Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Daniele 12:1-13

LITABA ZE MWAHALI

  • “Nako ya mafelelezo” ni hasamulaho (1-13)

    • Mikaele ukayema (1)

    • Babanani kutwisiso bakabenya (3)

    • Zibo ya niti ikaata (4)

    • Daniele ukayema kuli afiwe kabelo yahae (13)

12  “Ka nako yeo, Mikaele*+ ukayema,* yena nduna yomutuna+ yayemela sicaba sahenu.* Mi kukaba ni nako ya ñalelwa yesika bonwa kale kuzwa fositomelwa sicaba kufitela nako yeo. Mi ka nako yeo, sicaba sahenu sikabanduka,+ ili mutu kaufela yakafumanwa añozwi mwa buka.+  Mi babañata babalobezi mwa liluli la lifasi bakazuha, babañwi bakazuhela bupilo bobusa feli, mi babañwi bona bazuhele kushubulwa ni kushwaulwa kuya kuile.  “Mi babanani kutwisiso bakabenya sina mbyumbyulu ya lihalimu, mi babatusa babañata kuba babalukile bakabenya sina linaleli, kamita ni kuya kuile.  “Haili wena Daniele, ubuluke manzwi a sina kunutu, mi ukwale buka ye kufitela nako ya mafelelezo.+ Babañata bakaya kafa ni kafa,* mi zibo yaniti ikaata.”+  Cwale na Daniele, natalima mi nabona babañwi bababeli babayemi fo, yomuñwi naali mwabuse bwa kwanu bwa nukana mi yomuñwi ­naali mwabuse bwani bwa nukana.+  Mi yomuñwi abulelela muu­na yaapezi siapalo sa lisila la line,+ yanaayemi fahalimwaa mezi a nukana, ali: “Kukaa­nga nako yekuma kai kuli lika zende hahulu ze liezahale?”  Kihona niutwa mutu yaapezi lisila la line, yanaali fahalimwaa mezi a nukana, hanze ayemiselize lizoho lahae la bulyo ni la nzohoto kwa mahalimu, ni kukonka ka Yena yapila kuya kuile,+ ali: “Kukaa­nga nako yetomilwe, linako zetomilwe, ni hafu ya nako.* Basafeza feela kutuba maa­ta a sicaba sesikenile,+ lika ze kaufela likapetahala.”  Cwale na, nautwa, kono nenisika utwisisa;+ mi nali: “Wena mulenaaka, ki lika mañi zekaezahala hamulaho wa lika ze?”  Kihaa li ku na: “Daniele, uzamaye, kakuli manzwi ao anani kubulukiwa sina kunutu ni kukwaliwa kufitela nako ya mafelelezo.+ 10  Babañata bakaikenisa ni kuisweufaza mi bakakeniswa.+ Mi babamaswe bakaeza zemaswe, mi hakuna yamaswe yakautwisisa; kono babanani kutwisiso bakautwisisa.+ 11  “Mi kuzwa nako yesika zwiswa sitabelo sesifiwa kamita+ ni yeika tomiwa nto yenyenyisa yetahisa sinyeho,+ kukafita mazazi a 1,290. 12  “Unani tabo mutu yazwelapili kulibelela* yakafita kwa mazazi a 1,335! 13  “Kono haili wena, uikele kuisa kwa mafelelezo. Ukapumula, kono ukayema kuli ufiwe kabelo yahao* kwa mafelelezo a mazazi.”+

Litaluso ze kwatasi

Lelitalusa “Ki Mañi Yaswana ni Mulimu?”
Kamba “ukananuha.”
Linzwi ka linzwi, “bana ba sicaba sahenu.”
Kamba “baka itatubisisa [fo kikuli, buka].”
Fo kikuli, linako zetaa­lu ni hafu ya nako iliñwi.
Kamba “yalibelela ka kutukufalelwa.”
Kamba “mwa sibaka sahao seufilwe.”