Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Deuteronoma 14:1-29

LITABA ZE MWAHALI

  • Kulila ka linzila zesaswaneli (1, 2)

  • Lico zekenile ni zemasila (3-21)

  • Kalulo yabulishumi ifiwe Jehova (22-29)

14  “Mu bana ba Jehova Mulimu wamina. Musike mwaipaza+ kamba kukolola milili ya fa lipata zamina* kabakala mutu yashwile.+  Kakuli mu sicaba sesikenile+ ku Jehova Mulimu wamina, mi Jehova umiketile kuli mube batu bahae, mube sicaba sahae tota,* mwahalaa macaba kaufela mwa lifasi.+  “Usike waca nto ifi kamba ifi yenyenyisa.+  Ze ki zona lifolofolo zemukona kuca:+ komu, ngu, puli,  lizwii, kamunda, puti, puli ya mwa naheñi, mutobo, ngu ya mwa naheñi, ni ngu ya mwa malundu.  Mwakona kuca folofolo ifi kamba ifi yenani litaku zekauhani zepeli ili yeweya.  Kono usike waca lifolofolo zeweya kamba zenani litaku zekauhani, zelatelela: kamele, shakame, ni kambila, kakuli zaweya kono halina litaku zekauhani. Ki zemasila ku mina.+  Ni kulube, kakuli inani litaku zekauhani kono haiweyi. Ki yemasila ku mina. Musike mwaca nama ya lifolofolo zeo kamba kungunyuta litupu zazona.  “Ku zepila kaufela mwa mezi, mwakona kuca zelatelela: Nto kaufela yenani tulabiso ni mayayu, mwakona kuca.+ 10  Kono musike mwaca nto ifi kamba ifi yesina tulabiso kamba mayayu. Ki yemasila ku mina. 11  “Mwakona kuca nyunywani yekenile ifi kamba ifi. 12  Kono musike mwaca linyunywani zelatelela: mbande, ñwanyi, linoñu la sikoloki,+ 13  sibungu, mankoli, ni mufuta kaufela wa linyunywani zeshombota, 14  mufuta kaufela wa mañwalala, 15  mpye, sifi, sinolu, mufuta kaufela wa tuñoti, 16  kakuluñuñu, lisikita, licikwi, 17  liya, linoñu, kañumbi, 18  mombo, mufuta kaufela wa bo nalukapwa, siluyangwa, ni sikampafwa. 19  Libupiwa* kaufela zezamayanga sikutu zenani mafufa ni zona ki zemasila ku mina. Haliswaneli kuciwa. 20  Kono mwakona kuca libupiwa kaufela zefufa zekenile. 21  “Musike mwaca folofolo ifi kamba ifi yeishwezi.+ Mwakona kuifa muzwahule yapila mwa mileneñi* yamina, mi yena wakona kuica, kamba mwakona kuilekisa ku mutu yazwa kusili. Kakuli mina mu sicaba sesikenile ku Jehova Mulimu wamina. “Usike waapeha pulinyana mwa mabisi a maa yona.+ 22  “Ubone teñi kuli wafa kalulo yabulishumi ya lika kaufela zebeiwa ki peu yahao ka silimo ni silimo.+ 23  Ukacela kalulo yabulishumi ya bubeke bwahao, ya waine yahao yenca, ya oli yahao, ni komu yahao ya maizibulo ni ngu yahao ya maizibulo, fapilaa Jehova Mulimu wahao mwa sibaka sakaketa kubeya libizo lahae ku sona,+ ilikuli uitute kusaba Jehova Mulimu wahao kamita.+ 24  “Kono haiba musipili ki omutelele hahulu mi haukoni kulwala lika zeo kuliisa kwa sibaka sakaketa Jehova Mulimu wahao kuba sona sibaka sa libizo lahae,+ kakuli si kwahule hahulu ni wena (bakeñisa kuli Jehova Mulimu wahao uka kufuyola), 25  fohe, wakona kulekisa lika zeo, mi ulwale masheleñi ao mwa lizoho lahao, uye kwa sibaka sakaketa Jehova Mulimu wahao. 26  Mi cwale wakona kuitusisa masheleñi ao kuleka nto ifi kamba ifi yeulakaza—likomu, lingu, lipuli, waine ni bucwala, ni nto ifi kamba ifi yeutabela; mi uka licela hona ko fapilaa Jehova Mulimu wahao, uitabise, wena ni ba ndu yahao.+ 27  Mi usike walibala Mulivi yapila mwa mileneñi yahenu,+ kakuli hana kabelo kamba saanda mwahalaa mina.+ 28  “Kwa mafelelezo a lilimo zetaalu, uungange kalulo yabulishumi ya zeukutuzi kaufela mwa silimo seo mi uikubukanye mwa mileneñi yahenu.+ 29  Mi cwale Mulivi, yasina kabelo kamba saanda mwahalaa mina, ni muzwahule, ni mwana yasina ndatahe,* ni mbelwa, babapila mwa mileneñi yahenu, bakataha, bace, bakule,+ ilikuli Jehova Mulimu wahao akufuyole mwa lika kaufela zeueza.+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “kukolola mwahalaa meeto amina.”
Kamba “liluwo la butokwa.”
Kamba “Likokwani.”
Linzwi ka linzwi, “minyako.”
Kamba “ndiala.”