Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Deuteronoma 15:1-23

LITABA ZE MWAHALI

  • Sikoloti sifeliswe mwa silimo ni silimo sabu 7 (1-6)

  • Kutusa babotana (7-11)

  • Kulukulula batanga mwa silimo ni silimo sabu 7 (12-18)

    • Kupunya zebe ya mutanga ka lumao (16, 17)

  • Kusumekela Mulimu lifolofolo za maizibulo (19-23)

15  “Kwa mafelelezo a silimo ni silimo sabu 7, uswanela kueza tukululo.+  Tukululo yeo ikaezwa cwana: Mutu kaufela yakolotisize yomuñwi ukalukulula mutu yo kwa sikoloti sahae. Mukolotisi haswaneli kulifisa yayahile ni yena kamba mwanahabo yena, kakuli kukashaelwa tukululo yeezezwa Jehova.+  Wakona kulifisa muzwahule sikoloti,+ kono usike walifisa wahenu nto ifi kamba ifi yakukolotezi.  Kono hakuna mutu yaswanela kuba mubotana mwa sicaba sahenu, kakuli Jehova uka kufuyaula luli+ mwa naha yakufa Jehova Mulimu wahao kuli ibe saanda sahao,  ibile feela umamela ka tokomelo linzwi la Jehova Mulimu wahao ni kulatelela ka tokomelo milao ye kaufela yeni kulaela kacenu.+  Kakuli Jehova Mulimu wahao uka kufuyaula sina mwakusepiselize, mi wena ukakolotisa* macaba amañata, kono hauna kutokwa kukolota;+ mi ukazamaisa macaba amañata, kono ona haana kukuzamaisa.+  “Haiba yomuñwi wa banabahenu aba mubotana mwa sicaba sahenu, ku omuñwi wa mileneñi ya mwa naha yakufa Jehova Mulimu wa hao, usike watatafaza pilu yahao kamba kuputa lizoho lahao kutima mwanahenu wa mubotana.+  Kakuli uswanela kumufumbutululela lizoho lahao+ ni kumukolotisa* nto ifi kamba ifi yatokwa kamba yasina.  Utokomele kuli usike wakenelwa ki muhupulo omaswe mwa pilu yahao, mi wali: ‘Silimo sabu 7, sona silimo sa tukululo, siatumezi,’+ mi watima mwanahenu wa mubotana ni kusa mufa sesiñwi. Haiba abilaela ku Jehova kabakala hao, fo wena ukaba ni sibi.+ 10  Umufe ka kulata,+ isiñi ka lukokoto,* kakuli seo ki sona sesika tisa kuli Jehova Mulimu wahao afuyaule zeueza kaufela ni musebezi wahao kaufela.+ 11  Kakuli babotana bakaba teñi kamita mwa naha.+ Ki lona libaka hani kulaela kuli: ‘Fumbutululela lizoho lahao mwanahenu yanyandile ni wa mubotana mwa naha yahenu.’+ 12  “Haiba yomuñwi wa banabahenu, muuna kamba musali wa Muheberu, alekiswa ku wena mi saakusebelelize lilimo ze 6, fohe, uswanela kumulukulula mwa silimo sabu 7.+ 13  Mi haiba umulukulula, usike wamufundula feela mazoho-zoho. 14  Uswanela kumufa sesiñwi ku ze mwa mutapi wahao, fa mapulelo ahao, ni mwa silubelo sahao sa oli ni waine. Umufe ka kuya ka mwakufuyaulezi Jehova Mulimu wahao. 15  Uhupule kuli neukile waba mutanga mwa naha ya Egepita mi Jehova Mulimu wahao naakulukuluzi mwateñi. Ki lona libaka hani kulaela kueza cwalo kacenu. 16  “Kono haiba ali ku wena: ‘Hanina kuzwa ku wena!’ kabakala kuli wakulata, wena ni ba ndu yahao, kakuli upilile ku wena anzaa tabile,+ 17  fohe, umutise kwa sikwalo, abeye zebe yahae ku sona, mi umupunye zebe ka lumao, mi cwale ukaba mutangaa hao mwa bupilo bwahae kaufela. Ueze cwalo ni ku mutangaa hao wamusali. 18  Usike waikutwa kuli ki nto yetaata hau mulukulula mi akusiya, kakuli musebezi wa kuezelize ka lilimo ze 6 ulikana ni tifo yeminahanyizwe habeli ya mubeleki yabelekela masheleñi, mi Jehova Mulimu wahao ukufuyauzi kuzeezizwe kaufela. 19  “Ukeniseze Jehova Mulimu wahao poho kaufela ya maizibulo ni ngu kaufela yamuuna ya maizibulo.+ Usike waitusisa komu* yahao ya maizibulo kueza musebezi ufi kamba ufi, mi usike wakuta boya bwa folofolo ya maizibulo ya mwa mutapi wahao. 20  Wena ni ba ndu yahao muswanela kulicela fapilaa Jehova Mulimu wahao silimo ni silimo mwa sibaka sakaketa Jehova.+ 21  Kono haiba folofolo yeo inani sesinyazahala—haiba yatoza, kamba ishwile meeto, kamba inani nto yeñwi yefosahalile ku yona—usike waiezeza Jehova Mulimu wahao sitabelo.+ 22  Uicele mwa mileneñi* yahenu; mutu yasika kena ni yakenile, baice hamoho, sina mokucelwa nama ya kamunda kamba ya lizwii.+ 23  Kono usike waca mali ayona;+ uswanela kuasululela fafasi sina mezi.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “ukakolotisa sina swalele.”
Kamba “kumukolotisa sina swalele.”
Linzwi ka linzwi, “ka lukokoto mwa pilu yahao.”
Linzwi ka linzwi, “poho.”
Linzwi ka linzwi, “minyako.”