Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Baatuli 4:1-24

4  Kono Ehudi hasaashwile, Maisilaele hape baeza zemaswe fapilaa Jehova.+  Kabakaleo Jehova abalekisa ku Jabini mulena wa Kanana,+ yanaabusa mwa Hazori. Muzamaisi wa mpi yahae neli Sisera, yanaapila mwa Harosheti+ wa ba macaba.*  Maisilaele baitilelela ku Jehova,+ kakuli Jabini* naanani likoloi za ndwa ze 900 zenani lisipi zeshengile kwa mawili,*+ mi naanyandisize maswe Maisilaele+ ka lilimo ze 20.  Cwale Debora mupolofita wamusali,+ yena musalaa Lapidoti, ki yena yanaaatulela Isilaele ka nako yeo.  Naainanga mwatasaa kota ya Debora ya nzalu, mwahalaa Rama+ ni Betele+ mwa naha ya malundu ya Efraimi; Maisilaele nebayanga ku yena kuyo atulelwa.  Debora aluma numwana kuyo biza Baraki+ mwanaa Abinoami kwa Kedeshi-nafetali+ mi ali ku yena: “Kikuli Jehova Mulimu wa Isilaele hasika fa taelo? ‘Uye kwa* Lilundu la Tabore, mi uunge baana ba 10,000 ba lusika lwa Nafetali ni lwa Zabuloni.  Nika kutiseza Sisera muzamaisi wa mpi ya Jabini, hamoho ni likoloi zahae za ndwa ni masole bahae, kwa nukana* ya Kishoni,+ mi nika kufa yena.’”+  Baraki kihaa li ku Debora: “Nikaya haiba uya ni na, kono hausa yi, ni na hanina kuya.”  Mi Debora ali: “Nikaya ni wena luli. Kono musebezi ouyela hauna kukufumanisa libubo, kakuli Jehova ukafa Sisera+ mwa lizoho la musali.” Debora kihaa nanuha ni kuya ni Baraki kwa Kedeshi.+ 10  Baraki abizeza Zabuloni ni Nafetali+ kwa Kedeshi, mi baana ba 10,000 bamulatelela. Debora ni yena aya hamoho ni Baraki. 11  Cwale Hebere, wa Mukeni, naaikauhanyize kwa Makeni babañwi,+ bona babasimuluha ku Hobabi mukwenyanaa Mushe,+ mi naatomile tende yahae bukaufi ni kota yetuna ye mwa Zaananimi, kwa Kedeshi. 12  Babihela Sisera kuli Baraki mwanaa Abinoami ukambamezi fa Lilundu la Tabore.+ 13  Honafo Sisera akopanya likoloi zahae kaufela za ndwa, zona likoloi ze 900 zenani lisipi zeshengile kwa mawili,* ni masole kaufela bane bali ni yena, bazwa mwa Harosheti wa ba macaba ni kuya kwa nukana* ya Kishoni.+ 14  Cwale Debora ali ku Baraki: “Nanuha, kakuli le ki lona lizazi leo Jehova aka kufa Sisera. Kikuli Jehova hasika kuetelela?” Mi Baraki ashetumuka fa Lilundu la Tabore anzaa latelezwi ki baana ba 10,000. 15  Cwale Jehova alyanganisa+ Sisera ni likoloi zahae kaufela za ndwa ni masole kaufela hane balwaniswa ki Baraki. Kwa mafelelezo, Sisera atula mwa koloi yahae mi abaleha ka mahutu. 16  Baraki alelekisa likoloi za ndwa ni mpi ya Sisera kuyo fita mane kwa Harosheti wa ba macaba. Mi mpi ya Sisera kamukana yabulaiwa cwalo ka mukwale; nekusika banduka nihaiba alimuñwi.+ 17  Kono Sisera asabela ka mahutu kwa tende ya Jaele+ musalaa Hebere+ wa Mukeni, kakuli nekunani kozo mwahalaa Jabini+ mulena wa Hazori ni ba ndu ya Hebere wa Mukeni. 18  Mi Jaele azwela kwande kuyo katanyeza Sisera mi ali ku yena: “Kena muñaaka, kena mo. Usike wasaba.” Kihaa kena mwa tende ya Jaele, mi Jaele amuapesa kubo. 19  Sisera kihaa li ku yena: “Nakupa, nife kwateñi mezinyana ninwe, nishwile linyolwa.” Jaele kihaa tibulula mukotana wa litalo onani mabisi mi amufa kuli anwe,+ mi hafelize kunwa amuapesa kubo hape. 20  Sisera ali ku yena: “Uyeme fa munyako wa tende, mi haiba kutaha mutu yaka kubuza kuli: ‘Kana kunani mutu mo?’ umubulelele kuli: ‘Hakuna!’” 21  Kono Jaele musalaa Hebere aanga mapo ya tende ni sando mwa lizoho lahae. Mi Sisera hanaalobezi cwalo, akatezi maswe, Jaele amunanalela mi amutoma mapo yeo fa katafunelo, aikokotela kufitela ikena mwa mubu, mi Sisera ashwa.+ 22  Baraki aya kwateñi kuyo bata Sisera, mi cwale Jaele azwela kwande kuyo mukatanyeza mi ali ku yena: “Taha nikubonise mutu yobata.” Akena ni yena mwahali mi afumana Sisera alapami fafasi ashwile, ni mapo ya tende yali kumulikelela fa katafunelo. 23  Cwale ka lizazi leo, Mulimu atula Jabini mulena wa Kanana fapilaa Maisilaele.+ 24  Maisilaele balwanisa ka taata Jabini mulena wa Kanana+ kufitela bamubulaya.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “Harosheti-ha-goiimi.”
Linzwi ka linzwi, “yena.”
Linzwi ka linzwi, “likoloi za sipi.”
Kamba “Uise baana bahao kwa.”
Kamba “mulapo.”
Linzwi ka linzwi, “likoloi za sipi.”
Kamba “mulapo.”