Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Daniele 3:1-30

LITABA ZE MWAHALI

  • Siswaniso sa gauda sa Mulena Nebukadenezare (1-7)

    • Kulaelwa kuli batu balapele siswaniso (4-6)

  • Maheberu babalaalu batamelezwa kuli habasika mamela taelo (8-18)

    • “Haluna kusebeleza milimu yahao” (18)

  • Kunepelwa mwa liyekuyeku la mulilo (19-23)

  • Kupiliswa ka makazo mwa mulilo (24-27)

  • Mulena ulumbeka Mulimu wa Maheberu (28-30)

3  Mulena Nebukadenezare aeza siswaniso* sa gauda sene sieza liñokolwa ze 60* mwa butelele bwa kuya mwahalimu ni liñokolwa ze 6* mwa bupala. Asitoma mwa libala la Dura mwa provinsi* ya Babilona.  Mulena Nebukadenezare kihaa lumela liñusa la kukopanya lindumeleti, makwambuyu, babusisi, baelezi, bababaleli ba bufumu, baatuli, mapolisa, ni bazamaisi kaufela ba liprovinsi,* kuli batahe kwa kakulo ya siswaniso sanaatomile Mulena Nebukadenezare.  Cwale lindumeleti, makwambuyu, babusisi, baelezi, bababaleli ba bufumu, baatuli, mapolisa, ni bazamaisi kaufela ba liprovinsi,* bakopana kuli bakakule siswaniso sanaatomile Mulena Nebukadenezare. Mi bayema fapilaa siswaniso sanaatomile Nebukadenezare.  Muzibahazi ashaela, ali: “Mina batu, ni ba macaba, ni ba lipuo, mulaelwa  kuli hamuka utwa mulumo wa lunaka, wa paipi, wa mufuta wa gitaa, wa harepa, wa sesilizwa sa mihala, wa kanamutolilo, ni wa zelizwa zeñwi kaufela, muswanela kuwela fafasi ni kulapela siswaniso sa gauda satomile Mulena Nebukadenezare.  Mutu kaufela yasike awela fafasi ni kulapela, honafo feela ukanepelwa mwa liyekuyeku la mulilo.”+  Mi batu kaufela habautwa mulumo wa lunaka, wa paipi, wa mufuta wa gitaa, wa harepa, wa sesilizwa sa mihala, ni wa zelizwa zeñwi kaufela, batu kaufela, ni ba macaba, ni ba lipuo bawela fafasi mi balapela siswaniso sa gauda sanaatomile Mulena Nebukadenezare.  Cwale ka nako yeo, babañwi ba Makaladeya basutelela mi bato biha* Majuda.  Babulelela Mulena Nebukadenezare, bali: “Wena mulena, upile kuya kuile. 10  Wena mulena, ki wena yanaafile taelo ya kuli mutu kaufela yautwa mulumo wa lunaka, wa paipi, wa mufuta wa gitaa, wa harepa, wa sesilizwa sa mihala, wa kanamutolilo, ni wa zelizwa zeñwi kaufela, awele fafasi ni kulapela siswaniso sa gauda; 11  ni kuli mutu kaufela yasike awela fafasi ni kusilapela, anepelwe mwa liyekuyeku la mulilo.+ 12  Kono kunani Majuda babañwi beuketile kuzamaisa provinsi* ya Babilona: bo Shadrake, Meshaki, ni Abedinego.+ Baana ba, habasika kukuteka, wena mulena. Habasebelezi milimu yahao, mi bahana kulapela siswaniso sa gauda seutomile.” 13  Nebukadenezare kihaa halifa hahulu, mi alaela kuli bo Shadrake, Meshaki, ni Abedinego batiswe. Mi baana bao batiswa fapilaa mulena. 14  Nebukadenezare ali ku bona: “Kana luli ki niti, mina bo Shadrake, Meshaki, ni Abedinego, kuli hamusebelezi milimu yaka+ ni kuli muhanile kulapela siswaniso sa gauda senitomile? 15  Cwale hamuka utwa mulumo wa lunaka, wa paipi, wa mufuta wa gitaa, wa harepa, wa sesilizwa sa mihala, wa kanamutolilo, ni wa zelizwa zeñwi kaufela, haiba muitukiseza kuwela fafasi mi mulapela siswaniso sa gauda seniezize, fo kulukile. Kono haiba muhana kulapela, honafo feela mukanepelwa mwa liyekuyeku la mulilo. Mi ki mañi mulimu yakona kumilamulela mwa mazoho aka?”