Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Deuteronoma 26:1-19

LITABA ZE MWAHALI

  • Kufa linubu za lico za mutamuno (1-11)

  • Kalulo yabulishumi yabubeli (12-15)

  • Isilaele, sicaba tota sa Jehova (16-19)

26  “Hause ukeni mwa naha yakufa Jehova Mulimu wahao sina saanda mi seu iluwile ni kuyaha mwateñi,  uunge kwa mitamuno ya lico* kaufela zebeilwe ki naha, zona zeuka kubukanya mwa naha yahao yakufa Jehova Mulimu wahao, ulibeye mwa sizuma mi uye kwa sibaka sakaketa Jehova Mulimu wahao kuli abeye libizo lahae ku sona.+  Uswanela kuya ku muprisita yakaba teñi mwa mazazi ao mi umubulelele, uli: ‘Kacenu niipiha ku Jehova Mulimu wahao kuli nikeni mwa naha yanaakonkile Jehova ku bo kuku waluna kuli uka lufa yona.’+  “Cwale muprisita ukaanga sizuma seo mwa lizoho lahao ni kusitoma fapilaa aletare ya Jehova Mulimu wahao.  Kihona ukabulela fapilaa Jehova Mulimu wahao, uli: ‘Ndate neli Muarami yanaayambaela,*+ mi naashetumukezi kwa Egepita,+ ayo pila kwateñi sina muzwahule, anzaa nani lubasi lolunyinyani.+ Kono hanaali mwa Egepita, afetuha sicaba sesituna, sesimaata ni sesiñata.+  Mi Maegepita balunyandisa, baluhatelela, mi balubeya mwa butanga bobumaswe.+  Kiha selukala kuitilelela ku Jehova, yena Mulimu wa bo kuku waluna, mi Jehova naautwile linzwi laluna, naaboni manyando aluna, ni butata bone luli ku bona, ni mone luhatelelezwi.+  Kwa mafelelezo, Jehova aluzwisa mwa Egepita ka lizoho lelimaata leliotolohile,+ ni ka likezo zesabisa ni ka liponiso ni limakazo.+  Mi alutisa mwa sibaka se, ni kulufa naha ye, yona naha mokububa mabisi ni linosi.+ 10  Cwale nitisize mitamuno ya lico zebeilwe ki naha yanifile Jehova.’+ “Ulibeye fapilaa Jehova Mulimu wahao mi ukubame fapilaa Jehova Mulimu wahao. 11  Mi cwale ukaitabisa kabakala lika zende kaufela zeo Jehova Mulimu wahao afile wena ni ba ndu yahao, uitabise hamoho ni Mulivi ni muzwahule yapila mwa sicaba sahenu.+ 12  “Haufelize kukubukanya linto kaufela zabulishumi,+ zezwa kwa lico zeukutuzi mwa silimo sabulaalu, sona silimo sa kuzwisa zabulishumi, uswanela kulifa Mulivi, muzwahule, mwana yasina ndatahe,* ni mbelwa, mi bakaca kukula, mwa mileneñi* yahenu.+ 13  Mi cwale ubulele fapilaa Jehova Mulimu wahao, uli: ‘Nizwisize kabelo yekenile mwa ndu yaka mi niifile Mulivi, muzwahule, mwana yasina ndatahe, ni mbelwa,+ kulikana ni mounilaelezi. Hanisika tula milao yahao kamba kuikeshebisa. 14  Hanisika ca kwateñi ninze nili mwa sililo kamba kuzwisa sesiñwi kwateñi ninze nisilafezi, mi hanisika fa kwateñi babashwile. Nimamezi linzwi la Jehova Mulimu waka mi niezize lika kaufela zene unilaezi. 15  Cwale utalime fafasi inze uli mwa sibaka sahao sesikenile, ona mahalimu, mi ufuyaule sicaba sahao sa Isilaele ni naha yeu lufile,+ yona naha mokububa mabisi ni linosi,+ kulikana ni mone ukonkezi ku bo kuku waluna.’+ 16  “Kacenu Jehova Mulimu wahao ukulaela kuli ulatelele litaelo ni likatulo ze. Uli mamele ni kulilatelela ka pilu yahao kaufela+ ni ka moyo* wahao kaufela. 17  Kacenu muikutwezi Jehova habulela kuli yena ukaba Mulimu wamina haiba muzamaya mwa linzila zahae ni kumamela litaelo zahae,+ milao yahae,+ ni likatulo zahae,+ ni kuutwa linzwi lahae. 18  Mi kacenu Jehova uikutwezi hamubulela kuli mukaba batu bahae, sona sicaba sahae tota,*+ sina mwamisepiselize, ni kuli mukamamela milao yahae kamukana 19  ni kuli uka mipahamisa kufita macaba amañwi kaufela aezize,+ amife tumbo ni libubo ni kanya, hamunze mubonisa kuli mu sicaba sesikenile ku Jehova Mulimu wamina,+ sina mwasepiselize.”

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “muselo.”
Kamba mwendi, “yanaayunda.”
Kamba “ndiala.”
Linzwi ka linzwi, “minyako.”
Kamba “liluwo la butokwa.”