Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Deuteronoma 21:1-23

LITABA ZE MWAHALI

  • Hakusa zibahali yabulaile mutu (1-9)

  • Kunyala basali babahapilwe (10-14)

  • Tukelo ya bueli (15-17)

  • Mwana wa lingulunde (18-21)

  • Mutu yapahekilwe fa kota ukutilwe (22, 23)

21  “Haiba mwa naha yakufa Jehova Mulimu wahao kuli uiluwe, kufumanwa mutu yabulailwe mwa simu mi hakuzibahali kuli yamubulaile ki mañi,  baana-bahulu ni baatuli bahao+ baswanela kuya kwateñi, bayo pima butelele bwa sibaka kuzwa fokuinzi situpu sa mutu yabulailwe kuya kwa mileneñi yepotolohile sibaka fokufumanehile situpu seo.  Cwale baana-bahulu ba muleneñi o fakaufi hahulu ni fokufumanehile mutu yabulailwe yo, baswanela kuunga nkomwana ya sitole yesika sebeliswa kale, yesika paniwa kale kwa coko,  mi baana-bahulu ba muleneñi wo baswanela kushetumukiseza nkomwana yeo kwa musindi* wa mezi abuba, kokusika limiwa kale kamba kucaliwa peu, mi baswanela kuyo lobela nkomwana yeo mulala mwa musindi wo.+  “Mi baprisita, bona Malivi, bakasutelela, kakuli Jehova Mulimu wahao ubaketile kuli bamusebeleze,+ kuli bafuyaule ka libizo la Jehova.+ Bakatalusa moiswanela kutalimelwa taba kaufela yeama bukebenga.+  Mi cwale baana-bahulu kaufela ba muleneñi o fakaufi hahulu ni fokufumanehile mutu yabulailwe yo baswanela kutapiseza mazoho abona+ fahalimwaa nkomwana yeo yelobezwi mulala mwa musindi,  mi baswanela kubulela kuli: ‘Mazoho aluna haasika sulula mali a, mi meeto aluna haasika bona hakusululwa mali a.  Wena Jehova, usike wabeya mulatu wo fahalimwaa sicaba sahao sa Isilaele seuliuluzi,+ mi usike wabalela sicaba sahao sa Isilaele mulatu wa mali asuluzwi a mutu yasika fosa.’+ Mi habaka eza cwalo, mulatu wa kusulula mali hauna kuba fahalimwaa bona.  Ka mukwa wo, ukazwisa mulatu wa kusulula mali a yasika fosa, mwa sicaba sahenu, ka kueza sesilukile mwa meeto a Jehova. 10  “Hauya kwa kulwanisa lila zahao mi Jehova Mulimu wahao akufa bona, mi wabatula ni kubahapa,+ 11  mi ku babahapilwe ubona musali yomunde, yeutabela, mi ubata kumuunga kuli abe musalaa hao, 12  wakona kumutisa mwa ndu yahao. Mi cwale abeule toho yahae, alukise manala ahae, 13  ni kutubula liapalo zanaatinile hahapiwa, mi aine mwa ndu yahao. Musali yo ukalila ndatahe ni mahe kweli mutumbi,+ kihona ukalobala ni yena; ukaba muunaa hae, yena abe musalaa hao. 14  Kono haiba hausa mutabela, fohe, uswanela kumulukulula aye+ kwalata kaufela. Kono usike wamulekisa ka masheleñi kamba kumunyandisa, kakuli neu muhapelelize kuba musalaa hao. 15  “Haiba mutu unyezi basali bababeli mi ulata hahulu alimuñwi kufita yomuñwi,* mi sibeli sabona bamupepezi bana babashimani, mi mwana wa mweli upepilwe ki musali yasalatiwi,+ 16  ka lizazi laabela bana bahae babashimani liluwo lahae, hana kulumelezwa kubeya mwanaa musali yalatiwa mwa sibaka sa mweli yena mwanaa musali yasalatiwi. 17  Uswanela kuolisa mwanaa musali yasalatiwi, sina mweli, ka kumufa habeli kwa nto ni nto yaabela bana bahae, kakuli ki yena makalelo a kupepa kwahae. Tukelo ya bueli ki yahae.+ 18  “Mutu hanani mwana wa lingulunde, wa mukwenuheli, mi mwana yo hautwi ndatahe kamba mahe,+ mi balikile kumuhakulula kono wahana kubautwa,+ 19  ndatahe ni mahe baswanela kumuswala ni kumutisa kwa baana-bahulu baba kwa munyako wa muleneñi wahabo 20  mi babulelele baana-bahulu ba muleneñi wahabo kuli: ‘Mwanaa luna yo, ki lingulunde mi ki mukwenuheli, wahana kuluutwa. Ki wa micomibi+ mi ki cakolwa.’+ 21  Mi cwale batu kaufela ba mwa muleneñi wo, baswanela kumupobaula ka macwe kufitela ashwa. Uzwise cwalo bumaswe mwa sicaba sahenu, mi Isilaele kaufela ukautwa zateñi mi ukasaba.+ 22  “Haiba mutu aeza sibi sesiswanela koto ya lifu mi ubulailwe,+ mi ki kale umupaheka fa kota,+ 23  situpu sahae hasiswaneli kusiyala fa kota busihu kaufela.+ Ubone teñi kuli wamubuluka ka lona lizazi leo, kakuli mutu yapahekilwe fa kota ukutilwe ki Mulimu,+ mi hauswaneli kusilafaza naha yahenu yakufa Jehova Mulimu wahao sina saanda.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “mulapo.”
Linzwi ka linzwi, “unyezi basali bababeli, mi ulata alimuñwi ni kutoya yomuñwi.”