Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Deuteronoma

Chapters

Litaba ze Mwahali

 • 1

  • Kufunduka kuzwa kwa Lilundu la Horebe (1-8)

  • Kuketiwa bazamaisi ni baatuli (9-18)

  • Taba ya kusautwa habali mwa Kadeshi-baranea (19-46)

   • Maisilale bahana kukena mwa naha (26-33)

   • Kupalelwa kutula Kanana (41-46)

 • 2

  • Kuyambaela mwa lihalaupa ka lilimo ze 38 (1-23)

  • Kutula Mulena Sihoni wa Heshiboni (24-37)

 • 3

  • Kutula Mulena Ogo wa Bashani (1-7)

  • Kuaba naha ye kwa upa wa Jordani (8-20)

  • Joshua ubulelelwa kuli asike asaba (21, 22)

  • Mushe ubulelelwa kuli haana kukena mwa naha (23-29)

 • 4

  • Sicaba sitalusezwa kuli siipeye kuutwa (1-14)

   • Musike mwalibala likezo za Mulimu (9)

  • Jehova utokwa kuli asebelezwe feela anosi (15-31)

  • Hakuna Mulimu usili kwandaa Jehova (32-40)

  • Mileneñi ya masabelo kwa upa wa Jordani (41-43)

  • Kufiwa kwa Mulao (44-49)

 • 5

  • Tumelelano ya Jehova kwa Horebe (1-5)

  • Milao Yelishumi yakutelwa (6-22)

  • Sicaba sasaba hasili kwa Lilundu la Sinai (23-33)

 • 6

  • Ulate Jehova ka pilu yahao kaufela (1-9)

   • “Teeleza wena Isilaele” (4)

   • Bashemi balute bana babona (6, 7)

  • Usike walibala Jehova (10-15)

  • Musike mwalika Jehova (16-19)

  • Utaluseze lusika lolutaha (20-25)

 • 7

  • Macaba a 7 aakayundiswa (1-6)

  • Libaka Isilaele hanaaketilwe (7-11)

  • Kuipeya kuutwa kutahisa kuli za kwapili likonde (12-26)

 • 8

  • Limbuyoti za Jehova zabulelwa hape (1-9)

   • “Mutu hapili sinkwa feela” (3)

  • Usike walibala Jehova (10-20)

 • 9

  • Libaka Isilaele hanaafilwe naha (1-6)

  • Isilaele uhalifisa Jehova hane (7-29)

   • Namani ya gauda (7-14)

   • Mushe ukupela sicaba ku Mulimu (15-21, 25-29)

   • Hape bahalifisa Mulimu halaalu (22)

 • 10

  • Kueziwa matapa amabeli hape (1-11)

  • Satokwa Jehova (12-22)

   • Usabe Jehova mi umulate (12)

 • 11

  • Muiponezi butuna bwa Jehova (1-7)

  • Naha ya Sepiso (8-12)

  •  Zende zetahiswa ki kuipeya kuutwa (13-17)

  • Manzwi a Mulimu abulukwe mwa lipilu (18-25)

  • “Mbuyoti ni sikuto” (26-32)

 • 12

  • Mulapele Mulimu mwa sibaka saketa (1-14)

  • Kulumelezwa kuca nama kono isiñi mali (15-28)

  • Musike mwaswasiwa ki milimu isili (29-32)

 • 13

  • Mwakuezeza bakwenuheli (1-18)

 • 14

  • Kulila ka linzila zesaswaneli (1, 2)

  • Lico zekenile ni zemasila (3-21)

  • Kalulo yabulishumi ifiwe Jehova (22-29)

 • 15

  • Sikoloti sifeliswe mwa silimo ni silimo sabu 7 (1-6)

  • Kutusa babotana (7-11)

  • Kulukulula batanga mwa silimo ni silimo sabu 7 (12-18)

   • Kupunya zebe ya mutanga ka lumao (16, 17)

  • Kusumekela Mulimu lifolofolo za maizibulo (19-23)

 • 16

  • Paseka; Mukiti wa Linkwa Zesika ya Mumela (1-8)

  • Mukiti wa Lisunda (9-12)

  • Mukiti wa Minganda (13-17)

  • Kuketa baatuli (18-20)

  • Lika zehanisizwe kuitusiswa kwa kulapela Mulimu (21, 22)

 • 17

  • Matabelo asike aba ni sesinyazahala (1)

  • Kutalima litaba zeama bukwenuheli (2-7)

  • Litaba zetaata kuliatula (8-13)

