Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Deuteronoma 22:1-30

LITABA ZE MWAHALI

  • Kubonisa likute kwa limunanu za babañwi (1-4)

  • Musali kuapala liapalo za siina kamba muuna kuapala liapalo za sisali (5)

  • Kueza limunanu ka sishemo (6, 7)

  • Limotanyana lelipotolohile situwa (8)

  • Lika zesaswaneli kuitusiswa hamoho (9-11)

  • Kabisa ya bwanda bobutamilwe linungo fa siapalo (12)

  • Milao ka za kulobalana kokuhanisizwe (13-30)

22  “Haubona kuli komu kamba ngu ya mwanahenu ilatehile, usike waituhelela feela.+ Uswanela kuikutisa ku muñaa yona.  Kono haiba muñaa yona hapili bukaufi ni wena kamba hau muzibi, uswanela kutisa simunanu seo kwa ndu yahao, mi sikaina ku wena kufitela mwanahenu asibata. Mi umukutiseze sona.+  Ki mona mouswanela kuezeza haufumana mbongolo, siapalo, kamba nto ifi kamba ifi ya mwanahenu yelatehile. Hauswaneli kuituhelela feela.  “Haubona kuli mbongolo ya mwanahenu kamba komu yahae iwile mwa nzila, usike waituhelela feela. Uswanela kumutusa kuizusa.+  “Musali asike aapala liapalo zasiina, ni muuna asike aapala liapalo zasisali. Kakuli mutu kaufela yaeza cwalo ki yanyenyisa ku Jehova Mulimu wahao.  “Haiba ufumana siyaleto sa nyunywani kwatuko a nzila mokunani bana kamba mai, ibe kwa kota kamba fafasi, mi nyunywani ya mushemi ibubami bana kamba mai ao, usike wangelela nyunywani ya mushemi hamoho ni bana bayona.+  Ubone teñi kuli walukulula nyunywani ya mushemi, kono wakona kuikungela bana bayona. Ueze cwalo kuli zahao likuzamaele hande ni kuli upile nako yetelele.  “Hauyaha ndu yenca, uyahe ni limotanyana lelipotolohile situwa sa ndu yeo,+ kuli ndu yahao isike yatahelwa ki mulatu wa mali hakuka wa mutu fateñi.  “Usike wacala peu ya mufuta usili mwa simu yahao ya veine.+ Kakuli hauka eza cwalo, zeuka kutula kamukana za peu yene ucezi, hamoho ni veine, likaba za sibaka sesikenile. 10  “Usike wakekelisa pulu* ni mbongolo kwa coko iliñwi.+ 11  “Usike waapala liapalo zeezizwe fa boya bwa folofolo bobuzwakanyizwe ni bwanda bwa line.+ 12  “Uswanela kueza kabisa ya bwanda bobutamilwe linungo ku leliñwi ni leliñwi la maneku amane a siapalo seuapala.+ 13  “Haiba muuna anyala musali mi alobala ni yena, kono hasamulaho akala kutoya musali yo* 14  mi amutama litaba za kuli naanani muzamao omaswe ni kumusinya libizo ka kubulela kuli: ‘Ninyezi musali yo, kono hanitilo lobala ni yena, hanisika fumana bupaki bobubonisa kuli neli mwalyanjo,’ 15  ndatahe musizana ni mahe baswanela kutisa bupaki bobubonisa kuli mwanaa bona neli mwalyanjo, babutise fapilaa baana-bahulu kwa munyako wa muleneñi. 16  Ndatahe musizana uswanela kubulelela baana-bahulu kuli: ‘Nenifile muuna yo mwanaka kuli abe musalaa hae, kono cwale umutoile* 17  mi umutama litaba za kuli naanani muzamao omaswe ka kubulela kuli: “Hanisika fumana bupaki bobubonisa kuli mwanaa mina ki mwalyanjo.” Cwale ki bo bupaki bobubonisa kuli mwanaka neli mwalyanjo.’ Mi kihona bakaputulula lisila fapilaa baana-bahulu ba muleneñi. 18  Baana-bahulu ba muleneñi+ bakaanga muuna yo, bamufe koto.+ 19  Baswanela kumulifisa lishekele* za silivera ze 100, balife ndatahe musizana, kakuli muuna yo usinyize mwalyanjo wa Muisilaele libizo,+ mi musizana yo ukazwelapili kuba musalaa hae. Haana kulumelezwa kumulukulula mwa bupilo bwahae kaufela. 20  “Kono haiba taba yatamilwe ki ya niti mi hakuna bupaki bobubonisa kuli musizana neli mwalyanjo, 21  baswanela kuzwiseza musizana yo kwa munyako wa ndu ya ndatahe, mi batu ba muleneñi wo, baswanela kumupobaula ka macwe kufitela ashwa, kakuli uezize nto yeswabisa+ mwa Isilaele ka kueza buhule mwa ndu ya ndatahe.+ Uzwise cwalo bumaswe mwa sicaba sahenu.+ 22  “Haiba muuna afumanwa inzaa lobezi ni musalaa mutu, sibeli sabona baswanela kubulaiwa, muuna yo hamoho ni musali yo.+ Uzwise cwalo bumaswe mwa Isilaele. 23  “Mwalyanjo habeelelizwe ki muuna, mi muuna usili amukatana mwa muleneñi mi alobala ni yena, 24  muswanela kubazwiseza kwa munyako wa muleneñi sibeli sabona ni kubapobaula ka macwe kufitela bashwa, bakeñisa kuli musizana naasika huwa mwa muleneñi, mi muuna ki kabakala kuli ushubuzi musalaa mwanahabo yena.+ Uzwise cwalo bumaswe mwa sicaba sahenu. 25  “Kono haiba muuna yo naakatani musizana mwa naheñi, ili musizana yabeelelizwe, mi atundanisa musizana yo ni kulobala ni yena, muuna yo yalobezi ni musizana ukabulaiwa anosi, 26  mi usike waeza sesiñwi ku musizana. Musizana hasika eza sibi sesiswanela lifu. Taba yeo iswana ni ya mutu yalwanisa yomuñwi mi amubulaya.+ 27  Kakuli muuna yo naakatani musizana yo mwa naheñi, mi musizana yabeelelizwe yo naahuwile, kono nekusina mutu wa kumulamulela. 28  “Haiba muuna akatana mwalyanjo yasika beelezwa mi aswala mwalyanjo yo ni kulobala ni yena, mi taba yeo yafita fakuzibahala,+ 29  muuna yalobezi ni mwalyanjo yo ukalifa ndatahe mwalyanjo lishekele za silivera ze 50, mi musizana ukaba musalaa hae.+ Bakeñisa kuli umushubuzi, haana kulumelezwa kumulukulula mwa bupilo bwahae kaufela. 30  “Hakuna muuna yaswanela kunyala musalaa ndatahe, ilikuli asike ashwaula ndatahe.*+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “poho.”
Kamba “hasamulaho ahana musali yo.”
Kamba “wamuhana.”
Shekele neieza ligilamu ze 11.4. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Linzwi ka linzwi, “asike atubula ndatahe siapalo.”