Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Deuteronoma 12:1-32

LITABA ZE MWAHALI

  • Mulapele Mulimu mwa sibaka saketa (1-14)

  • Kulumelezwa kuca nama kono isiñi mali (15-28)

  • Musike mwaswasiwa ki milimu isili (29-32)

12  “Ze ki zona litaelo ni likatulo zemuswanela kumamela ka tokomelo ka mazazi kaufela emuka pila mwa naha yaka mifa Jehova, yena Mulimu wa bo kuku wamina, kuli muiluwe.  Muswanela kusinyeleza libaka kaufela mone alapelela milimu yaona macaba emuka lundula,+ ibe fa malundu amatelele kamba fa malundunyana kamba mwatasaa kota kaufela ya matali amañata.  Muswanela kuwisaka lialetare zabona, kutubaka misumo yabona ya macwe ya kulapela,+ kucisa mwa mulilo likota zabona za kulapela,* ni kulema maswaniso a kupanga a milimu yabona,+ ili kufeza mabizo a milimu yabona mwa libaka zeo.+  “Musike mwalapela Jehova Mulimu wamina ka nzila yeo.+  Kono mubate Jehova Mulimu wamina mwa sibaka sifi kamba sifi sakaketa kubeya libizo lahae ku sona ni kuyaha ku sona mwahalaa masika amina kaufela, mi muyange kwateñi.+  Ki kona komuswanela kutisa linubu zamina za kucisa,+ matabelo amina, linto zamina zabulishumi,+ linubu zezwa mwa lizoho lamina,+ linubu zamina za buitamo, linubu zamina za kuitatela,+ ni limunanu kaufela za maizibulo mwa mitapi yamina ya likomu ni ya lingu.+  Ki kona komulukela kuyo cela lico, mina ni mabasi amina, fapilaa Jehova Mulimu wamina+ mi mutabe kabakala misebezi yamina kaufela,+ kakuli Jehova Mulimu wamina umifuyauzi.  “Musike mwaeza inge moluezeza kwanu kacenu, kuli mañi ni mañi uikezeza feela sabona kuli silukile mwa meeto ahae,*  kakuli hamusika kena kale mwa sibaka sa pumulo+ ni mwa saanda samifa Jehova Mulimu wamina. 10  Hase musilile Jordani+ mi semuyahile mwa naha yamifa Jehova Mulimu wamina kuli ibe yamina, uka mipumulisa ka kumisileleza kwa lila zamina kaufela zemipotolohile, mi mukapila ka buiketo.+ 11  Mukatisa lika kaufela zeni milaela, mwa sibaka sakaketa Jehova Mulimu wamina kubeya libizo lahae ku sona+—linubu zamina za kucisa, matabelo amina, linto zamina zabulishumi,+ linubu zezwa mwa lizoho lamina, ni nubu kaufela ya buitamo yemuitama kufa Jehova. 12  Mukawabelwa fapilaa Jehova Mulimu wamina,+ mina ni bana bamina babashimani ni babasizana, batanga bamina babaana ni babasali, ni Malivi babapila mwa mileneñi* yamina, kakuli Mulivi haana kabelo kamba saanda mwahalaa mina.+ 13  Mutokomele kuli musike mwafa linubu zamina za kucisa mwa sibaka sisili semuka bona kaufela.+ 14  Muswanela feela kufa linubu zamina za kucisa mwa sibaka sakaketa Jehova ku sesiñwi sa libaka za masika ahenu, mi lika kaufela zeni milaela muswanela kuliezeza mwa sibaka seo.+ 15  “Kono fomulatela kaufela, mwakona kubulaya folofolo ni kuca nama,+ kulikana ni mwamifezi mbuyoti Jehova Mulimu wamina mwa mileneñi yamina kaufela.* Mutu yasika kena ni yakenile wakona kuca kwateñi, sina mone akacela nama ya kamunda kamba ya lizwii. 16  Kono musike mwaca mali;+ muswanela kuasululela fafasi sina mezi.