Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Deuteronoma 17:1-20

LITABA ZE MWAHALI

  • Matabelo asike aba ni sesinyazahala (1)

  • Kutalima litaba zeama bukwenuheli (2-7)

  • Litaba zetaata kuliatula (8-13)

  • Litaelo ka za mulena yakaketiwa (14-20)

    • Mulena akopise Mulao (18)

17  “Usike waezeza Jehova Mulimu wahao sitabelo sa komu kamba ngu yenani sesinyazahala kamba nto yeñwi yefosahezi, kakuli sitabelo sesicwalo sanyenyisa ku Jehova Mulimu wahao.+  “Haiba mwa sicaba sahenu, ku omuñwi wa mileneñi yakufa Jehova Mulimu wahao, kufumanwa muuna kamba musali yaeza nto yemaswe fapilaa Jehova Mulimu wahao mi uloba tumelelano yahae,+  mi wayembuluka ni kuyo lapela milimu isili ni kuikubamela kamba kukubamela lizazi kamba kweli kamba mpi kaufela ya mahalimu,+ ili nto yenisika kulaela.+  Hauka bihelwa taba yeo kamba kuutwa zateñi, fohe, uswanela kuibatisisa ka kutala. Haiba kufumaneha bupaki+ bwa kuli nto yenyenyisa yeo iezizwe luli mwa Isilaele,  uswanela kuzwiseza muuna kamba musali yaezize nto yemaswe yeo kwande a muleneñi, mi muuna kamba musali yo ulukela kupobaulwa ka macwe kufitela ashwa.+  Kutokwahala bupaki* bwa batu bababeli kamba babalaalu+ kuli mutu abulaiwe. Haswaneli kubulaiwa ka bupaki bwa mutu alimuñwi.+  Lipaki ki bona babaswanela kuba bapili kumupobaula kuli ashwe, mi batu kaufela kihona bakalatelela kueza cwalo ni bona. Uzwise bumaswe mwa sicaba sahenu.+  “Haiba ku omuñwi wa mileneñi yahenu kuzuha taba yetaata yeusa koni kuatula, ibe kuli ki taba yeama kusulula mali+ kamba ki muzeko kamba kunani kezo yeñwi ya bubangoki yeezizwe kamba taba yeñwi feela yezekiwa, uswanela kunanuha ni kuya kwa sibaka sakaketa Jehova Mulimu wahao.+  Uye kwa baprisita ba Malivi ni ku muatuli+ yakaba teñi mwa mazazi ao, uyo babuza taba yeo, mi baka kubulelela katulo.+ 10  Mi cwale uswanela kulatelela katulo yebaka kubulelela mwa sibaka sakaketa Jehova. Ubone teñi kuli walatelela zebaka kulaela kaufela. 11  Uswanela kulatelela mulao obaka kubonisa ni katulo yebaka kubulelela.+ Usike wakeluha mwa katulo yebaka kubulelela, kuya ku la bulyo kamba ku la nzohoto.+ 12  Mutu yaikuhumusa ka kuhana kuutwa muprisita yasebeleza Jehova Mulimu wahao kamba kuutwa muatuli, uswanela kushwa.+ Uzwise bumaswe mwa Isilaele.+ 13  Mi batu kaufela bakautwa zateñi, bakasaba, mi habasana kueza ka buikuhumuso hape.+ 14  “Hase ukeni mwa naha yakufa Jehova Mulimu wahao ni kuihapa ni kupila mwateñi, mi wali: ‘Kashe niiketele mulena yaka nibusa, sina mwaezeza macaba kaufela aanipotolohile,’+ 15  fohe, uswanela kuketa mulena yakaketiwa ki Jehova Mulimu wahao.+ Ukete mulena mwahalaa banabahenu. Usike waiketela muzwahule yasi mwanahenu kuli abe mulenaa hao. 16  Kono mulena asike aikubukanyeza lipizi zeñata+ kamba kukutiseza sicaba kwa Egepita kuyo nga lipizi kwateñi,+ kakuli Jehova naamibulelezi kuli: ‘Musike mwakuta hape ka nzila ye.’ 17  Mi asike anyala basali babañata, ilikuli pilu yahae isike yayembululwa;+ mi asike aikubukanyeza silivera ni gauda yeñata-ñata.+ 18  Hakaina mwa lubona lwa mubuso wahae, aange buka,* aiñolele mwateñi Mulao wo, oongilwe mwa buka yebulukilwe ki baprisita ba Malivi.+ 19  “Buka yakaiñolela yeo ikaina ku yena, mi ulukela kubalanga mwateñi ka mazazi kaufela a bupilo bwahae,+ kuli aitute kusaba Jehova Mulimu wahae ni kumamela manzwi kaufela a Mulao wo ni litaelo ze.+ 20  Ka kueza cwalo, pilu yahae haina kuikuhumuseza banabahabo yena, mi haana kukeluha kwa milao yeo, kuya ku la bulyo kamba ku la nzohoto, ilikuli abuse nako yetelele mwa mubuso wahae, yena ni bana bahae mwahalaa sicaba sa Isilaele.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “mulomo.”
Kamba “muputo.”