Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Daniele 10:1-21

LITABA ZE MWAHALI

  • Daniele upotelwa ki numwana yazwa ku Mulimu (1-21)

    • Mikaele utusa lingeloi (13)

10  Ka silimo sabulaalu sa puso ya Mulena Sirusi+ wa Peresia, taba yapatululelwa Daniele, yanaabizwa Beliteshazare;+ taba yanaapatululezwi neli ya niti, mi neli ya mufilifili omutuna. Autwisisa taba yeo mi afiwa kutwisiso ya lika zanaaboni.  Mwa mazazi ao, na Daniele, nenili mwa sililo+ ka lisunda zetaa­lu zekwanile.  Nenisa ci lico zende, mi hakuna nama kamba waine yene ikeni mwa mulomo waka, mi nenisika tola oli ifi kamba ifi ka lisunda zetaa­lu zekwanile.  Ka lizazi labu 24 mwa kweli yapili, hane nili fa munanga wa nuka yetuna, yona ya Tigrisi,*+  natalima mi nabona muu­na yaa­pezi siapalo sa lisila la line,+ mi mwa teka yahae naaitamile lukanda lwa gauda ya kwa Ufazi.  Mubili wahae neuswana sina licwe la krisolito,+ pata yahae neibonahala inge lumonyi lwa pula, meeto ahae naaswana sina mamonyi abenya, mazoho ahae ni mahutu ahae naabonahala inge kopa yebenyisizwe,+ mi linzwi lahae neliutwahala inge manzwi a batu babañata hahulu.  Na Daniele, ki na feela yanaaboni pono yeo; baa­na bane bali ni na nebasika bona pono yeo.+ Nihakulicwalo, bakenelwa ki sabo yetuna, mi bamata ni kuyo ipata.  Nasiyala ninosi, mi hane niboni pono yetuna ye, nafelelwa ki maa­ta mi ponahalo yaka yacinca mi naafelelwa ki maa­ta aka kaufela.+  Cwale naautwa linzwi lahae inzaa bulela; kono hani muutwa inze abulela, naya fa buloko inze niwiselize pata fafasi.+ 10  Kono cwale lizoho leliñwi laniswala,+ laninyunga mi nananuha ka mazoho ni mañwele aka. 11  Kihaa li ku na: “Wena Daniele, mutu yakateleha hahulu,*+ uteeleze ka tokomelo ku zenituha nikubulelela. Cwale yema mwa sibaka sahao, kakuli nilumilwe ku wena.” Hasabulezi cwalo, naayema inze ningangama. 12  Mi ali ku na: “Wena Daniele, usike wasaba.+ Manzwi ahao autwilwe kuzwa lizazi lapili lene uisize pilu yahao kwa kutwisiso ni kuikokobeza fapilaa Mulimu wahao, mi nitile kabakala manzwi ahao.+ 13  Kono nduna+ wa mubuso wa Peresia anilwanisa ka mazazi a 21. Kono cwale Mikaele,*+ yomuñwi wa manduna babahulu,* ataha kuto nitusa; mi nasiyala cwalo kwatuko ni malena ba Peresia. 14  Nitile kuto kufa kutwisiso ya sesika ezahala kwa sicaba sahenu kwa mafelelezo a mazazi,+ kakuli pono ye ki ya sesika ezahala mwa mazazi asataha.”+ 15  Cwale hanibulelela manzwi ao, nawiseza pata yaka fafasi mi natokwa sa kubulela. 16  Mi yanaabonahala inge mutu aswala milomo yaka,+ mi naatamisa mulomo waka mi nabulelela yanaayemi fapilaa ka, nali: “Mulenaaka, ningangamiswa ki pono ye, mi hanina maa­ta.+ 17  Cwale mutangaa mulenaaka ukabulela cwañi ni mulenaaka?+ Kakuli hanisana maa­ta, mi nifelezwi ki moya wa kubuyela.”+ 18  Yanaabonahala inge mutu aniswala hape mi anitiisa.+ 19  Cwale ali: “Usike wasaba,+ wena muu­na yakateleha hahulu.*+ Kozo ibe ni wena.+ Utiye, ki cwalo, utiye.” Hanaabulela ni na cwalo, natiiswa mi nali: “Mulenaaka abulele, kakuli ki kale uni­tiisa.” 20  Kihaa li: “Kana waziba libaka hanitile ku wena? Cwale nakuta niyo lwana ni nduna wa Peresia.+ Hanika ya, nduna wa Magerike ukataha. 21  Kono nika kutaluseza lika zeñozwi mwa litaba za niti. Hakuna yanitusa hahulu mwa lika ze, haisi Mikaele,+ yena nduna wamina.+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “Hidekele.”
Kamba “yalatwa hahulu; wa butokwa hahulu.”
Lelitalusa “Ki Mañi Yaswana ni Mulimu?”
Kamba “nduna wa situlo sapili.”
Kamba “yalatwa hahulu; wa butokwa hahulu.”