Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Daniele 10:1-21

LITABA ZE MWAHALI

  • Daniele upotelwa ki numwana yazwa ku Mulimu (1-21)

    • Mikaele utusa lingeloi (13)

10  Ka silimo sabulaalu sa puso ya Mulena Sirusi+ wa Peresia, taba yapatululelwa Daniele, yanaabizwa Beliteshazare;+ taba yanaapatululezwi neli ya niti, mi neli ya mufilifili omutuna. Autwisisa taba yeo mi afiwa kutwisiso ya lika zanaaboni.  Mwa mazazi ao, na Daniele, nenili mwa sililo+ ka lisunda zetaalu zekwanile.  Nenisa ci lico zende, mi hakuna nama kamba waine yene ikeni mwa mulomo waka, mi nenisika tola oli ifi kamba ifi ka lisunda zetaalu zekwanile.  Ka lizazi labu 24 mwa kweli yapili, hane nili fa munanga wa nuka yetuna, yona ya Tigrisi,*+  natalima mi nabona muuna yaapezi siapalo sa lisila la line,+ mi mwa teka yahae naaitamile lukanda lwa gauda ya kwa Ufazi.  Mubili wahae neuswana sina licwe la krisolito,+ pata yahae neibonahala inge lumonyi lwa pula, meeto ahae naaswana sina mamonyi abenya, mazoho ahae ni mahutu ahae naabonahala inge kopa yebenyisizwe,+ mi linzwi lahae neliutwahala inge manzwi a batu babañata hahulu.  Na Daniele, ki na feela yanaaboni pono yeo; baana bane bali ni na nebasika bona pono yeo.+ Nihakulicwalo, bakenelwa ki sabo yetuna, mi bamata ni kuyo ipata.  Nasiyala ninosi, mi hane niboni pono yetuna ye, nafelelwa ki maata mi ponahalo yaka yacinca mi naafelelwa ki maata aka kaufela.+  Cwale naautwa linzwi lahae inzaa bulela; kono hani muutwa inze abulela, naya fa buloko inze niwiselize pata fafasi.+ 10  Kono cwale lizoho leliñwi laniswala,+ laninyunga mi nananuha ka mazoho ni mañwele aka. 11  Kihaa li ku na: “Wena Daniele, mutu yakateleha hahulu,*+ uteeleze ka tokomelo ku zenituha nikubulelela. Cwale yema mwa sibaka sahao, kakuli nilumilwe ku wena.” Hasabulezi cwalo, naayema inze ningangama. 12  Mi ali ku na: “Wena Daniele, usike wasaba.+ Manzwi ahao autwilwe kuzwa lizazi lapili lene uisize pilu yahao kwa kutwisiso ni kuikokobeza fapilaa Mulimu wahao, mi nitile kabakala manzwi ahao.+ 13  Kono nduna+ wa mubuso wa Peresia anilwanisa ka mazazi a 21. Kono cwale Mikaele,*+ yomuñwi wa manduna babahulu,* ataha kuto nitusa; mi nasiyala cwalo kwatuko ni malena ba Peresia. 14  Nitile kuto kufa kutwisiso ya sesika ezahala kwa sicaba sahenu kwa mafelelezo a mazazi,+ kakuli pono ye ki ya sesika ezahala mwa mazazi asataha.”+ 15  Cwale hanibulelela manzwi ao, nawiseza pata yaka fafasi mi natokwa sa kubulela. 16  Mi yanaabonahala inge mutu aswala milomo yaka,+ mi naatamisa mulomo waka mi nabulelela yanaayemi fapilaa ka, nali: “Mulenaaka, ningangamiswa ki pono ye, mi hanina maata.+ 17  Cwale mutangaa mulenaaka ukabulela cwañi ni mulenaaka?+ Kakuli hanisana maata, mi nifelezwi ki moya wa kubuyela.”+ 18  Yanaabonahala inge mutu aniswala hape mi anitiisa.+ 19  Cwale ali: “Usike wasaba,+ wena muuna yakateleha hahulu.*+ Kozo ibe ni wena.+ Utiye, ki cwalo, utiye.” Hanaabulela ni na cwalo, natiiswa mi nali: “Mulenaaka abulele, kakuli ki kale unitiisa.” 20  Kihaa li: “Kana waziba libaka hanitile ku wena? Cwale nakuta niyo lwana ni nduna wa Peresia.+ Hanika ya, nduna wa Magerike ukataha. 21  Kono nika kutaluseza lika zeñozwi mwa litaba za niti. Hakuna yanitusa hahulu mwa lika ze, haisi Mikaele,+ yena nduna wamina.+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “Hidekele.”
Kamba “yalatwa hahulu; wa butokwa hahulu.”
Lelitalusa “Ki Mañi Yaswana ni Mulimu?”
Kamba “nduna wa situlo sapili.”
Kamba “yalatwa hahulu; wa butokwa hahulu.”