Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Deuteronoma 13:1-18

LITABA ZE MWAHALI

  • Mwakuezeza bakwenuheli (1-18)

13  “Haiba mwahalaa mina kufumaneha mupolofita kamba mutu yanuha ka litolo mi akufa sisupo kamba poniso ya zekaezahala kwapili,  mi sisupo seo kamba poniso yeo yaezahala, mi ubulela kuli: ‘Halulatelele milimu isili, ili milimu yeusa zibi, mi luisebeleze,’  usike wateeleza kwa manzwi a mupolofita yo kamba muloli wa litolo yo,+ kakuli Jehova Mulimu wamina wamilika,+ kuli abone nji mulata Jehova Mulimu wamina ka pilu yamina kaufela ni ka moyo* wamina kaufela.+  Mulatelele Jehova Mulimu wamina, mumusabe, mumamele milao yahae, muutwe linzwi lahae; musebeleze yena, mi mumukumalele.+  Haili mupolofita yo kamba muloli wa litolo yo, uswanela kubulaiwa,+ kakuli ususuelize sicaba kukwenuhela Jehova Mulimu wamina—yamizwisize mwa naha ya Egepita ni kumilukulula mwa ndu ya butanga—kuli akukeluse mwa nzila yakulaezi kuzamaya ku yona Jehova Mulimu wahao. Mi uzwise bumaswe mwa sicaba sahenu.+  “Haiba muhulwanaa hao kamba munyanaa hao, yena mwanaa maho, kamba mwanaa hao wamushimani kamba wamusizana kamba musalaa hao yeulata kamba mulikanaa hao yomutuna, alika kukucoweza kwa mukunda, ali: ‘Haluye luyo sebeleza milimu isili,’+ ili milimu yeusa zibi wena kamba bo kuku wahao,  ili milimu ya macaba amipotolohile, ibe kuli macaba ao a fakaufi ni mina kamba a kwahule, kuzwa kwa lineku leliñwi la naha kuisa ku leliñwi,  usike walumela kamba kumuutwa,+ mi usike wamushwela makeke kamba kumuutwela butuku kamba kumusileleza;  kono umubulaye.+ Ki wena yaswanela kuba wapili kumupobola, mi batu kaufela kihona bakalatelela kumupobaula ni bona.+ 10  Mi umupobaule ka macwe kufitela ashwa,+ kakuli naabata kukuyaulula ku Jehova Mulimu wahao, yakuzwisize mwa naha ya Egepita, mwa ndu ya butanga. 11  Mi cwale Maisilaele kamukana bakautwa za teñi mi bakasaba, mi habasa tola hape baeza nto yemaswe cwalo mwa sicaba sahenu.+ 12  “Haiba uutwa kuli ku omuñwi wa mileneñi yahenu, yona yakufa Jehova Mulimu wahao kuli uyahe ku yona, kubulelwa kuli: 13  ‘Kunani baana babañwi babasina tuso babazwile mwahalaa mina kuli bakeluse batu ba muleneñi wahabo bona ka kubabulelela kuli: “Haluyeñi luyo sebeleza milimu isili,” ili milimu yemusa zibi,’ 14  uswanela kutalima taba yeo, uibatisise ni kuibuzisisa ka tokomelo;+ mi haiba kufumaneha bupaki bwa kuli nto yenyenyisa yeo iezizwe luli mwahalaa mina, 15  uswanela kubulaya batu ba muleneñi wo ka mukwale.+ Usinye muleneñi wo ka mukwale ni zekuona kaufela, kukopanyeleza cwalo ni limunanu zaona.+ 16  Mi cwale ukubukanye tutu yaona kaufela fahalaa patelo yaona mi ucise muleneñi wo, mi tutu yaona ikaswana sina nubu yefiwa mutumbi ku Jehova Mulimu wahao. Muleneñi wo ukaba libunda la manyalala kuya kuile. Hauswaneli kuyahiwa sinca. 17  Lizoho lahao lisike laanga nto ifi kamba ifi yeswanela kusinyiwa,*+ ilikuli Jehova afelise buhali bwahae bobutuka mi akubonise sishemo ni makeke, mi akuatise, kulikana ni mwanaaitamezi ku bo kuku wahao.+ 18  Kakuli uswanela kuutwa* Jehova Mulimu wahao ka kumamela milao yahae kaufela yeni kufa kacenu, mi ka mukwa wo ukaeza sesilukile mwa meeto a Jehova Mulimu wahao.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “yekenisizwe ka taelo ya kuhanisa.”
Kamba “kuteeleza kwa linzwi la.”