Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Daniele 6:1-28

LITABA ZE MWAHALI

  • Manduna ba Peresia balela kueza maswe Daniele (1-9)

  • Daniele uzwelapili kulapela (10-15)

  • Daniele unepelwa mwa musima wa litau (16-24)

  • Mulena Dariusi ukuteka Mulimu wa Daniele (25-28)

6  Dariusi abona kuli kulukile kuketa lindumeleti ze 120 mwa mubuso kaufela.+  Bao nebazamaiswa ki manduna babalaalu, mi Daniele neli yomuñwi wabona;+ lindumeleti+ neliipihanga ku bona, kuli mulena asike asinyehelwa.  Cwale Daniele naafita manduna babañwi ni lindumeleti, kakuli naanani moya oipitezi,+ mi mulena abata kumufa situlo sesipahami mwa mubuso kaufela.  Ka nako yeo, manduna ni lindumeleti nebabata kufumana libaka la kutameleza Daniele mwa litaba za mubuso, kono nebasika fumana libaka la kumutameleza kamba bufosi bufi kamba bufi ku yena, kakuli naasepahala mi naasakeshebisi lika mi ku yena nekusika fumanwa bufosi.  Cwale baa­na bao bali: “Haluna kufumana libaka ni lelikana la kutameleza ka lona Daniele yo, konji haluka libata mwa mulao wa Mulimu wahae.”+  Ka mukwa ocwalo, manduna ni lindumeleti bao baya ku mulena ka sikwata, mi bayo li ku yena: “Wena Mulena Dariusi, upile kuya kuile.  Manduna kaufela ba mubuso, makwambuyu, lindumeleti, baelezi ba mulena, ni babusisi balelisani kuli kutomiwe mulao ozwa ku mulena ni taelo yetiile, kuli ka mazazi a 30, mutu kaufela yakalapela ku mulimu kamba mutu usili kwandaa hao, wena mulena, anepelwe mwa musima wa litau.+  Cwale wena mulena, utome mulao mi usaine fateñi,+ kuli mulao wo usike wacinciwa, ka kuya ka mulao wa Mamede ni Maperesia, osakoni kufetulwa.”+  Mulena Dariusi kihaa saina mulao ni taelo yeo. 10  Kono Daniele asaziba feela kuli mulao usainilwe, aya kwa ndu yahae, yeo mahaulo a muzuzu wayona wa fahalimu naakwalulezwi kwa neku la Jerusalema.+ Mi halaalu ka zazi ni zazi, naakubama ka mañwele ahae mi naalapela ni kulumbeka Mulimu wahae, sina mwanaezezanga sapili. 11  Ka nako yeo, baa­na bao bakena ka sipundumukela, mi bafumana Daniele inzaa lapela ni kukupa Mulimu wahae kuli amushemube. 12  Cwale baya ku mulena mi bamuhupulisa taelo yahae yetiile, bali: “Kana neusika sainela taelo yetiile ya kuli, ka mazazi a 30, mutu kaufela yakalapela ku mulimu kamba mutu usili kwandaa hao, wena mulena, anepelwe mwa musima wa litau?” Mulena aalaba, ali: “Taba yeo itiisizwe ki mulao wa Mamede ni Maperesia, osakoni kufetulwa.”+ 13  ­Kapili-­pili babulelela mulena, bali: “Daniele, yomuñwi wa bahapiwa ba Majuda,+ haasika kukuteka, wena mulena, mi haasika mamela taelo yetiile yene usainile, kono ulapelanga halaalu ka zazi ni zazi.”+ 14  Mulena asautwa feela taba yeo, aswaba hahulu, mi akala kunahana mwakalamulelela Daniele; mi kufitela lizazi lilikela, aikataza kubata nzila ya kumupunyusa ka yona. 15  Kwa mafelelezo, baa­na bao baya ku mulena ka sikwata, mi bayo li ku yena: “Wena mulena, ulemuhe kuli mulao wa Mamede ni Maperesia ki wa kuli taelo kamba mulao watoma mulena haukoni kucinciwa.”+ 16  Mulena kihaa fa taelo, mi batisa Daniele, mi bamunepela mwa musima wa litau.+ Mulena ali ku Daniele: “Mulimu wahao yeusebeleza ka kutundamena uka kulamulela.” 17  Cwale kwatiswa licwe mi labeiwa fa munyako* wa musima, mi mulena aliswaya ka lisale lahae la kukantisa ni ka lisale la kukantisa la manduna bahae, ilikuli kusike kwacinciwa sesiñwi ka za Daniele. 18  Mulena kihaa ya kwa ndu yahae ya bulena. Aitima lico busihu kaufela mi ahana kutabiswa,* mi apalelwa kulobala.* 19  Kwa mafelelezo, masa hapatalala, mulena ayema mi aakufela kwa musima wa litau. 20  Hasutelezi fakaufi ni musima, ahuweleza ku Daniele ka linzwi leliswabile. Mulena abuza Daniele, ali: “Wena Daniele, mutangaa Mulimu yapila, kana Mulimu wahao yeusebeleza ka kutundamena ukonile kukulamulela kwa litau?” 21  ­Kapili-­pili Daniele ali ku mulena: “Wena mulena, upile kuya kuile. 22  Mulimu waka naalumile lingeloi lahae mi lakwala milomo ya litau,+ mi halisika niholofaza,+ kakuli nifumanwi kuba yasina mulatu fapilaa hae; mi hanisika kufoseza ka nzila ifi kamba ifi, wena mulena.” 23  Mulena anyakalala hahulu, mi alaela kuli Daniele azwisiwe mwa musima. Daniele azwisiwa mwa musima, mi naasika holofala nihaiba hanyinyani, kakuli naasepile Mulimu wahae.+ 24  Cwale mulena afa taelo, mi baa­na bane babihile* Daniele batiswa, mi banepelwa mwa musima wa litau, hamohocwalo ni bana babona ni basali babona. Basika fita kale kwatasaa musima, litau zabaakwela mi zalobaka masapo abona kaufela.+ 25  Mulena Dariusi kihaa ñolela batu kaufela, ba macaba, ni ba lipuo kaufela babapila mwa lifasi kamukana,+ ali: “Mube ni kozo yetuna! 26  Nifa taelo ya kuli mwa libaka kaufela za mubuso waka, batu bangangamiswe ki sabo fapilaa Mulimu wa Daniele.+ Kakuli ki Mulimu yapila mi uina kuya kuile. Mubuso wahae hauna kusinyiwa nikamuta, mi puso* yahae ki ya kamita.+ 27  Walamulela,+ wapilisa, mi utahisa liponiso ni zekomokisa mwa mahalimu ni mwa lifasi,+ kakuli ulamulezi Daniele kwa maa­ta* a litau.” 28  Ka mukwa ocwalo, Daniele yo akondisa mwa mubuso wa Dariusi+ ni mwa mubuso wa Sirusi wa Muperesia.+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “mulomo.”
Kamba mwendi, “mi balizi ba lipina nebasika tiswa ku yena.”
Linzwi ka linzwi, “buloko bwahae bwasaba ku yena.”
Kamba “bane bamunjuzi.”
Kamba “bubusi.”
Kamba “manala.”