Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Deuteronoma 25:1-19

LITABA ZE MWAHALI

  • Litaelo ka za kushapa (1-3)

  • Usike watama pulu kayawa kwa mulomo hainze ipula bubeke (4)

  • Linyalo la mutu ni mulamwae (5-10)

  • Kuswala lilama zesaswaneli kuswaliwa, batu habalwana (11, 12)

  • Macwe a kuweitisa alukile, ni litikanyezo zelukile (13-16)

  • Maamaleke bayundiswe (17-19)

25  “Baana habazekisana, baswanela kuya kwa baatuli, mi baka baatula,+ babulelele yalukile kuli haana mulatu ni yamaswe kuli unani mulatu.+  Haiba yamaswe uswanela kunatiwa,+ muatuli ukalaela kuli apatamiswe ni kushapelwa fapilaa hae. Palo ya lipafa zakashapiwa iswanela kuzamaelela ni bumaswe bwa kezo yaezize.  Muatuli amushape lipafa zeeza palo ifi kamba ifi kuyo fita mane nihaiba fa 40,+ kono isiñi kufitelela fo. Haiba azwelapili kumushapa lipafa zefitelela palo yeo, mwanahenu ukashwauka fapilaa meeto ahao.  “Usike watama pulu* kayawa kwa mulomo hainze ipula bubeke.+  “Haiba mutu ni munyanaa hae bayahile hamoho, mi yomuñwi ku bona ashwa asina mwana wamushimani, mbelwa yasiyezi haswaneli kunyalwa ku muuna wa mwa lubasi lusili. Mulamwae aye ku yena, apete swanelo yahae, amunyale.+  Mwana wa mweli yakapepwa ki mbelwa yo ukazwisezapili libizo la mwanahabo yena yo yashwile,+ ilikuli libizo lahae lisike lafela mwa Isilaele.+  “Cwale haiba muuna yo halati kunyala musalaa mwanahabo yena, musali wa mbelwa yo uswanela kuya kwa baana-bahulu kwa munyako wa muleneñi ni kuyo babulelela kuli: ‘Mulamu uhanile kuzwisezapili libizo la mwanahabo yena mwa Isilaele. Haasika lumela kupeta swanelo yahae ya kuninyala.’  Baana-bahulu ba muleneñi wahabo baswanela kumubiza ni kuambola ni yena. Haiba atundamena kubulela kuli: ‘Hanilati kunyala musali yo,’  fohe, musalaa mwanahabo yena yo ukasutelela ku mulamwae fapilaa baana-bahulu, amutubule sikatulo kwa lihutu, amukwele mati kwa pata,+ mi abulele kuli: ‘Ki mona mwaswanela kuezezwa muuna yahana kuzwisezapili lusika lwa mwanahabo yena cwana.’ 10  Hamulaho wa fo, lubasi lwa muuna yo* mwa Isilaele lukabizwa kuli: ‘Lubasi lwa yanaatubuzwi sikatulo.’ 11  “Haiba baana bababeli balwana mi musalaa yomuñwi akena mwa ndwa yeo kuli alamulele muunaa hae ku yamunata, mi musali yo uotolola lizoho lahae ni kufwañata muuna yo kwa mapunu, 12  musali yo umupume lizoho.* Usike* wamushwela makeke. 13  “Usike waba ni macwe a kuweitisa a mifuta yemibeli mwa mukotana wahao,+ licwe lelituna ni lelinyinyani. 14  Usike waba ni litikanyezo za mifuta yemibeli mwa ndu yahao,*+ tikanyezo yetuna ni yenyinyani. 15  Uswanela kuba ni licwe la kuweitisa lelinepahalile, lelilukile, ni tikanyezo yenepahalile, yelukile, kuli upile nako yetelele mwa naha yakufa Jehova Mulimu wahao.+ 16  Kakuli mutu kaufela yasika luka yaeza lika zecwalo, ki yanyenyisa ku Jehova Mulimu wahao.+ 17  “Uhupule zanaa kuezize Amaleke hane muli mwa nzila kuzwa kwa Egepita,+ 18  mwanaa kukatanyelize mwa nzila ni kulwanisa kaufela bane bazamaya ka bunya mwamulaho wahao hane ukatezi ni kutopwela. Naasika saba Mulimu. 19  Jehova Mulimu wahao haka kufa pumulo kwa lila zahao kaufela zekupotolohile mwa naha yakufa Jehova Mulimu wahao kuli uiluwe sina saanda,+ ufelise libizo la Amaleke mwatasaa lihalimu.+ Usike walibala.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “poho.”
Kamba “libizo la ba ndu yahae.” Linzwi ka linzwi, “libizo lahae.”
Linzwi ka linzwi, “sata sa lizoho.”
Linzwi ka linzwi, “Liito lahao lisike.”
Linzwi ka linzwi, “Usike waba ni efa ni efa yeñwi mwa ndu yahao.” Mubone Litaba Zeekelizwe B14.