+ 17  Mwa mileneñi yamina* hamuna kulumelezwa kucela mwateñi kalulo yabulishumi ya bubeke bwamina, ya waine yamina yenca, ya oli yamina, kamba kucela mwateñi komu yamina ya maizibulo ni ngu yamina ya maizibulo,+ ni linubu zamina za buitamo, linubu zamina za kuitatela, kamba linubu zezwa mwa mazoho amina. 18  Muswanela kucela zeo fapilaa Jehova Mulimu wamina, mwa sibaka sakaketa Jehova Mulimu wamina. Mulicele mwa sibaka seo+—mina ni bana bamina babashimani kamba babasizana, batanga bamina babaana kamba babasali, ni Malivi baba mwa mileneñi* yamina; mi mukawabelwa fapilaa Jehova Mulimu wamina kabakala misebezi yamina kaufela. 19  Mubone teñi kuli hamulibali Malivi+ mwahalaa nako kaufela yemuka pila mwa naha yamina. 20  “Jehova Mulimu wamina haka miekeleza kwa naha,+ sina mwamisepiselize,+ mi mina mwali: ‘Lushukezwi kuca nama,’ kakuli mulakaza kuca nama, fohe, mwakona kuca nama fomulakaleza kaufela.+ 21  Haiba sibaka sakaketa Jehova Mulimu wamina kuli abeye libizo lahae ku sona+ si kwahule ni mina, fohe, muswanela kubulaya kwa likomu zamina kamba kwa lingu zamina zamifile Jehova, sina moni milaelezi, mi mucele nama mwa mileneñi* yamina fomulakaleza kaufela. 22  Mwakona kuca nama yayona sina mone mukacela nama ya kamunda ni ya lizwii;+ mutu yasika kena ni yakenile wakona kuca kwateñi. 23  Feela mubone teñi kuli hamuci mali,+ kakuli mali ki bupilo,+ mi hamulukeli kuca bupilo hamoho ni nama. 24  Musike mwaaca. Muswanela kuasululela fafasi sina mezi.+ 25  Musike mwaaca, kuli zamina limizamaele hande, mina ni bana bamina babaka pepwa mwamulaho wamina, kakuli mueza sesilukile mwa meeto a Jehova. 26  Muswanela feela kulwala linto zamina zekenile ni linubu zamina za buitamo hamuya kwa sibaka sakaketa Jehova. 27  Hona ko, ki kona komuka yo fela linubu zamina za kucisa, yona nama ni mali,+ fa aletare ya Jehova Mulimu wamina, mi mali a matabelo amina aswanela kusululelwa kwa aletare+ ya Jehova Mulimu wamina, kono nama yona mwakona kuica. 28  “Mubone teñi kuli mwamamela manzwi a kaufela eni milaela, ilikuli zamina limizamaele hande kamita, mina ni bana bamina babaka pepwa mwamulaho wamina, kakuli mueza sesinde ni sesilukile mwa meeto a Jehova Mulimu wamina. 29  “Jehova Mulimu wamina hakayundisa macaba emuka lundula,+ mi semupila mwa naha yaona, 30  mutokomele kuli musike mwaswaseha, macaba ao hasaayundisizwe fapilaa mina. Musike mwabuza za milimu yaona kuli: ‘Macaba a, naalapelanga cwañi milimu yaona? Ni luna, lukaeza cwalo.’+ 31  Musike mwaeza Jehova Mulimu wamina cwalo, kakuli batu ba macaba ao baezezanga milimu yabona linto kaufela zenyenyisa zatoile Jehova, mane bacisezanga milimu yabona bana babona babashimani ni babasizana mwa mulilo.+ 32  Muswanela kubona teñi kuli mwalatelela manzwi kaufela eni milaela.+ Musike mwaekeza sesiñwi ku ona kamba kuzwisa kwateñi sesiñwi.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “sahupula kuli silukile.”
Linzwi ka linzwi, “minyako.”
Linzwi ka linzwi, “mwa minyako yamina kaufela.”
Linzwi ka linzwi, “Mwa minyako yamina.”
Linzwi ka linzwi, “minyako.”
Linzwi ka linzwi, “minyako.”