Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

DEUTERONOMA

Litaba ze Mwahali—Deuteronoma

 • 1

  • Kufunduka kuzwa kwa Lilundu la Horebe (1-8)

  • Kuketiwa bazamaisi ni baatuli (9-18)

  • Taba ya kusautwa habali mwa Kadeshi-baranea (19-46)

   • Maisilale bahana kukena mwa naha (26-33)

   • Kupalelwa kutula Kanana (41-46)

 • 2

  • Kuyambaela mwa lihalaupa ka lilimo ze 38 (1-23)

  • Kutula Mulena Sihoni wa Heshiboni (24-37)

 • 3

  • Kutula Mulena Ogo wa Bashani (1-7)

  • Kuaba naha ye kwa upa wa Jordani (8-20)

  • Joshua ubulelelwa kuli asike asaba (21, 22)

  • Mushe ubulelelwa kuli haana kukena mwa naha (23-29)

 • 4

  • Sicaba sitalusezwa kuli siipeye kuutwa (1-14)

   • Musike mwalibala likezo za Mulimu (9)

  • Jehova utokwa kuli asebelezwe feela anosi (15-31)

  • Hakuna Mulimu usili kwandaa Jehova (32-40)

  • Mileneñi ya masabelo kwa upa wa Jordani (41-43)

  • Kufiwa kwa Mulao (44-49)

 • 5

  • Tumelelano ya Jehova kwa Horebe (1-5)

  • Milao Yelishumi yakutelwa (6-22)

  • Sicaba sasaba hasili kwa Lilundu la Sinai (23-33)

 • 6

  • Ulate Jehova ka pilu yahao kaufela (1-9)

   • “Teeleza wena Isilaele” (4)

   • Bashemi balute bana babona (6, 7)

  • Usike walibala Jehova (10-15)

  • Musike mwalika Jehova (16-19)

  • Utaluseze lusika lolutaha (20-25)

 • 7

  • Macaba a 7 aakayundiswa (1-6)

  • Libaka Isilaele hanaaketilwe (7-11)

  • Kuipeya kuutwa kutahisa kuli za kwapili likonde (12-26)

 • 8

  • Limbuyoti za Jehova zabulelwa hape (1-9)

   • “Mutu hapili sinkwa feela” (3)

  • Usike walibala Jehova (10-20)

 • 9

  • Libaka Isilaele hanaafilwe naha (1-6)

  • Isilaele uhalifisa Jehova hane (7-29)

   • Namani ya gauda (7-14)

   • Mushe ukupela sicaba ku Mulimu (15-21, 25-29)

   • Hape bahalifisa Mulimu halaalu (22)

 • 10

  • Kueziwa matapa amabeli hape (1-11)

  • Satokwa Jehova (12-22)

   • Usabe Jehova mi umulate (12)

 • 11

  • Muiponezi butuna bwa Jehova (1-7)

  • Naha ya Sepiso (8-12)

  •  Zende zetahiswa ki kuipeya kuutwa (13-17)

  • Manzwi a Mulimu abulukwe mwa lipilu (18-25)

  • “Mbuyoti ni sikuto” (26-32)

 • 12

  • Mulapele Mulimu mwa sibaka saketa (1-14)

  • Kulumelezwa kuca nama kono isiñi mali (15-28)

  • Musike mwaswasiwa ki milimu isili (29-32)

 • 13

  • Mwakuezeza bakwenuheli (1-18)

 • 14

  • Kulila ka linzila zesaswaneli (1, 2)

  • Lico zekenile ni zemasila (3-21)

  • Kalulo yabulishumi ifiwe Jehova (22-29)

 • 15

  • Sikoloti sifeliswe mwa silimo ni silimo sabu 7 (1-6)

  • Kutusa babotana (7-11)

  • Kulukulula batanga mwa silimo ni silimo sabu 7 (12-18)

   • Kupunya zebe ya mutanga ka lumao (16, 17)

  • Kusumekela Mulimu lifolofolo za maizibulo (19-23)

 • 16

  • Paseka; Mukiti wa Linkwa Zesika ya Mumela (1-8)

  • Mukiti wa Lisunda (9-12)

  • Mukiti wa Minganda (13-17)

  • Kuketa baatuli (18-20)

  • Lika zehanisizwe kuitusiswa kwa kulapela Mulimu (21, 22)

 • 17

  • Matabelo asike aba ni sesinyazahala (1)

  • Kutalima litaba zeama bukwenuheli (2-7)

  • Litaba zetaata kuliatula (8-13)