  • Litaelo ka za mulena yakaketiwa (14-20)

   • Mulena akopise Mulao (18)

 • 18

  • Kabelo ya baprisita ni Malivi (1-8)

  • Likezo za tumelo ya mioya zahaniswa (9-14)

  • Mupolofita yaswana sina Mushe (15-19)

  • Mwakuzibela bapolofita ba buhata (20-22)

 • 19

  • Za mulatu wa mali ni mileneñi ya masabelo (1-13)

  • Lisupo za milulwani lisike zasutiswa (14)

  • Lipaki mwa kuta (15-21)

   • Kutokwahala bupaki bwa batu bababeli kamba babalaalu (15)

 • 20

  • Litaelo ka za ndwa (1-20)

   • Babasa tokwiwi kuya kwa ndwa (5-9)

 • 21

  • Hakusa zibahali yabulaile mutu (1-9)

  • Kunyala basali babahapilwe (10-14)

  • Tukelo ya bueli (15-17)

  • Mwana wa lingulunde (18-21)

  • Mutu yapahekilwe fa kota ukutilwe (22, 23)

 • 22

  • Kubonisa likute kwa limunanu za babañwi (1-4)

  • Musali kuapala liapalo za siina kamba muuna kuapala liapalo za sisali (5)

  • Kueza limunanu ka sishemo (6, 7)

  • Limotanyana lelipotolohile situwa (8)

  • Lika zesaswaneli kuitusiswa hamoho (9-11)

  • Kabisa ya bwanda bobutamilwe linungo fa siapalo (12)

  • Milao ka za kulobalana kokuhanisizwe (13-30)

 • 23

  • Babasa swaneli kuba mwa puteho ya Mulimu (1-8)

  • Bukeni bwa mafulo (9-14)

  • Batanga babatobile (15, 16)

  • Buhule bwahaniswa (17, 18)

  • Kekelezo ni buitamo (19-23)

  • Zebalumelelizwe kuca bo mafitanzila (24, 25)

 • 24

  • Linyalo ni teleko (1-5)

  • Kukuteka bupilo (6-9)

  • Kuiyakatwa babashebile (10-18)

  • Litaelo ka za kububula (19-22)

 • 25

  • Litaelo ka za kushapa (1-3)

  • Usike watama pulu kayawa kwa mulomo hainze ipula bubeke (4)

  • Linyalo la mutu ni mulamwae (5-10)

  • Kuswala lilama zesaswaneli kuswaliwa, batu habalwana (11, 12)

  • Macwe a kuweitisa alukile, ni litikanyezo zelukile (13-16)

  • Maamaleke bayundiswe (17-19)

 • 26

  • Kufa linubu za lico za mutamuno (1-11)

  • Kalulo yabulishumi yabubeli (12-15)

  • Isilaele, sicaba tota sa Jehova (16-19)

 • 27

  • Mulao uñolwe fa macwe (1-10)

  • Kwa Lilundu la Ebali ni Lilundu la Gerizimi (11-14)

  • Likuto zabulelwa hape (15-26)

 • 28

  • Limbuyoti zetahiswa ki kuutwa Mulimu (1-14)

  • Likuto zetahiswa ki kusautwa Mulimu (15-68)

 •  29

  • Tumelelano ni Isilaele mwa naha ya Moabi (1-13)

  • Temuso ka za kusaipeya kuutwa (14-29)

   • Zepatilwe, zepatuluzwi (29)

 • 30

  • Kukutela ku Jehova (1-10)

  • Milao ya Jehova haki yetaata hahulu (11-14)

  • Kuketa bupilo kamba lifu (15-20)

 • 31

  • Mushe utuha ashwa (1-8)

  • Kubalela nyangela Mulao (9-13)

  • Joshua waketiwa (14, 15)

  • Kupolofitwa za bukwenuheli bwa Isilaele (16-30)

   • Pina yeswanelwa kulutiwa Isilaele (19, 22, 30)

 • 32

  • Pina ya Mushe (1-47)

   • Jehova, ki yena Licwe (4)

   • Isilaele ulibala Licwe lahae (18)

   • “Ki na yakutiseza bumaswe” (35)

   • “Munyakalale, mina macaba, hamoho ni batu bahae” (43)

  • Mushe ukashwela fa Lilundu la Nebo (48-52)

 • 33

  • Mushe ufuyola masika a Isilaele (1-29)

   • ‘Mazoho a kamita’ a Jehova (27)

 • 34

  • Jehova ubonisa Mushe naha (1-4)

  • Lifu la Mushe (5-12)