Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Daniele 1:1-21

LITABA ZE MWAHALI

  • Jerusalema uambekilwe ki Mababilona (1, 2)

  • Mitangana bane bahapilwe ki mulena bafiwa tuto yeipitezi (3-5)

  • Busepahali bwa Maheberu babane bwalikiwa (6-21)

1  Ka silimo sabulaalu sa puso ya Mulena Joyakimi+ wa Juda, Mulena Nebukadenezare wa Babilona ataha mwa muleneñi wa Jerusalema mi auambeka.+  Hamulaho wa nako, Jehova afa Mulena Joyakimi wa Juda mwa lizoho lahae,+ hamoho ni lisebeliso zeñwi za mwa ndu* ya Mulimu wa niti, mi alitisa mwa naha ya Shinari*+ mwa ndu* ya mulimu wahae. Abeya lisebeliso zeo mwa sibulukelo sa bufumu bwa mulimu wahae.+  Cwale mulena alaela Ashepenazi nduna yomutuna wa kwa lapa la mulena kuli atise Maisilaele* babañwi, hamohocwalo ni ba lusika lwa silena ni bana ba manduna.+  Nebaswanela kuba mitangana* babasina sesinyazahala, bababonahala hande, babanani butali, zibo, ni temuho,+ ni babakona kusebeleza mwa ndu ya mulena. Naaswanela kubaluta litaba ni puo ya Makaladeya.  Hape mulena alukisa kuli zazi ni zazi bacange kwa lico zetabusa za mulena ni kunwa waine yanaanwa. Nebaka lutiwa* ka lilimo zetaa­lu, mi kwa mafelelezo a nako yeo, nebaka kala kusebeleza mulena.  Cwale mwahalaa bona nekunani babañwi ba lusika* lwa Juda: Ili bo Daniele,*+ Hanania,* Mishaele,* ni Azaria.*+  Mi nduna yomuhulu wa kwa lapa la mulena abafa mabizo;* afa Daniele libizo la Beliteshazare,+ afa Hanania libizo la Shadrake, afa Mishaele libizo la Meshaki, mi afa Azaria libizo la Abedi­nego.+  Kono Daniele aikatulela mwa pilu yahae kuli haa­na kuisilafaza ka lico zetabusa za mulena kamba ka waine yanaanwa. Ka mukwa ocwalo, akupa nduna yomuhulu wa kwa lapa la mulena kuli amulumeleze kuli asike aisilafaza ka nzila yeo.  Mi Mulimu wa niti atahisa kuli nduna yomuhulu wa kwa lapa la mulena aeze Daniele hande* ni kumubonisa sishemo.+ 10  Kono nduna yomuhulu wa kwa lapa la mulena ali ku Daniele: “Nisaba muñaaka mulena, yamifile lico zemuswanela kuca ni lino zemuswanela kunwa. Kukaezahalañi haka mibona inze muotile kufita mitangana* babañwi babali litaka zamina? Mukatahisa kuli nibe* ni mulatu ku mulena.” 11  Kono Daniele abulelela sikombwa yanaaketilwe ki nduna yomuhulu wa kwa lapa la mulena kuli ababalele Daniele, Hanania, Mishaele, ni Azaria, ali: 12  “Lwakupa, hakulike batanga bahao ka mazazi alishumi, mi lufiwe miloho yeluka ca ni mezi eluka nwa; 13  kihona ukabapanya ponahalo yaluna ni ponahalo ya mitangana* babaca lico zetabusa za mulena, mi ueze batanga bahao ka kuya ka mouka bonela.” 14  Kihaa lumela akalezo yabona mi abalika ka mazazi alishumi. 15  Hamulaho wa mazazi alishumi, babonahala hande hahulu ni kuiketa hande* kufita mitangana* kaufela bane baca lico zetabusa za mulena. 16  Ka mukwa ocwalo, sikombwa naazwisanga lico zetabusa zabona ni waine yabona mi naabafanga miloho. 17  Mi Mulimu wa niti afa mitangana* babane bao zibo ni kutwisiso ya litaba kaufela zeñozwi ni butali; mi Daniele afiwa maa­ta a kuutwisisa mifuta kaufela ya lipono ni litolo.+ 18  Hamulaho wa nako yenetomilwe ki mulena kuli batiswe,+ nduna yomuhulu wa kwa lapa la mulena abatisa fapilaa Nebukadenezare. 19  Mulena haambola ni bona, mwa sikwata kaufela nekusina mutu yanaaswana ni Daniele, Hanania, Mishaele, ni Azaria;+ mi bazwelapili kusebeleza mulena. 20  Mwa litaba kaufela za butali ni za kutwisiso zanaa babuza mulena, afumana kuli nebafita halishumi baprisita ba mabibo kaufela ni balauli kaufela+ ba mwa mubuso wahae kamukana. 21  Mi Daniele azwelapili kuina mwateñi kuisa silimo sapili sa puso ya Mulena Si­rusi.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “tempele.”
Fo kikuli, naha ya Babilonia.
Kamba “tempele.”
Linzwi ka linzwi, “bana ba Isilaele.”
Linzwi ka linzwi, “banana.”
Kamba mwendi, “Nebaka utiwa.”
Linzwi ka linzwi, “bana.”
Lelitalusa “Muatuli Waka ki Mulimu.”
Lelitalusa “Jehova Ubonisize Sishemo.”
Mwendi ili kutalusa “Ki Mañi Yaswana ni Mulimu?”
Lelitalusa “Jehova Utusize.”
Fo kikuli, mabizo a Sibabilona.
Kamba “amushemube.”
Linzwi ka linzwi, “banana.”
Linzwi ka linzwi, “toho yaka ibe.”
Linzwi ka linzwi, “banana.”
Linzwi ka linzwi, “mibili yenunile.”
Linzwi ka linzwi, “banana.”
Linzwi ka linzwi, “banana.”