Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Deuteronoma 18:1-22

LITABA ZE MWAHALI

  • Kabelo ya baprisita ni Malivi (1-8)

  • Likezo za tumelo ya mioya zahaniswa (9-14)

  • Mupolofita yaswana sina Mushe (15-19)

  • Mwakuzibela bapolofita ba buhata (20-22)

18  “Baprisita ba Malivi, mane ni lona lusika kaufela lwa Livi, habana kufiwa kabelo kamba saanda sina Maisilaele babañwi. Bona bakacanga kwa linubu zecisezwa Jehova ka mulilo, zeli saanda sahae.+  Hakulicwalo, habaswaneli kuba ni saanda mwahalaa banabahabo bona. Jehova ki yena saanda sabona, sina mwababulelezi.  “Cwale ye ki yona swanelo ya baprisita, ya lika zebaswanela kufiwa ki sicaba: Mutu kaufela yaeza sitabelo, ibe sa komu kamba sa ngu, uswanela kufa muprisita sipaka, mitahali, ni muholu.  Umufe mitamuno ya lico zahao za bubeke, mitamuno ya waine yahao yenca, ya oli yahao, ni boya bwapili haukuta lingu zahao.+  Jehova Mulimu wahao uketile yena ni bana bahae babashimani mwahalaa masika ahenu kaufela kuli baeze sebelezo ka libizo la Jehova kamita.+  “Kono haiba Mulivi azwa ku omuñwi wa mileneñi yahenu mwa Isilaele, wanaapila ku ona,+ mi alakaza kuya mwa sibaka sakaketa Jehova,*+  Mulivi yo ukayo ezanga sebelezo ka libizo la Jehova Mulimu wahae ku sona sibaka seo sina mobaezeza banabahabo yena kaufela, bona Malivi, babasebeleza Jehova mwa sibaka seo.+  Ukafiwanga kabelo ya lico yelikanelela ni yabona,+ fahalimwaa safumana ka kulekisa liluwo lelisiilwe ki bo kuku wahae.  “Hase ukeni mwa naha yakufa Jehova Mulimu wahao, usike waituta kulikanyisa mikwa yenyenyisa ya macaba apila mwateñi.+ 10  Mwa sicaba sahenu kusike kwafumanwa mutu yacisa mwanaa hae wamushimani kamba wamusizana mwa mulilo,+ yalaula,+ wa mabibo,+ yalaula za kwapili,+ muloi,+ 11  yaposa babañwi liposo, yabuza mulauli+ kamba sinuhi,+ kamba yabuza babashwile.+ 12  Kakuli mutu kaufela yaeza lika zeo ki yanyenyisa ku Jehova, mi kabakala mikwa yenyenyisa yeo, Jehova Mulimu wahao ulundula macaba ao fapilaa hao. 13  Ube yasina mulatu fapilaa Jehova Mulimu wahao.+ 14  “Kakuli macaba a, eulundula mwa naha, naateelezanga ku ba mabibo+ ni balauli,+ kono Jehova Mulimu wahao hasika kulumeleza kueza cwalo. 15  Jehova Mulimu wahao uka kutahiseza mupolofita yazwa mwa sicaba sahenu yaswana sina na. Muswanela kumuutwa.+ 16  Kukaezahala cwalo kabakala mone ukupezi Jehova Mulimu wahao kwa Horebe ka lizazi lene mukopani hamoho,*+ hane uize: ‘Usike wanituhelela kuutwa linzwi la Jehova Mulimu waka kamba kubona mulilo-tuna wo hape, ilikuli nisike nashwa.’+ 17  Jehova kihaa li ku na: ‘Zebabulezi lilukile. 18  Nika bafa mupolofita yazwa mwahalaa banabahabo bona yaswana sina wena,+ mi nikabeya manzwi aka mwa mulomo wahae,+ mi uka babulelela zeni mulaela kaufela.+ 19  Kaniti, mutu kaufela yasike autwa manzwi aka, akabulela mupolofita yo ka libizo laka, ukaikalabela ku na.+ 20  “‘Haiba mupolofita aipa kubulela ka libizo laka taba yenisika mulaela kubulela kamba haiba abulela ka libizo la milimu isili, mupolofita yo uswanela kushwa.+ 21  Kono ukasuhana waipulelisa mwa pilu yahao, wali: “Lukaziba cwañi kuli Jehova hasika bulela taba yeo?” 22  Haiba mupolofita abulela ka libizo la Jehova mi taba yeo haiezahali kamba kupetahala, fohe, Jehova naasika bulela taba yeo. Mupolofita yo naaipile feela kubulela taba yeo. Usike wamusaba.’

Litaluso ze kwatasi

Fo kikuli, sibaka sakaketa Jehova kuli alapelelwe kwateñi.
Kamba “lene muputehani.”