Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Deuteronoma 24:1-22

LITABA ZE MWAHALI

  • Linyalo ni teleko (1-5)

  • Kukuteka bupilo (6-9)

  • Kuiyakatwa babashebile (10-18)

  • Litaelo ka za kububula (19-22)

24  “Haiba muuna anyala musali, kono apalelwa kutabiswa ki yena kakuli ufumani nto yemaswe ku musali yo, muuna yo uswanela kumuñolela liñolo la teleko,+ amufe lona, mi amuleleke mwa ndu yahae.+  Hasaazwile mwa ndu ya muuna yo, musali yo wakona kuyo inyalelwa ku muuna usili.+  Haiba muuna wabubeli amutoya* mi amuñolela liñolo la teleko, amufa lona, ni kumuleleka mwa ndu yahae kamba haiba muuna wabubeli yo yamunyezi ashwa,  muunaa hae wapili yanaa mulelekile haana kulumelezwa kumukutisa kuli abe musalaa hae hape, musali yo hasaasilafalizwe, kakuli yeo ki nto yenyenyisa ku Jehova. Usike wakenya sibi mwa naha yakufa Jehova Mulimu wahao kuli ibe saanda sahao.  “Muuna yasazo nyala haswaneli kukena mwa mpi kamba kufiwa musebezi ufi kamba ufi. Ukalukuluha kwa misebezi ka silimo silisiñwi mi ukaina kwa ndu yahae, atabise musalaa hae.+  “Hakuna yaswanela kuunga sibelelo kamba licwe la kubelisa ku mutu yakolotile sesiñwi ku yena kuli ibe swalele,+ kakuli kueza cwalo ki kuamuha mutu yo lika zaipilisa ka zona.  “Haiba yomuñwi afumanwa kuli naauzwize mwanahabo yena wa Muisilaele mi umunyandisize ni kumulekisa,+ mutu yo yanaauzwize mwanahabo yena uswanela kubulaiwa.+ Uzwise cwalo bumaswe mwa sicaba sahenu.+  “Hakukeni butuku bwa mbingwa* mwa naha, mubone teñi kuli mwaeza lika kaufela zebaka milaela baprisita ba Malivi.+ Mueze ka tokomelo lika zeni balaezi.  Uhupule sanaaezize Jehova Mulimu wahao ku Miriame hane muli mwa nzila kuzwa kwa Egepita.+ 10  “Haukolotisa mwanahenu nto ifi kamba ifi,+ usike wakena mwa ndu yahae kuyo nga nto yafile sina swalele. 11  Uyeme kwande, mi mutu yeukolotisize akutiseze nto yafile sina swalele. 12  Mi haiba mutu yo utokwile, usike wayo lobala busihu inze usaipulukezi nto yeo yakufile sina swalele.+ 13  Umukutiseze nto yeo yakufile sina swalele lizazi lisalikela feela, mi mutu yo ukayo lobala inzaa nani siapalo sahae,+ akufuyaule; mi cwale wena ukaba yalukile fapilaa Jehova Mulimu wahao. 14  “Usike waputelela mubeleki yabelekela masheleñi yatokwile, yashebile, ibe kuli ki mwanahenu kamba ki muzwahule yapila mwa naha yahenu, mwa mileneñi* yahenu.+ 15  Umulife masheleñi ahae ka lona lizazi leo,+ lizazi lisika likela kale, kakuli utokwile mi bupilo bwahae buitingile fa tifo yeo. Hakusicwalo, ukaitilelela ku Jehova kabakala hao, mi cwale wena ukaba ni sibi.+ 16  “Bo ndate-bana habaswaneli kubulaiwa kabakala zebaeza bana babona, mi bana habaswaneli kubulaiwa kabakala zebaeza bo ndataa bona.+ Mutu uswanela kubulaelwa feela sibi sahae.+ 17  “Usike wakopamisa katulo ya muzwahule kamba ya mwana yasina ndatahe,*+ mi usike waamuha mbelwa siapalo sahae kuli sibe swalele ya nto yakukolotezi.+ 18  Uhupule kuli ukile waba mutanga mwa Egepita, mi Jehova Mulimu wahao naakulukuluzi mwateñi.+ Ki lona libaka hani kulaela kueza cwalo. 19  “Haukutula simu yahao mi ulibezi ñata mwateñi, usike waikutela kuyo iinga. Uisiyele muzwahule, ni mwana yasina ndatahe, ni mbelwa,+ kuli Jehova Mulimu wahao akufuyole mwa lika kaufela zeueza.+ 20  “Haunata kota yahao ya olive, usike wakutela kunata ni mitai yayona. Sesisiyezi kwa mitai ki sa muzwahule, ni mwana yasina ndatahe, ni mbelwa.+ 21  “Haukubukanya veine mwa simu yahao ya veine, usike wakutela mwateñi kuyo kubukanya veine yesiyezi. Uisiyele muzwahule, ni mwana yasina ndatahe, ni mbelwa. 22  Uhupule kuli ukile waba mutanga mwa naha ya Egepita. Ki lona libaka hani kulaela kueza cwalo.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “amuhana.”
Linzwi la Siheberu lelitolokilwe kuli “mbingwa” liama lika zeñata mi likona kukopanyeleza matuku a litalo ayambukela. Hape likona kuama matuku amañwi afumaneha mwa liapalo ni mwa mandu.
Linzwi ka linzwi, “minyako.”
Kamba “ndiala.”