Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Deuteronoma 27:1-26

LITABA ZE MWAHALI

  • Mulao uñolwe fa macwe (1-10)

  • Kwa Lilundu la Ebali ni Lilundu la Gerizimi (11-14)

  • Likuto zabulelwa hape (15-26)

27  Cwale Mushe hamoho ni baana-bahulu ba Isilaele balaela sicaba, bali: “Mumamele milao kaufela yeni mifa kacenu.  Mi ka lizazi lemuka sila Jordani kukena mwa naha yamifa Jehova Mulimu wamina, mutome macwe amatuna mi muapente busweu.*+  Mi hase uli mwabuse uñole fateñi manzwi kaufela a Mulao wo, kuli ukene mwa naha yakufa Jehova Mulimu wahao, yona naha mokububa mabisi ni linosi, kulikana ni mwakusepiselize Jehova Mulimu wa bo kuku wahao.+  Hase musilile Jordani, muswanela kuitomela macwe ao fa Lilundu la Ebali+ mi muapente busweu,* kulikana ni moni milaelela kacenu.  Hape uswanela kuyahela Jehova Mulimu wahao aletare fa sibaka seo, ili aletare ya macwe. Usike waitusisa lisebeliso za sipi ku ona.+  Uyahe aletare ya Jehova Mulimu wahao ka macwe anopilwe feela honacwalo ka mwainezi mi uezeze fateñi Jehova Mulimu wahao linubu za kucisa.  Ulukela kueza matabelo a kuikabela+ ni kuacela fa sibaka seo,+ mi ukawabelwa fapilaa Jehova Mulimu wahao.+  Mi fa macwe ao uñole fateñi hande manzwi kaufela a Mulao wo.”+  Mi Mushe ni baprisita ba Malivi babulelela Isilaele kaufela, bali: “Kuza mi uteeleze, wena Isilaele. Kacenu ubile sicaba sa Jehova Mulimu wahao.+ 10  Ulukela kuutwa linzwi la Jehova Mulimu wahao ni kulatelela milao+ yahae ni litaelo zahae, zeni kulaela kacenu.” 11  Ka lona lizazi leo, Mushe alaela sicaba, ali: 12  “Masika alatelela akayema fa Lilundu la Gerizimi+ kufuyaula sicaba hase musilile Jordani: Simioni, Livi, Juda, Isakare, Josefa, ni Benjamine. 13  Mi masika alatelela akayema fa Lilundu la Ebali+ kubulela likuto: Rubeni, Gadi, Asere, Zabuloni, Dani, ni Nafetali. 14  Mi Malivi baswanela kualaba Maisilaele kaufela ka linzwi lelituna, bali:+ 15  “‘Ukutilwe mutu yaeza siswaniso sa kulapela sesibetilwe+ kamba siswaniso sa sipi,*+ mi apata siswaniso seo, sesiezizwe ka mazoho a mupangi,* ili nto yenyenyisa ku Jehova.’+ (Mi batu kaufela bakaalaba, bali: ‘Ameni!’*) 16  “‘Ukutilwe mutu yashwaula ndatahe kamba mahe.’+ (Mi batu kaufela bakali: ‘Ameni!’) 17  “‘Ukutilwe mutu yasutisa sisupo sa mululwani wa mwanahabo yena.’+ (Mi batu kaufela bakali: ‘Ameni!’) 18  “‘Ukutilwe mutu yalatehisa sibofu mwa nzila yasona.’+ (Mi batu kaufela bakali: ‘Ameni!’) 19  “‘Ukutilwe mutu yakopamisa katulo+ ya muzwahule, ya mwana yasina ndatahe,* kamba ya mbelwa.’+ (Mi batu kaufela bakali: ‘Ameni!’) 20  “‘Ukutilwe mutu yalobala ni musalaa ndatahe, kakuli ushwauzi ndatahe.’*+ (Mi batu kaufela bakali: ‘Ameni!’) 21  “‘Ukutilwe mutu yalobala ni folofolo ifi kamba ifi.’+ (Mi batu kaufela bakali: ‘Ameni!’) 22  “‘Ukutilwe mutu yalobala ni kaizelaa hae, ibe mwanaa ndatahe kamba mwanaa mahe.’+ (Mi batu kaufela bakali: ‘Ameni!’) 23  “‘Ukutilwe mutu yalobala ni mukwenyanaa hae, yena mahe musalaa hae.’+ (Mi batu kaufela bakali: ‘Ameni!’) 24  “‘Ukutilwe mutu yabandamena mwanahabo yena ni kumubulaya.’+ (Mi batu kaufela bakali: ‘Ameni!’) 25  “‘Ukutilwe mutu yaamuhela kweta ya kubulaya mutu yasina mulatu.’+ (Mi batu kaufela bakali: ‘Ameni!’) 26  “‘Ukutilwe mutu yasike alatelela manzwi a Mulao wo.’+ (Mi batu kaufela bakali: ‘Ameni!’)

Litaluso ze kwatasi

Kamba “mualile ka laimu.”
Kamba “mualile ka laimu.”
Kamba “siswaniso sa sipi yeshengunuzwi.”
Kamba “mubeti yali mutuli wa lisipi.”
Kamba “Kube cwalo!”
Kamba “ndiala.”
Linzwi ka linzwi, “uapuzi ndatahe siapalo.”