mukafela luli.+ Hamuna kupila nako yetelele mwa naha yemusilela Jordani kuyo iluwa. 19  Kacenu nibiza lihalimu ni lifasi kuto ba lipaki zamina, kuli nibeile bupilo ni lifu fapilaa mina, mbuyoti ni sikuto;+ mi uswanela kuketa bupilo kuli upile,+ wena ni babasimuluha ku wena,+ 20  ka kulata Jehova Mulimu wahao,+ ka kuutwa linzwi lahae, ni ka kumukumalela,+ kakuli ki yena bupilo bwahao mi ka yena ukapila nako yetelele mwa naha yanaakonkile Jehova kuli uka ifa bo kuku wahao bo Abrahama, Isaka, ni Jakobo.”+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “mi waikupuza ona mwa pilu yahao.”
Linzwi ka linzwi, “ukaisa pilu yahao kwa mupato.”