  • Litaelo ka za mulena yakaketiwa (14-20)

   • Mulena akopise Mulao (18)

 • 18

  • Kabelo ya baprisita ni Malivi (1-8)

  • Likezo za tumelo ya mioya zahaniswa (9-14)

  • Mupolofita yaswana sina Mushe (15-19)

  • Mwakuzibela bapolofita ba buhata (20-22)

 • 19

  • Za mulatu wa mali ni mileneñi ya masabelo (1-13)

  • Lisupo za milulwani lisike zasutiswa (14)

  • Lipaki mwa kuta (15-21)

   • Kutokwahala bupaki bwa batu bababeli kamba babalaalu (15)

 • 20

  • Litaelo ka za ndwa (1-20)

   • Babasa tokwiwi kuya kwa ndwa (5-9)

 • 21

  • Hakusa zibahali yabulaile mutu (1-9)

  • Kunyala basali babahapilwe (10-14)

  • Tukelo ya bueli (15-17)

  • Mwana wa lingulunde (18-21)

  • Mutu yapahekilwe fa kota ukutilwe (22, 23)

 • 22

  • Kubonisa likute kwa limunanu za babañwi (1-4)

  • Musali kuapala liapalo za siina kamba muuna kuapala liapalo za sisali (5)

  • Kueza limunanu ka sishemo (6, 7)

  • Limotanyana lelipotolohile situwa (8)

  • Lika zesaswaneli kuitusiswa hamoho (9-11)

  • Kabisa ya bwanda bobutamilwe linungo fa siapalo (12)

  • Milao ka za kulobalana kokuhanisizwe (13-30)

 • 23

  • Babasa swaneli kuba mwa puteho ya Mulimu (1-8)

  • Bukeni bwa mafulo (9-14)

  • Batanga babatobile (15, 16)

  • Buhule bwahaniswa (17, 18)

  • Kekelezo ni buitamo (19-23)

  • Zebalumelelizwe kuca bo mafitanzila (24, 25)

 • 24

  • Linyalo ni teleko (1-5)

  • Kukuteka bupilo (6-9)

  • Kuiyakatwa babashebile (10-18)

  • Litaelo ka za kububula (19-22)

 • 25

  • Litaelo ka za kushapa (1-3)

  • Usike watama pulu kayawa kwa mulomo hainze ipula bubeke (4)

  • Linyalo la mutu ni mulamwae (5-10)

  • Kuswala lilama zesaswaneli kuswaliwa, batu habalwana (11, 12)

  • Macwe a kuweitisa alukile, ni litikanyezo zelukile (13-16)

  • Maamaleke bayundiswe (17-19)

 • 26

  • Kufa linubu za lico za mutamuno (1-11)

  • Kalulo yabulishumi yabubeli (12-15)

  • Isilaele, sicaba tota sa Jehova (16-19)

 • 27

  • Mulao uñolwe fa macwe (1-10)

  • Kwa Lilundu la Ebali ni Lilundu la Gerizimi (11-14)

  • Likuto zabulelwa hape (15-26)

 • 28

  • Limbuyoti zetahiswa ki kuutwa Mulimu (1-14)

  • Likuto zetahiswa ki kusautwa Mulimu (15-68)

 •  29

  • Tumelelano ni Isilaele mwa naha ya Moabi (1-13)

  • Temuso ka za kusaipeya kuutwa (14-29)

   • Zepatilwe, zepatuluzwi (29)

 • 30

  • Kukutela ku Jehova (1-10)

  • Milao ya Jehova haki yetaata hahulu (11-14)

  • Kuketa bupilo kamba lifu (15-20)

 • 31

  • Mushe utuha ashwa (1-8)

  • Kubalela nyangela Mulao (9-13)

  • Joshua waketiwa (14, 15)

  • Kupolofitwa za bukwenuheli bwa Isilaele (16-30)

   • Pina yeswanelwa kulutiwa Isilaele (19, 22, 30)

 • 32

  • Pina ya Mushe (1-47)

   • Jehova, ki yena Licwe (4)

   • Isilaele ulibala Licwe lahae (18)

   • “Ki na yakutiseza bumaswe” (35)

   • “Munyakalale, mina macaba, hamoho ni batu bahae” (43)

  • Mushe ukashwela fa Lilundu la Nebo (48-52)

 • 33

  • Mushe ufuyola masika a Isilaele (1-29)

   • ‘Mazoho a kamita’ a Jehova (27)

 • 34

  • Jehova ubonisa Mushe naha (1-4)

  • Lifu la Mushe (5-12)