Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Deuteronoma 11:1-32

LITABA ZE MWAHALI

  • Muiponezi butuna bwa Jehova (1-7)

  • Naha ya Sepiso (8-12)

  • Zende zetahiswa ki kuipeya kuutwa (13-17)

  • Manzwi a Mulimu abulukwe mwa lipilu (18-25)

  • “Mbuyoti ni sikuto” (26-32)

11  “Mulate Jehova Mulimu wamina+ mi kamita mueze zatokwa, mumamele litaelo zahae ni likatulo zahae, ni milao yahae.  Mwaziba kuli nibulelela mina kacenu, isiñi bana bamina babasika ziba kamba kubona kalimelo ya Jehova Mulimu wamina,+ butuna bwahae,+ lizoho lahae lelimaata+ ni leliotolohile.  Nebasika bona liponiso zahae ni likezo zahae zanaaezize mwa Egepita ku Faro, yena mulena wa Egepita, ni kwa naha yahae kaufela;+  kamba zanaaezize kwa limpi za Egepita, kwa lipizi za Faro ni likoloi zahae za ndwa, zenekwahezwi ki mezi a Liwate Lelifubelu hane bamindongwami, mi Jehova abasinya kubasinyeleza.*+  Nebasika bona zanaa miezelize* mwa lihalaupa kufitela mupunya mwa sibaka se,  kamba zanaaezize ku Datani ni Abirami, bana ba Eliabi mwanaa Rubeni, lifasi haliatama ni kubamiza, hamoho ni mabasi abona ni litende zabona ni zepila kaufela zeneeli ni bona, Isilaele kaufela inzaa iponela.+  Muiponezi likezo kaufela zetuna zanaaezize Jehova.  “Mulukela kumamela milao kaufela yeni mifa kacenu, kuli mutiye mi musilele mwabuse muyo luwa naha,  ni kuli mupile nako yetelele+ mwa naha yanaakonkile Jehova ku bo kuku wamina kuli uka ifa bona ni bana* babona,+ yona naha mokububa mabisi ni linosi.+ 10  “Naha ye muyo luwa haiswani ni naha ya Egepita momuzwile, mone mucala peu ni kusebeza ka taata kuiselaela,* sina mokuselaelelwa simu ya miloho. 11  Kono naha yemutuha musilela ku yona kuyo iluwa ki naha ya malundu ni misindi.+ Ikolobiswa ki mezi a pula yezwa kwa lihalimu;+ 12  ki naha yababalela Jehova Mulimu wamina. Meeto a Jehova Mulimu wamina atalimezi naha yeo ka nako kaufela, kuzwa kwa makalelo a silimo kuisa kwa mafelelezo asona. 13  “Mi hamuka lika ka taata kumamela milao yaka yeni mifa kacenu ni kulata Jehova Mulimu wamina ni kumusebeleza ka pilu yamina kaufela ni ka moyo* wamina kaufela,+ 14  ni na, nikaneliseza naha yamina pula ka nako yeswanela, pula ya maseulo ni pula ya maungulo, mi mukakubukanya bubeke bwamina ni waine yamina yenca ni oli yamina.+ 15  Mi nikameliseza limunanu zamina bucwañi mwa naha yamina, mi mukaca kukula.+ 16  Mutokomele kuli musike mwatuhelela lipilu zamina kupumiwa kuli mulapele milimu isili ni kuikubamela.+ 17  Hakusicwalo, buhali bwa Jehova buka mitukela, mi ukakwala mahalimu kuli pula isike yanela+ mi naha haina kubeya lukau lwayona mi mukafela kushwa ka bubebe mwa naha yende yamifa Jehova.+ 18  “Mulukela kubuluka manzwi aka a, mwa lipilu zamina ni mwa minahano yamina, mi muatamelele fa mazoho amina sina kupuliso, mi akaba sina poniso fa lipata zamina.*+ 19  Mualute bana bamina; muabulele hamuinzi mwa ndu yamina ni hamuzamaya mwa nzila ni hamulobala, ni hamuzuha.+ 20  Muañole fa misumo ya munyako wa ndu yamina ni fa likwalo za muleneñi wamina, 21  kuli mina ni bana bamina mupile nako yetelele+ mwa naha yanaakonkile Jehova kufa bo kuku wamina,+ ka nako kaufela yeliinzi lifasi mwatasaa mahalimu. 22  “Haiba mumamela ka tokomelo mulao oni mifa wo mi mwaulatelela, ona mulao wa kulata Jehova Mulimu wamina,+ kuzamaya mwa linzila zahae kaufela ni kumukumalela,+ 23  Jehova ukaleleka fapilaa mina macaba a kaufela,+ mi mukalundula macaba aamifita kwa butuna ni kwa maata ni kuluwa naha yaona.+ 24  Sibaka kaufela selika hata lihutu lamina ku sona sikaba samina.+ Mululwani wamina ukakalela kwa lihalaupa kuyo fita ni kwa Lebanoni, kuzwa kwa Nuka, yona nuka ya Eufrati, kuyo fita mane ni kwa liwate la kwa wiko.*+ 25  Hakuna yakayema fapilaa mina.+ Jehova Mulimu wamina ukakenya luwewe ni sabo ya kumisaba mwa naha kaufela yemuka hata,+ sina mwanaa misepiselize. 26  “Hamubone, kacenu nibeya mbuyoti ni sikuto fapilaa mina:+ 27  mukafumana mbuyoti haiba mumamela milao yeni mifa kacenu ya Jehova Mulimu wamina,+ 28  mi mukafumana sikuto haiba musamameli milao ya Jehova Mulimu wamina,+ haiba mukeluha mwa nzila yeni milaela kacenu kuli muzamaye ku yona ni kulatelela milimu yemusa zibi. 29  “Jehova Mulimu wahao haka kukenya mwa naha ye uyo luwa, ulukela kubulela* mbuyoti kwa Lilundu la Gerizimi ni sikuto kwa Lilundu la Ebali.+ 30  Kikuli malundu ao hayo mwabuse bwa Jordani kwa lineku la kwa wiko,* mwa naha ya Makanana babapila mwa Araba, kubapana ni Giligali, bukaufi ni likota zetuna za More?+ 31  Kakuli musila Jordani kuli mukene mwa naha yamifa Jehova Mulimu wamina ni kuiluwa.+ Hamuka ihapa ni kupila mwateñi, 32  mulukela kubona teñi kuli mwalatelela litaelo kaufela ni likatulo zeni mifa kacenu.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “kufitela kacenu le.”
Kamba “zanaaezize ku mina.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Kamba “kuiselaela ka mahutu amina,” fo kikuli, kuitusisa mahutu ka nzila yeñwi, ibe kuli ki kuitusisa ona kwa liwili la kuselaelisa lelipikuluswa ki mezi kamba kwa kueza mikokolombwa ya mezi kamba kuiitibulula kuli ifitise mezi.
Linzwi ka linzwi, “mwahalaa meeto amina.”
Fo kikuli, Liwate Lelituna, lona Liwate la Mediteranea.
Kamba “kufa.”
Kamba “kwa malikelelo a lizazi.”