+ 16  Bo Shadrake, Meshaki, ni Abedinego baalaba mulena, bali: “Mulena Nebukadenezare, halutokwi kukualaba mwa taba ye. 17  Haiba lunepelwa mwa liyekuyeku la mulilo, Mulimu waluna yelusebeleza+ wakona kululamulela mwateñi, wena mulena, ni kululamulela mwa lizoho lahao. 18  Kono nihaa sike aeza cwalo, wena mulena, uzibe kuli haluna kusebeleza milimu yahao kamba kulapela siswaniso sa gauda seutomile.”+ 19  Cwale Nebukadenezare ahalifela hahulu bo Shadrake, Meshaki, ni Abedinego kuli mane abasosobaniseza pata yahae,* mi alaela kuli liyekuyeku la mulilo licise hahulu ha 7 kufita molicisezanga. 20  Alaela baana babañwi babamaata ba mwa mpi yahae kuli batame bo Shadrake, Meshaki, ni Abedinego, ni kubanepela mwa liyekuyeku la mulilo. 21  Baana bao batamiwa cwalo inze baapezi licansi zabona, liapalo zabona, likuwani zabona, ni liapalo zabona zeñwi kaufela, mi banepelwa mwa liyekuyeku la mulilo. 22  Bakeñisa kuli taelo ya mulena neli yetaata hahulu mi liyekuyeku nelicisize hahulu luli, baana bane banepile bo Shadrake, Meshaki, ni Abedinego, ki bona bane babulailwe ki malimi a mulilo. 23  Kono baana babalaalu bao, bo Shadrake, Meshaki, ni Abedinego, bawela mwa liyekuyeku la mulilo banze batamilwe. 24  Mulena Nebukadenezare kihaa saba hahulu mi ayema kapili-pili, abulelela manduna bahae, ali: “Kana nelusika tama baana babalaalu ni kubanepela mwa mulilo?” Baalaba mulena, bali: “Ki cwalo, mulena.” 25  Ali: “Hamubone! Nibona baana babane babazamaya ka kulukuluha mwa mulilo, mi habasika ca, mi wabune ubonahala inge mwanaa milimu.” 26  Nebukadenezare asutelelela kwa sikwalo sa liyekuyeku la mulilo, mi ali: “Shadrake, Meshaki, ni Abedinego, mina batanga ba Mulimu Yapahami ka Kufitisisa,+ hamuzwe mo, mutahe kwanu!” Bo Shadrake, Meshaki, ni Abedinego kiha bazwa mwa mulilo. 27  Mi lindumeleti, makwambuyu, babusisi, ni manduna ba mulena bane bakubukani kwateñi+ babona kuli mulilo neusika cisa* mibili ya baana bao;+ nekusina nihaiba mulili ulimuñwi wa kwa litoho zabona one ubabuzwi, licansi zabona nelisika cinca, mi nebasa nunki nihaiba munko wa mulilo. 28  Cwale Nebukadenezare abulela, ali: “Kulumbekwe Mulimu wa bo Shadrake, Meshaki, ni Abedinego,+ yalumile lingeloi lahae kuto lamulela batanga bahae. Neba musepile mi nebasika mamela taelo ya mulena, mi nebaitatela kushwa* kufita kusebeleza kamba kulapela mulimu usili kwandaa Mulimu wabona.+ 29  Kabakaleo, nifa taelo ya kuli batu bafi kamba bafi, kamba ba sicaba, kamba ba lipuo, babaka bulela nto yelwanisa Mulimu wa bo Shadrake, Meshaki, ni Abedinego, bapumiwe libindi-bindi, mi mandu abona afetulwe tulimbalimba;* kakuli hakuna mulimu yomuñwi yakona kulamulela cwalo.”+ 30  Mulena kihaa pahamisa* bo Shadrake, Meshaki, ni Abedinego mwa provinsi* ya Babilona.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “siswaniso sesipangilwe fa sipi.”
Ibato ba limita ze 27. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Ibato ba limita ze 2.7. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba “sikiliti.”
Kamba “likiliti.”
Kamba “likiliti.”
Kamba “bato munjula.”
Kamba “sikiliti.”
Kamba “kuli mane moya wahae wabacinceza luli.”
Kamba “neusina maata fahalimwaa.”
Kamba “mi batobohile mibili yabona.”
Kamba mwendi, “libaka kwa kuyumbela manyalala; mabunda a musutelo.”
Linzwi ka linzwi, “atahisa kuli bakondise.”
Kamba “sikiliti.”