Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Baatuli 5:1-31

5  Ka lona lizazi leo, Debora+ hamoho ni Baraki+ mwanaa Abinoami baopela pina ye:+   “Kabakala lindwalume babatuhelezi milili yabona kulepelela mwa Isilaele, Kabakala batu babaitatezi kuya kwa ndwa,+Mulumbeke Jehova!   Hamuteeleze mina malena! Muteye mazebe amina, mina babusi! Nikaopelela Jehova. Nikaopelela Jehova milumbeko,+ yena Mulimu wa Isilaele.+   Wena Jehova, hane uzwile mwa Seiri,+Hane uzwile mwa naha ya Edomo,Lifasi nelinyanganyize, mi lihalimu lasulula mezi,Malu apoomokisa mezi.   Malundu ashengunuka* fapilaa Jehova,+Nihaiba Lilundu la Sinai lashengunuka fapilaa Jehova,+ yena Mulimu wa Isilaele.+   Mwa mazazi a Shamigari+ mwanaa Anati,Mwa mazazi a Jaele,+ nekusina batu mwa mikwakwa;Bazamai nebafita mwa tunzila totupotoloha mwa matuko.   Ba mwa minzi ya Isilaele nebafelile;Nebafelile, kufitela na Debora+ niyema,Kufitela niyema sina me mwa Isilaele.+   Nebaketile milimu yeminca;+Mi kwakena ndwa mwa minyako ya muleneñi.+ Tebe neisa bonwi, kamba lona lilumo,Mwahalaa Maisilaele ba 40,000.   Pilu yaka i kwa bazamaisi ba mpi ya Isilaele,+Bane baitatezi kuya hamoho ni sicaba.+ Mulumbeke Jehova! 10  Mina bapahami ba limbongolo zesweu,Mina babainzi fa miseme yeminde ya bwanda,Ni mina babazamaya mwa mukwakwa,Munahanisise misebezi ya Mulimu! 11  Nekuutwahala manzwi a babakela limunanu mezi;Hona ko, nebakandeka likezo zelukile za Jehova,Likezo zelukile za batu bahae mwa minzi ya Isilaele. Mi cwale batu ba Jehova bashetumukela kwa minyako ya muleneñi. 12  Zuha, zuha wena Debora!+ Zuha, zuha uopele pina!+ Nanuha Baraki!+ Uise batu beuhapile, wena mwanaa Abinoami! 13  Mi cwale bane basiyezi bashetumukela kwa batu babakutekeha;Batu ba Jehova bashetumukela ku na kuto lwanisa babamaata. 14  Nebasimuluhile ku Efraimi, bona baba mwa musindi;*Basweli bakulatelela, wena Benjamine, mwahalaa sicaba sahenu. Bazamaisi ba mpi nebashetumukile kuzwa ku Makiri,+Mi ku Zabuloni nekuzwile babañola batu babakena mwa mpi.* 15  Babakutekeha mwa lusika lwa Isakare nebali ni Debora,Baraki+ ni yena naali ni Debora, sina Isakare hanaali ni Debora. Naalumilwe kuya mwa musindi* ka mahutu.+ Ba likwata za lusika lwa Rubeni nebaitekula luli mwa lipilu. 16  Neuineziñi mwahalaa mishimbo yemibeli ya mbongolo,Unze ubateeleza habalizeza mitapi yabona mapaipi?+ Kakuli ba likwata za lusika lwa Rubeni nebaitekula luli mwa lipilu. 17  Giliadi naasiyezi mwabuse bwa Jordani;+Mi Dani, naasiyaleziñi ni lisepe?+ Asere naaitulezi feela fa munanga wa liwate,Mi naasiyezi fa makamba* ahae.+ 18  Ba sicaba sa Zabuloni nebaitombozi bupilo bwabona;Ni Nafetali naaezize cwalo,+ mwa libaka zelumbile.+ 19  Malena nebatile, bato lwana;Malena ba Kanana kiha balwana+Mwa Taanaki, kwatuko ni mezi a Megido.+ Nebasika ikungela silivera ya babatuzwi.+ 20  Linaleli nelilwanile linze lili kwa lihalimu;Nelilwanisize Sisera linze lili mwa mipotoloho yazona. 21  Nukana ya Kishoni yabakukisa,+Nukana yakale, nukana ya Kishoni. Neuhatikezi babamaata, wena moyo* waka. 22  Mi cwale litaku za lipizi zaliza misindoLipizi zahae za ndwa hane likilita ka lubilo.+ 23  Lingeloi la Jehova lali: ‘Mukute Merozi,Mukute babayahile mwateñi,Kakuli nebasika to tusa Jehova,Nebasika to kopana ni babamaata kuli batuse Jehova.’ 24  Yafuyozwi hahulu mwahalaa basali ki Jaele+Musalaa Hebere+ wa Mukeni;Ki yena yafuyozwi hahulu mwahalaa basali babapila mwa litende. 25  Sisera naakupile mezi; Jaele amufa mabisi. Amufa mafi* mwa mukeke omunde omutuna.+ 26  Ka lizoho lahae aanga mapo ya tende,Ka lizoho lahae la bulyo aanga sando ya kota. Mi akokotela Sisera, amutuba toho,Mi apwaca ni kupunya katafunelo kahae.+ 27  Sisera naawezi mwa mahutu a Jaele; awa ni kulapalala;Naawezi mwa mahutu a Jaele;Fanaawezi, ki fona fanaabitezwi. 28  Musali anangela mwa lihaulo,Mahe Sisera atalimisisa mwahalaa tubala totuindilwe twa lihaulo,‘Ki kabakalañi koloi yahae hailiyehile kutaha? Ki kabakalañi misindo ya lipizi za likoloi zahae hailiyehile hahulu cwana?’+ 29  Basali bababutali hahulu kwa basali bahae babakutekeha neba mualaba;Mi yena naakutela kuipulelisa, ali: 30  ‘Kubonahala kuli basaikabela zebahapile,Ndwalume yomuñwi ni yomuñwi ufiwa musizana,* kamba mane basizana* bababeli,Lisila lelilombilwe lifiwa Sisera, lisila lelilombilwe,Mwa milala ya bahapi kubeiwa siapalo sa lisila lelikabisizwe, lisila lelilombilwe,Liapalo zepeli zekabisizwe.’ 31  Cwale haike lila zahao kaufela lifele kushwa,+ wena Jehova,Kono haike baba kulata babenye sina lizazi halipazula.” Mi naha yapumula* ka lilimo ze 40.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba mwendi, “azikinyeha.”
Kamba “libala.”
Kamba mwendi, “babasweli liitusiso za muñoli.”
Kamba “libala.”
Kamba “mafuwekelo.”
Kamba “lubibi.”
Linzwi ka linzwi, “mba.”
Linzwi ka linzwi, “limba.”
Kamba “yaba mwa kozo.”