Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Deuteronoma 2:1-37

LITABA ZE MWAHALI

  • Kuyambaela mwa lihalaupa ka lilimo ze 38 (1-23)

  • Kutula Mulena Sihoni wa Heshiboni (24-37)

2  “Mi cwale lwasikuluha ni kuliba kwa lihalaupa ka nzila ya Liwate Lelifubelu, sina mwanaa nibulelezi Jehova,+ mi lwazamaya mazazi amañata bukaufi ni Lilundu la Seiri.  Kwa mafelelezo, Jehova ali ku na:  ‘Semuzamaile nako yetelele hahulu bukaufi ni lilundu le. Cwale musikuluhele kwa mutulo.  Mi ulaele sicaba, uli: “Mukayo fita kwa mululwani wa banabahabo mina, babasimuluha ku Isau,+ babapila mwa Seiri,+ baka misaba,+ mi mulukela kutokomela hahulu.  Musike mwayo bakataza,* kakuli hanina kumifa sesiñwi kwa naha yabona, nihaiba feela sibaka sesilikana ni folihatile lihutu, kakuli nifile Isau Lilundu la Seiri kuli libe lahae.+  Uswanela kubafa masheleñi a sico seuka ca, ni kubalifa masheleñi a mezi euka nwa.+  Kakuli Jehova Mulimu wahao ukufuyauzi mwa lika kaufela zeuezize. Mulimu waizibela hande mouzamaezi mwa lihalaupa lelituna le. Jehova Mulimu wahao ubile ni wena mwahalaa lilimo ze 40 ze, mi hausika tokwa sesiñwi.”’+  Kiha selufita bukaufi ni banabahabo luna, bona ba lusika lwa Isau,+ babapila mwa Seiri; lwasiya nzila ya Araba, ni Elati ni Ezioni-geberi.+ “Haluzwa fo, lwasikuluha mi lwazamaya ka nzila ya lihalaupa la Moabi.+  Cwale Jehova ali ku na: ‘Usike wakataza Moabi kamba kumulwanisa, kakuli hanina kukufa sesiñwi kwa naha yahae kuli sibe sahao, kakuli Ari niifile ba lusika lwa Lota kuli ki yabona.+ 10  (Sapili nekupilanga mwateñi Maemimi,+ mi neli batu babamaata, babañata, ni babatelele sina Maanaki. 11  Marefaimi+ ni bona nebaangiwa sina mone baangelwa Maanaki,+ mi Mamoabi neba babizanga kuli Maemimi. 12  Sapili, mwa Seiri nekupilanga Mahori,+ kono balusika lwa Isau babalelekisa mwateñi ni kubafeza, mi bona bayaha mwateñi,+ sina mwakaezeza Isilaele mwa naha yafilwe kuli ibe yahae, yona yaka bafa Jehova.) 13  Cwale hamuye muyo sila Musindi* wa Zeredi.’ Kiha seluyo sila Musindi* wa Zeredi.+ 14  Nako yene luzamaile kuzwa kwa Kadeshi-baranea kuisa folusilela Musindi* wa Zeredi neli lilimo ze 38, kufitela lusika kaufela lwa baana ba ndwa lufela kushwa mwa mafulo, kulikana ni mwanaakonkezi Jehova ku bona.+ 15  Lizoho la Jehova neli balwanisa kuli libafeze, kufitela bayunda mwa mafulo.+ 16  “Baana kaufela ba ndwa ha ba mano fela kushwa mwa sicaba,+ 17  Jehova hape anibulelela kuli: 18  ‘Kacenu ukayo fita mwa naha ya Moabi, fo kikuli, bukaufi ni Ari. 19  Hauka sutelela fakaufi ni Maamoni, usike wabakataza kamba kubashemaeta, kakuli hanina kukufa sesiñwi kwa naha ya Maamoni kuli sibe sahao, kakuli niifile ba lusika lwa Lota kuli ki yabona.+ 20  Naha yeo hape neingiwa kuli ki ya Marefaimi.+ (Sapili nekupilanga mwateñi Marefaimi, mi Maamoni neba babizanga kuli Mazamuzumimi. 