Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

DANIELE

Daniele—Litaba ze Mwahali

 • 1

  • Jerusalema uambekilwe ki Mababilona (1, 2)

  • Mitangana bane bahapilwe ki mulena bafiwa tuto yeipitezi (3-5)

  • Busepahali bwa Maheberu babane bwalikiwa (6-21)

 • 2

  • Mulena Nebukadenezare uba ni tolo yene muzingile (1-4)

  • Hakuna mutu yabutali yakona kutalusa tolo (5-13)

  • Daniele ukupa tuso ku Mulimu (14-18)

  • Kulumbeka Mulimu kabakala kupatulula kunutu (19-23)

  • Daniele ubulelela mulena tolo (24-35)

  • Taluso ya tolo (36-45)

   • Licwe la Mubuso likatuba siswaniso (44, 45)

  • Daniele ukutekiwa ki mulena (46-49)

 • 3

  • Siswaniso sa gauda sa Mulena Nebukadenezare (1-7)

   • Kulaelwa kuli batu balapele siswaniso (4-6)

  • Maheberu babalaalu batamelezwa kuli habasika mamela taelo (8-18)

   • “Haluna kusebeleza milimu yahao” (18)

  • Kunepelwa mwa liyekuyeku la mulilo (19-23)

  • Kupiliswa ka makazo mwa mulilo (24-27)

  • Mulena ulumbeka Mulimu wa Maheberu (28-30)

 • 4

  • Mulena Nebukadenezare ukuteka bubusi bwa Mulimu (1-3)

  • Tolo ya mulena ya kota (4-18)

   • Linako ze 7 likafita fahalimwaa kota yewile (16)

   • Mulimu ki Mubusi wa batu (17)

  • Daniele utalusa tolo (19-27)

  • Kutalelezwa kwa makalelo kwa litaba zeneka tela mulena (28-36)

   • Mulena upulumuka ka linako ze 7 (32, 33)

  • Mulena ulumbeka Mulimu wa kwa lihalimu (37)

 • 5

  • Mukiti wa mulena Belishazare (1-4)

  • Muñolo fa limota (5-12)

  • Daniele ukupiwa kutalusa muñolo (13-25)

  • Taluso: Babilona ikatulwa (26-31)

 • 6

  • Manduna ba Peresia balela kueza maswe Daniele (1-9)

  • Daniele uzwelapili kulapela (10-15)

  • Daniele unepelwa mwa musima wa litau (16-24)

  • Mulena Dariusi ukuteka Mulimu wa Daniele (25-28)

 • 7

  • Pono ya libatana zeene (1-8)

   • Lunaka lolunyinyani lwa litaba za kuikuhumusa lwamela (8)

  • Yomuhulu wa Mazazi uzamaisa kuta (9-14)

   • Mwanaa mutu uezwa mulena (13, 14)

  • Daniele uzibiswa taluso ya tolo (15-28)

   • Libatana zeene ki malena babane (17)

   • Babakenile bakaamuhela mubuso (18)

   • Manaka alishumi, kamba malena, akamela (24)

 • 8

  • Pono ya ngu yamuuna ni puli yamuuna (1-14)

   • Lunaka lolunyinyani lwaipahamisa (9-12)

   • Kufitela linako za manzibwana ni za kakusasana zeeza 2,300 (14)

  • Gabriele utalusa pono (15-27)

   • Ngu yamuuna ni pulu yamuuna zataluswa (20, 21)

   • Mulena yabonahala kuba ni buhali wayema (23-25)

 • 9

  • Tapelo ya Daniele ya kuipulela libi (1-19)

   • Lilimo ze 70 za kuba matota (2)

  • Gabriele utaha ku Daniele (20-23)

  • Lisunda ze 70 za bupolofita zapolofitwa (24-27)

   • Mesia ukabonahala hamulaho wa lisunda ze 69 (25)

   • Mesia ukabulaiwa (26)

   • Muleneñi ni sibaka sesikenile likasinyiwa (26)

 • 10

  • Daniele upotelwa ki numwana yazwa ku Mulimu (1-21)

   • Mikaele utusa lingeloi (13)

 • 11

  • Malena ba Peresia ni ba Magerike (1-4)

  • Malena ba kwa mboela ni ba kwa mutulo (5-45)

   • Mutelisi ukayema (20)

   •  Mueteleli wa tumelelano walobiwa (22)

   • Mulimu wa libaka za silelezo wakanyiswa (38)

   • Ndwa mwahalaa mulena wa kwa mboela ni mulena wa kwa mutulo (40)

   • Lipiho zelyanganisa zezwa kwa upa ni kwa mutulo (44)

 • 12

  • “Nako ya mafelelezo” ni hasamulaho (1-13)

   • Mikaele ukayema (1)

   • Babanani kutwisiso bakabenya (3)

   • Zibo ya niti ikaata (4)

   • Daniele ukayema kuli afiwe kabelo yahae (13)