Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Deuteronoma 20:1-20

LITABA ZE MWAHALI

  • Litaelo ka za ndwa (1-20)

    • Babasa tokwiwi kuya kwa ndwa (5-9)

20  “Hauya kwa kulwana ni lila zahao mi ubona kuli palo ya lipizi zabona ni ya likoloi zabona, ni ya masole babona, ki yetuna hahulu kufita yahao, usike wabasaba, kakuli Jehova Mulimu wahao, yakuzwisize mwa naha ya Egepita, uinzi ni wena.+  Hase mutuha mufunduka kuya kwa ndwa, muprisita uswanela kutaha, kuto bulela ni batu.+  Muprisita uswanela kubabulelela kuli: ‘Hamuutwe, mina Maisilaele, mutuha muyo lwana ni lila zamina. Lipilu zamina lisike zafokola. Musike mwasaba kamba kumbemuka kamba kukuña kabakala bona,  kakuli Jehova Mulimu wamina uzamaya ni mina kuli amilwanele, alwanise lila zamina, ni kumilamulela.’+  “Manduna ni bona baswanela kubulelela batu kuli: ‘Ki mañi ku mina yasazo feza kuyaha ndu mi hasika ikakula kale? Haiba uteñi, akutele kwa ndu yahae. Kakuli akasuhana ayo shwela kwa ndwa mi mutu usili akakule ndu yeo.  Mi ki mañi ku mina yacezi simu ya veine mi hasika kalisa kale kuitusisa zebeilwe ki yona? Haiba uteñi, akutele kwa ndu yahae. Kakuli akasuhana ayo shwela kwa ndwa mi mutu usili akale kuitusisa zebeilwe ki yona.  Mi ki mañi ku mina yabeelelize musali mi hasika munyala kale? Haiba uteñi, akutele kwa ndu yahae.+ Kakuli akasuhana ayo shwela kwa ndwa mi mutu usili anyale musali yo.’  Hape manduna baswanela kubuza batu kuli: ‘Ki mañi ku mina yanani sabo ni pilu yefokola?+ Haiba uteñi, akutele kwa ndu yahae, kuli asike azwafisa banabahabo yena, sina yena mwazwafezi.’*+  Manduna habaka feza kubulela ni batu, baswanela kuketa bazamaisi ba limpi kuli baetelele batu. 10  “Hausutelela muleneñi kuulwanisa, uswanela kuambola hape ni ba muleneñi wo, kubazibisa mobakona kuezeza tumelelano ya kozo ni wena.+ 11  Haiba balumela kueza ni wena tumelelano ya kozo mi bakukwalulela likwalo za muleneñi wabona, batu kaufela baba mwateñi bakaba batanga bahao, mi baka kusebeleza.+ 12  Kono haiba bahana kueza tumelelano ya kozo ni wena mi baiketela kulwana ni wena, ubaambeke, 13  mi Jehova Mulimu wahao uka kufa bona, mi ubulaye ka mukwale muuna kaufela ya mwateñi. 14  Kono uhape basali, banana, limunanu, ni lika kaufela ze mwa muleneñi, ili tutu yaona kamukana,+ mi ukaca zeuhapile kwa lila zahao, zakufile Jehova Mulimu wahao.+ 15  “Ki mona mouka ezeza mileneñi kaufela ye kwahule hahulu ni wena, yesi mileneñi ya macaba ali bukaufi ni wena. 16  Kono mwa mileneñi ya macaba ao, yona yakufa Jehova Mulimu wahao sina saanda, usike wapilisa nto ifi kamba ifi yebuyela.+ 17  Kono uswanela kubayundiseleza, bona Mahiti, Maamori, Makanana, Maperizi, Mahivi, ni Majebusi,+ kulikana ni mwa kulaelezi Jehova Mulimu wahao; 18  kuli basike bamiluta kulatelela mikwa yabona kaufela yenyenyisa, yebaezelize milimu yabona, ili kutahisa kuli mufoseze Jehova Mulimu wamina.+ 19  “Hauka ambeka muleneñi ni kuuhapa hamulaho wa kuulwanisa ka mazazi amañata, usike wasinya likota zaona ka kulilema ka capu. Uce zebeilwe ki zona, kono usike walema likota zeo.+ Kikuli wakona kuambeka kota ya mwa simu sina moukona kuambekela mutu? 20  Usinye feela kota yeuziba kuli haiciwi. Uileme ni kuyaha ka yona lukwakwa, kuambeka muleneñi okulwanisa, kufitela muleneñi uwa.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “asike azwafisa lipilu za banabahabo yena, sina moizwafezi pilu yahae.”