Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Baatuli 8:1-35

8  Cwale baana ba Efraimi bali ku Gidioni: “Kiñi hau luezize cwana? Ki kabakalañi hane usika lubiza hane uizo lwanisa Mamidiani?”+ Mi baomana hahulu ni yena.+  Kono ali ku bona: “Ki nto mañi yeniezize yekona kubapanyiwa kuze muezize mina? Kikuli zebubulwa mwa masimu a Efraimi+ haki zende kufita veine yekutulwa mwa masimu a Abi-ezere?+  Mulimu naamifile manduna ba Mamidiani, bo Orebu ni Zeebu,+ mi ki sifi seniezize sesikona kubapanyiwa kuze muezize mina?” Hasaabulezi cwalo,* baombala.*  Cwale Gidioni apunya kwa Jordani mi asila. Yena ni baana ba 300 bane bali ni yena nebakatezi, kono bazwelapili kundongwama lila zabona.  Kihaa bulelela baana ba mwa Sukoti, ali: “Namikupa, mufe baana babazamaya ni na linkwa, kakuli bakatezi mi nimatisa Zeba ni Zalumuna, malena ba Midiani.”  Kono manduna ba Sukoti bali: “Kikuli seu basweli kale bo Zeba ni Zalumuna kuli lufe mpi yahao linkwa?”  Hautwa cwalo, Gidioni ali: “Kabakala ona manzwi ao, Jehova haka nifa Zeba ni Zalumuna, nika mishapa ka miutwa ni ka mikakani ya mwa lihalaupa.”+  Hazwile mo, akambamela kwa Penuele mi ayo kupa nto yeswana, kono baana ba mwa Penuele bamualaba sina mone bamualabezi baana ba kwa Sukoti.  Kihaa bulelela ni baana ba mwa Penuele kuli: “Hanika kuta ka kozo, nikato wisa tawala ye.”+ 10  Cwale Zeba ni Zalumuna nebali mwa Karakora hamoho ni limpi zabona, ili baana bababato eza 15,000. Bao ki bona feela bane basiyezi kwa mpi kaufela ya batu ba kwa upa,+ kakuli baana ba 120,000 bane balwana ka mikwale nebabulailwe. 11  Gidioni azwelapili kukambama ka nzila ya batu babapila mwa litende, kwa upa wa Noba ni Jogobeha+ mi ataseza mafulo abona ka kubapatisa. 12  Zeba ni Zalumuna habamata, Gidioni abandongwama mi ayo swala malena bababeli bao ba Mamidiani, bo Zeba ni Zalumuna, ili kukenya mpi kaufela mwa nyewanyewa. 13  Cwale Gidioni mwanaa Joasi akuta kwa ndwa ka nzila ya ñambamo yeya kwa Haresi. 14  Hanaali mwa nzila aswala mutangana yomuñwi wa kwa Sukoti mi amubuzaka lipuzo. Kabakaleo, mutangana yo amuñolela mabizo a manduna ni baana-bahulu ba kwa Sukoti, ili batu ba 77. 15  Honafo aya kwa baana ba mwa Sukoti, mi ali ku bona: “Ki ba, bo Zeba ni Zalumuna, bone munishwauzi kabakala bona, hane muize: ‘Kikuli seu basweli kale bo Zeba ni Zalumuna kuli lufe linkwa baana bahao babakatezi?’”+ 16  Kihona aanga baana-bahulu ba muleneñi wa Sukoti mi abaluta tuto ka kubashapa ka miutwa ni ka mikakani ya mwa lihalaupa.+ 17  Mi awisa tawala ya mwa Penuele+ ni kubulaya baana ba mwa muleneñi. 18  Gidioni abuza Zeba ni Zalumuna kuli: “Ki baana babacwañi bane mubulaile mwa Tabore?” Baalaba kuli: “Nebaswana ni wena, yomuñwi ni yomuñwi wabona naabonahala inge mwanaa mulena.” 19  Hautwa cwalo, ali: “Neeli banabahesu, bana ba bo ma. Nitiisa niti ka Jehova yapila nili, kambe nemusika babulaya, kambe ni mina hani mibulayi.” 