Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Daniele

Chapters

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Litaba ze Mwahali

 • 1

  • Jerusalema uambekilwe ki Mababilona (1, 2)

  • Mitangana bane bahapilwe ki mulena bafiwa tuto yeipitezi (3-5)

  • Busepahali bwa Maheberu babane bwalikiwa (6-21)

 • 2

  • Mulena Nebukadenezare uba ni tolo yene muzingile (1-4)

  • Hakuna mutu yabutali yakona kutalusa tolo (5-13)

  • Daniele ukupa tuso ku Mulimu (14-18)

  • Kulumbeka Mulimu kabakala kupatulula kunutu (19-23)

  • Daniele ubulelela mulena tolo (24-35)

  • Taluso ya tolo (36-45)

   • Licwe la Mubuso likatuba siswaniso (44, 45)

  • Daniele ukutekiwa ki mulena (46-49)

 • 3

  • Siswaniso sa gauda sa Mulena Nebukadenezare (1-7)

   • Kulaelwa kuli batu balapele siswaniso (4-6)

  • Maheberu babalaalu batamelezwa kuli habasika mamela taelo (8-18)

   • “Haluna kusebeleza milimu yahao” (18)

  • Kunepelwa mwa liyekuyeku la mulilo (19-23)

  • Kupiliswa ka makazo mwa mulilo (24-27)

  • Mulena ulumbeka Mulimu wa Maheberu (28-30)

 • 4

  • Mulena Nebukadenezare ukuteka bubusi bwa Mulimu (1-3)

  • Tolo ya mulena ya kota (4-18)

   • Linako ze 7 likafita fahalimwaa kota yewile (16)

   • Mulimu ki Mubusi wa batu (17)

  • Daniele utalusa tolo (19-27)

  • Kutalelezwa kwa makalelo kwa litaba zeneka tela mulena (28-36)

   • Mulena upulumuka ka linako ze 7 (32, 33)

  • Mulena ulumbeka Mulimu wa kwa lihalimu (37)

 • 5

  • Mukiti wa mulena Belishazare (1-4)

  • Muñolo fa limota (5-12)

  • Daniele ukupiwa kutalusa muñolo (13-25)

  • Taluso: Babilona ikatulwa (26-31)

 • 6

  • Manduna ba Peresia balela kueza maswe Daniele (1-9)

  • Daniele uzwelapili kulapela (10-15)

  • Daniele unepelwa mwa musima wa litau (16-24)

  • Mulena Dariusi ukuteka Mulimu wa Daniele (25-28)

 • 7

  • Pono ya libatana zeene (1-8)

   • Lunaka lolunyinyani lwa litaba za kuikuhumusa lwamela (8)

  • Yomuhulu wa Mazazi uzamaisa kuta (9-14)

   • Mwanaa mutu uezwa mulena (13, 14)

  • Daniele uzibiswa taluso ya tolo (15-28)

   • Libatana zeene ki malena babane (17)

   • Babakenile bakaamuhela mubuso (18)

   • Manaka alishumi, kamba malena, akamela (24)

 • 8

  • Pono ya ngu yamuuna ni puli yamuuna (1-14)

   • Lunaka lolunyinyani lwaipahamisa (9-12)

   • Kufitela linako za manzibwana ni za kakusasana zeeza 2,300 (14)

  • Gabriele utalusa pono (15-27)

   • Ngu yamuuna ni pulu yamuuna zataluswa (20, 21)

   • Mulena yabonahala kuba ni buhali wayema (23-25)

 • 9

  • Tapelo ya Daniele ya kuipulela libi (1-19)

   • Lilimo ze 70 za kuba matota (2)

  • Gabriele utaha ku Daniele (20-23)

  • Lisunda ze 70 za bupolofita zapolofitwa (24-27)

   • Mesia ukabonahala hamulaho wa lisunda ze 69 (25)

   • Mesia ukabulaiwa (26)

   • Muleneñi ni sibaka sesikenile likasinyiwa (26)

 • 10

  • Daniele upotelwa ki numwana yazwa ku Mulimu (1-21)

   • Mikaele utusa lingeloi (13)

 • 11

  • Malena ba Peresia ni ba Magerike (1-4)

  • Malena ba kwa mboela ni ba kwa mutulo (5-45)

   • Mutelisi ukayema (20)

   •  Mueteleli wa tumelelano walobiwa (22)

   • Mulimu wa libaka za silelezo wakanyiswa (38)

   • Ndwa mwahalaa mulena wa kwa mboela ni mulena wa kwa mutulo (40)

   • Lipiho zelyanganisa zezwa kwa upa ni kwa mutulo (44)

 • 12

  • “Nako ya mafelelezo” ni hasamulaho (1-13)

   • Mikaele ukayema (1)

   • Babanani kutwisiso bakabenya (3)

   • Zibo ya niti ikaata (4)

   • Daniele ukayema kuli afiwe kabelo yahae (13)