21  Neli batu babamaata, babañata, ni babatelele sina Maanaki;+ kono Jehova abafenya fapilaa Maamoni, mi Maamoni babaleleka mwa naha mi bayaha mwateñi. 22  Naaezelize cwalo ba lusika lwa Isau, babase bapila mwa Seiri,+ hanaafenyize Mahori+ fapilaa bona, kuli babazwise mwa naha ilikuli cwale bona bayahe mwateñi kufitela ni kacenu le. 23  Haili Maavimi, bona nebayahile mwa minzi kuyo fita mane ni kwa Gaza,+ kufitela Makafetorimi+ bane bazwa kwa Kafetori* habato bafeza ni kuto yaha mwateñi.) 24  “‘Hamunanuhe, musile Musindi wa Arinoni.*+ Hamubone, nimifile Sihoni+ wa Muamori, mulena wa Heshiboni. Hakulicwalo, hamukale kuhapa naha yahae, mi mumulwanise. 25  Kacenu, nikakala kukenya luwewe ni sabo ya kumisaba kwa batu kaufela mwatasaa lihalimu babaka utwa zamina. Bakaikalelwa ni kukuña* kabakala mina.’+ 26  “Kiha seniluma linumwana kuzwa mwa lihalaupa la Kedemoti+ kuya ku Mulena Sihoni wa Heshiboni, kuli liyo mubulelela manzwi a kozo a:+ 27  ‘Nilumeleze kufita mwa naha yahao. Nikazamaya feela mwa mukwakwa nisafapuheli kwa bulyo kamba kwa nzohoto.+ 28  Nikaca feela lico zeuka nilekisa ni kunwa feela mezi euka nilekisa. Unilumeleze feela kufita ka mahutu 29  —mone baniezelize ba lusika lwa Isau babapila mwa Seiri ni Mamoabi babapila mwa Ari—kufitela ni sila Jordani ni kukena mwa naha yelufiwa ki Jehova Mulimu waluna.’ 30  Kono Mulena Sihoni wa Heshiboni naasika lulumeleza kufita, kakuli Jehova Mulimu wamina naamutuhelezi kutatafaza+ moya wahae ni pilu yahae, ilikuli amufe mwa mazoho amina sina mokuinezi cwale.+ 31  “Jehova kihaa li ku na: ‘Bona, ki kale nikalisa kukufa Sihoni ni naha yahae. Kala kwateñi kuhapa naha yahae.’+ 32  Sihoni hanaatile ni sicaba sahae kaufela kuto lulwanisa mwa Jahazi,+ 33  Jehova Mulimu waluna alufa yena, mi lwamutula, yena ni bana bahae, ni sicaba sahae kaufela. 34  Ka yona nako yeo, lwahapa mileneñi yahae kamukana mi lwasinya muleneñi ni muleneñi, lwabulaya baana, basali, ni banana. Nelusika siya nihaiba alimuñwi.+ 35  Neluikungezi feela limunanu, hamoho ni tutu yezwa mwa mileneñi yene luhapile. 36  Kuzwa kwa Aroere+ ye kwa mukenga wa Musindi wa Arinoni* (hamohocwalo ni muleneñi o mwa musindi), kuyo fita ni kwa Giliadi, nekusina tolopo yene lupalezwi niyekana. Jehova Mulimu waluna naalufile litolopo kaufela.+ 37  Kono nemusika sutelela naha ya Maamoni,+ sona sibaka kaufela sa mukulo wa Musindi* wa Jaboki+ ni mileneñi ye mwa naha ya malundu, kamba sibaka sifi kamba sifi sanaa luhanisize Jehova Mulimu waluna.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “Musike mwayo bashemaeta.”
Kamba “Mulapo.”
Kamba “Mulapo.”
Kamba “Mulapo.”
Fo kikuli, Kreta.
Kamba “Mulapo wa Arinoni.”
Kamba “kuutwa butuku bobuswana ni bwa lupepo.”
Kamba “Mulapo wa Arinoni.”
Kamba “Mulapo.”