20  Kihaa li ku Jeteri mwanaa hae wa mweli: “Yema, ubabulaye.” Kono mutangana naasika comola mukwale wahae; naasaba, kakuli naasali mutangana feela. 21  Cwale Zeba ni Zalumuna bali: “Wena uyeme, ulubulaye, kakuli muuna uzibwa ka maata ahae.”* Gidioni kihaa yema, abulaya Zeba ni Zalumuna+ mi aikungela likabisa zebupehile inge kweli zeneeli mwa milala ya likamele zabona. 22  Hasamulaho, batu ba Isilaele bali ku Gidioni: “Ulubuse, wena ni mwanaa hao hamoho ni muikulyowe, kakuli ululamulezi mwa mazoho a Mamidiani.”+ 23  Kono Gidioni ali ku bona: “Hanina kumibusa, ni mwanaka haana kumibusa. Jehova ki yena yaka mibusa.”+ 24  Gidioni aekeza kubulela kuli: “Kashe nimikupe nto iliñwi: yomuñwi ni yomuñwi wamina anife lisale la fa ngo lelizwa ku zemuhapile.” (Kakuli bane bahapilwe nebanani masale a gauda a fa ngo bakeñisa kuli neeli Maishimaele.)+ 25  Baalaba, bali: “Kaniti luka kufa ona.” Hase babulezi cwalo, bayala lisila mi mutu ni mutu anepela fateñi lisale la fa ngo lelizwa ku zene bahapile. 26  Bukiti bwa masale a gauda a fa ngo, anaakupilwe ki Gidioni, nebueza lishekele* za gauda ze 1,700, kusabalwi likabisa zebupehile inge kweli, likabisa za mwa milala, liapalo za boya za mubala wa pulipela zeneapezwi ki malena ba Midiani, ni lifaha za mwa milala ya likamele.+ 27  Gidioni aeza efoda+ ka lika zeo mi aibeya mwa muleneñi wahabo wa Ofira;+ Maisilaele kaufela bakala kuilapela,*+ mi yafetuha katwa ku Gidioni ni ku ba ndu yahae.+ 28  Mamidiani+ bakomiwa cwalo ki Maisilaele, mi nebasika lika kulwanisa Maisilaele* hape; naha yapumula* ka lilimo ze 40 mwa miteñi ya Gidioni.+ 29  Cwale Jerubaale+ mwanaa Joasi akutela kwa ndu yahae mi ayo ina kwateñi. 30  Gidioni apepa bana babashimani ba 70,* kakuli naanyezi basali babañata. 31  Siendi sahae wa mwa Sikemi ni yena amupepela mwana wamushimani, mi amubeya libizo la Abimeleki.+ 32  Mi Gidioni mwanaa Joasi ashwa hasaapilile nako yetelele mi abulukiwa mwa libita la Joasi ndatahe, mwa Ofira, ona muleneñi wa ba lusika lwa Abi-ezere.+ 33  Gidioni amano shwa, Maisilaele hape bakala kulapela bo Baale,*+ mi baiketela Baale-beriti kuli abe mulimu wabona.+ 34  Maisilaele nebasika hupula Jehova Mulimu wabona+ yanaa balamulezi mwa mazoho a lila zabona kaufela zeneeli mwa matuko abona;+ 35  mi nebasika bonisa lilato lelisa feli ku ba ndu ya Jerubaale, yena Gidioni, ili kumukutiseza bunde kabakala zende kaufela zanaaezelize Isilaele.+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “linzwi leo.”
Linzwi ka linzwi, “moya wabona watuhela kumulwanisa.”
Kamba “kakuli mwainezi muuna, ki mwainezi ni maata ahae.”
Shekele neieza ligilamu ze 11.4. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Linzwi ka linzwi, “bakala kueza buhule ni yona.”
Linzwi ka linzwi, “nebasika nanula litoho zabona.”
Kamba “yaba mwa kozo.”
Linzwi ka linzwi, “naanani bana babashimani ba 70 bane bazwile mwa silupi sahae.”
Linzwi ka linzwi, “bakala kueza buhule ni bo Baale.”