Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Deuteronoma 23:1-25

LITABA ZE MWAHALI

  • Babasa swaneli kuba mwa puteho ya Mulimu (1-8)

  • Bukeni bwa mafulo (9-14)

  • Batanga babatobile (15, 16)

  • Buhule bwahaniswa (17, 18)

  • Kekelezo ni buitamo (19-23)

  • Zebalumelelizwe kuca bo mafitanzila (24, 25)

23  “Hakuna muuna yafahuzwi ka kutubiwa maino a buuna kamba yapumilwe buuna yakakena mwa puteho ya Jehova.+  “Hakuna mwana wa mwa bunyazi yakakena mwa puteho ya Jehova.+ Nihaiba wa lusika lwahae lwabulishumi haana kukena mwa puteho ya Jehova.  “Hakuna Muamoni kamba Mumoabi yakakena mwa puteho ya Jehova.+ Nihaiba ba lusika lwabona lwabulishumi habana kukena mwa puteho ya Jehova,  kakuli nebasika mifa lico ni mezi hane muli mwa nzila kuzwa kwa Egepita,+ mi nebalifile Balaami mwanaa Beori, wa kwa Petori mwa Mesopotamia kuli ato kukuta.+  Kono Jehova Mulimu wahao naahanile kuutwa Balaami.+ Mi Jehova Mulimu wahao akufetulela sikuto kuba mbuyoti,+ kakuli Jehova Mulimu wahao naakulata.+  Mwa mazazi a bupilo bwahao kaufela, usike wabatusa kuli bapile mwa buiketo kamba kuli bakondise zabona.+  “Usike watoya Muedomo, kakuli ki mwanahenu.+ “Usike watoya Muegepita, kakuli neuli muzwahule mwa naha yahae.+  Baikulyabo, bona ba lusika lwabulaalu, bakona kukena mwa puteho ya Jehova.  “Hautoma mafulo kuli ulwanise lila zahao, usike waeza nto ifi kamba ifi yemaswe.*+ 10  Haiba muuna asilafala kabakala kuli uzwile lupepo lwa siina busihu kwa buloko,+ aye kwande a mafulo mi asike akutela mwa mafulo. 11  Manzibwana, atape ka mezi, mi hamulaho wakona kukutela mwa mafulo lizazi halilikela.+ 12  Ube ni sibaka sa mutabani* kwande a mafulo, mi ki kona kouswanela kuyanga. 13  Ube ni siyepiso mwahalaa lisebeliso zahao. Hauyo ipulusa kwande, uswanela kuyepa musima ka siyepiso seo mi hasamulaho ukwahele zemaswe zezwile ku wena. 14  Kakuli Jehova Mulimu wahao uzamaya mwa mafulo ahao+ kuli akulamulele ni kukufa lila zahao mwa lizoho lahao, mi mafulo ahao aswanela kuba akenile,+ kuli Mulimu asike abona nto yenyenyisa ku wena mi kabakaleo atuhele kuba ni wena. 15  “Haiba mutanga atobela muñaa hae mi ataha ku wena, usike wamukutiseza ku muñaa hae. 16  Aine mwa sicaba sahenu mwa sibaka sifi kamba sifi salata, sakaketa mwa muleneñi ufi kamba ufi wahenu. Usike wamunyandisa.+ 17  “Hakuna mwana wamusizana wa Muisilaele yaswanela kuba lihule la kwa tempele,+ nihaiba yena mwana wamushimani wa Muisilaele haswaneli kuba lihule la kwa tempele.+ 18  Usike watisa mwa ndu ya Jehova Mulimu wahao tifo yefilwe lihule lamusali kamba tifo* yefilwe lihule lamuuna* ka mulelo wa kuli upete buitamo bwahao, kakuli litifo zepeli zeo ki zenyenyisa ku Jehova Mulimu wahao. 19  “Usike walifisa mwanahenu kekelezo hau mukolotisize masheleñi,+ kamba lico, kamba nto ifi kamba ifi yekolotiswanga ka kekelezo. 20  Wakona kulifisa muzwahule kekelezo,+ kono mwanahenu yena usike wamulifisa kekelezo,+ ilikuli Jehova Mulimu wahao akufuyole mwa musebezi kaufela okaeza mwa naha yeuyo luwa.+ 21  “Haiba ueza buitamo ku Jehova Mulimu wahao,+ usike waliyeha kubupeta.+ Kakuli Jehova Mulimu wahao ukatokwa kuli ubupete; hausa ezi cwalo, ukaba ni sibi.+ 22  Kono hausa ezi buitamo, hauezi sibi.+ 23  Uswanela kueza seubulezi kuli uka sieza,+ mi upete seuitamile kufa Jehova Mulimu wahao sina nubu ya kuitatela.+ 24  “Haukena mwa simu ya veine ya mwanahenu, wakona kuca veine kufitela ukula, kono usike wabeya sesiñwi mwa silwalelo sahao.+ 25  “Haukena mwa simu ya bubeke ya mwanahenu, wakona kukayula makunka a bubeke bobubuzwize ka lizoho lahao, kono usike waitusisa cekesi mwa simu ya bubeke ya mwanahenu.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “yesilafaza.”
Fo kikuli, kalimbalimba.
Kamba “lituwelo.”
Linzwi ka linzwi, “nja.”