Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Deuteronoma 16:1-22

LITABA ZE MWAHALI

  • Paseka; Mukiti wa Linkwa Zesika ya Mumela (1-8)

  • Mukiti wa Lisunda (9-12)

  • Mukiti wa Minganda (13-17)

  • Kuketa baatuli (18-20)

  • Lika zehanisizwe kuitusiswa kwa kulapela Mulimu (21, 22)

16  “Ubuluke kweli ya Abibi,* mi uezeze Jehova Mulimu wahao Paseka,+ kakuli mwa kweli ya Abibi, Jehova Mulimu wahao naakuzwisize mwa Egepita busihu.+  Mi uswanela kuezeza Jehova Mulimu wahao sitabelo sa Paseka,+ sesizwa mwa mutapi wahao wa lingu ni wa likomu,+ usiezeze mwa sibaka sakaketa Jehova kuli abeye ku sona libizo lahae.+  Usike waca sitabelo seo hamoho ni nto ifi kamba ifi yebeilwe mumela;+ ka mazazi a 7, uswanela kuca sinkwa sesisika ya mumela, sona sinkwa sa manyando, kakuli neuzwile mwa naha ya Egepita ka putako.+ Ueze cwalo, ilikuli mwa bupilo bwahao kaufela uhupulange lizazi lene uzwile mwa naha ya Egepita.+  Ka mazazi a 7, usike wafumanwa ni fulaulo yelubilwe yeile mumela, mwa naha yahenu kaufela,+ mi kwa nama ya folofolo yeuka eza sitabelo manzibwana fa lizazi lapili, kusike kwasiyala sesiñwi busihu kaufela kuisa kakusasana.+  Kwa mileneñi yakufa Jehova Mulimu wahao, hauna kulumelezwa kuiketela feela muleneñi ufi kamba ufi kuli uezeze ku ona sitabelo sa Paseka.  Kono siswanela kuezezwa mwa sibaka sakaketa Jehova Mulimu wahao kuli abeye libizo lahae ku sona. Ueze sitabelo sa Paseka manzibwana, lizazi lisalikela feela,+ ka nako yene uzwile ka yona mwa Egepita.  Uswanela kubesa nama yeo ni kuicela+ mwa sibaka sakaketa Jehova Mulimu wahao,+ mi habusa wakona kukutela kwa litende zahao.  Ka mazazi a 6, uswanela kuca sinkwa sesisika ya mumela, mi ka lizazi labu 7 kukaezwa mukopano oipitezi wa Jehova Mulimu wahao. Usike waeza musebezi ufi kamba ufi ka lizazi leo.+  “Uswanela kubala lisunda ze 7. Ukale kubala lisunda zeo ze 7 kuzwa foukalela kukenyeza cekesi yahao kukutula bubeke.+ 10  Kihona ukaezeza Jehova Mulimu wahao Mukiti wa Lisunda,+ ka linubu za kuitatela zezwa mwa lizoho lahao, zeufa kulikana ni mwakufuyaulezi Jehova Mulimu wahao.+ 11  Mi ukawabelwa fapilaa Jehova Mulimu wahao mwa sibaka sakaketa Jehova Mulimu wahao kuli abeye libizo lahae ku sona; ukawabelwa hamoho ni mwanaa hao wamushimani ni wamusizana, mutangaa hao wamuuna ni wamusali, Mulivi yapila mwa mileneñi* yahenu, muzwahule, mwana yasina ndatahe,* ni mbelwa, babapila mwa sicaba sahenu.+ 12  Uhupule kuli neukile waba mutanga mwa Egepita,+ mi umamele litaelo ze, ni kulilatelela. 13  “Uswanela kueza Mukiti wa Minganda*+ ka mazazi a 7, haukubukanya lico zezwa mwa mapulelo ahao ni mwa silubelo sahao sa oli ni waine. 14  Uwabelwe ka nako ya mukiti wahao,+ wena, ni mwanaa hao wamushimani ni wamusizana, mutangaa hao wamuuna ni wamusali, Mulivi, muzwahule, mwana yasina ndatahe, ni mbelwa, babapila mwa mileneñi yahenu. 15  Ukaezeza Jehova Mulimu wahao mukiti wo ka mazazi a 7+ mwa sibaka sakaketa Jehova, kakuli Jehova Mulimu wahao ukafuyaula kutulo yahao kaufela ni lika kaufela zeueza,+ mi ukawabelwa hahulu.+ 16  “Halaalu ka silimo, baana kaufela mwa sicaba sahenu baswanela kuitahisa fapilaa Jehova Mulimu wahao mwa sibaka sakaketa: fa Mukiti wa Linkwa zesika ya Mumela,+ fa Mukiti wa Lisunda,+ ni fa Mukiti wa Minganda,*+ mi hakuna mutu ku bona yaswanela kutaha feela mazoho-zoho fapilaa Jehova. 17  Yomuñwi ni yomuñwi uswanela kutisa mpo ka kuya ka mwamufuyaulezi Jehova Mulimu wahao.+ 18  “Mwa lusika ni lusika uswanela kuketa mwateñi baatuli+ ni manduna mwa mileneñi kaufela* yakufa Jehova Mulimu wahao, mi batu bao baswanela kuatula sicaba ka katulo yelukile. 19  Usike wakelusa katulo yelukile,+ kuatula ka sobozi,+ kamba kuamuhela kweta, kakuli kweta ikwala meeto a bababutali+ ni kukopamisa manzwi a babalukile. 20  Uye ka katulo yelukile, ulatelele katulo yelukile,+ kuli uzwelepili kupila ni kuluwa naha yakufa Jehova Mulimu wahao. 21  “Usike wacala kota ya kulapela*+ ya mufuta ufi kamba ufi kwatuko ni aletare ya Jehova Mulimu wahao yeuka ikezeza. 22  “Mi usike waitomela musumo wa licwe wa kulapela,+ yona nto yatoile Jehova Mulimu wahao.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “minyako.”
Kamba “ndiala.”
Kamba “Litebule za Swalelele.”
Kamba “Litebule za Swalelele.”
Linzwi ka linzwi, “mwa minyako yahao kaufela.”