Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Baatuli 3:1-31

3  Ki a macaba ao Jehova naatuhelezi kupila mwa naha, ilikuli macaba ao alike Maisilaele kaufela bane basika bona lindwa za mwa Kanana+  (Mulimu naaezize cwalo kuli masika a Maisilaele anaapepilwe mwamulaho akone kuiponela ndwa, ona anaasika ziba kale ndwa):  nekunani malena baketalizoho ba Mafilisita,+ ni Makanana kaufelaa bona, Masidoni,+ ni Mahivi+ bane bapila kwa Lilundu la Lebanoni+ kuzwa kwa Lilundu la Baale-hermoni kuyo fita ni kwa Lebo-hamati.*+  Macaba ao naaliteñi kuli alike Maisilaele mi kubonwe haiba nebaka mamela milao ya Jehova yanaafile bo ndataa bona ka Mushe.+  Kabakaleo Maisilaele nebayahile mwahalaa Makanana,+ Mahiti, Maamori, Maperizi, Mahivi, ni Majebusi.  Maisilaele nebainyalela bana ba macaba ao, mi nebanyalisa bana babona kwa bana ba macaba ao, mi bakala kusebeleza milimu yaona.+  Cwale Maisilaele baeza zemaswe fapilaa Jehova, mi balibala Jehova Mulimu wabona mi nebasebeleza bo Baale+ ni likota za kulapela.*+  Buhali bwa Jehova kiha butukela Maisilaele mi abalekisa ku Kushani-rishataimi mulena wa Mesopotamia.* Maisilaele basebeleza Kushani-rishataimi ka lilimo ze 8.  Maisilaele hase baitilelezi ku Jehova kuli abatuse,+ Jehova abafa mupilisi wa kubalamulela,+ yena Otiniele+ mwanaa Kenazi munyanaa Kalebu. 10  Moya wa Jehova wataha ku yena,+ mi aba muatuli wa Isilaele. Hanaaile kwa ndwa, Jehova amufa Kushani-rishataimi mulena wa Mesopotamia* mwa lizoho lahae mi atula Kushani-rishataimi. 11  Kuzwa fo, naha yapumula* ka lilimo ze 40. Mi Otiniele mwanaa Kenazi ashwa. 12  Mi Maisilaele hape bakala kueza zemaswe fapilaa Jehova.+ Jehova kihaa tuhelela Egeloni mulena wa Moabi+ kuli atule Maisilaele, kakuli nebaezize zemaswe fapilaa Jehova. 13  Hape atisa Maamoni+ ni Maamaleke+ kuli bato lwanisa Maisilaele. Balwanisa Maisilaele ni kuhapa muleneñi wa likota za nzalu.+ 14  Maisilaele basebeleza Egeloni mulena wa Moabi ka lilimo ze 18.+ 15  Kiha baitilelela ku Jehova kuli abatuse,+ mi Jehova abafa mupilisi,+ yena Ehudi,+ muuna wa nzohoto, mwanaa Gera, wa lusika lwa Benjamine.+ Hamulaho wa nako, Maisilaele bafa Ehudi ñamba ya kuiseza Egeloni mulena wa Moabi. 16  Mi Ehudi aikezeza mukwale olozizwe kafa ni kafa, wabutelele bobueza ñokolwa iliñwi,* mi autamelela fa silupi sahae sabulyo mwahalaa siapalo sanaapezi. 17  Kihona aisa ñamba yeo ku Egeloni mulena wa Moabi. Mi Egeloni neli muuna yanunile hahulu. 18  Ehudi hasaafile Egeloni ñamba, afundula batu bane balwezi ñamba yeo. 19  Kono hasaafitile mwa Giligali+ kwa maswaniso a kupanga,* amenuha ni kuyo bulela kuli: “Mulena, kunani taba ya kunutu yeniswanela kukubulelela.” Mi mulena ali: “Hamukuze!” Mi likombwa zahae kaufela haliutwa cwalo zazwa mwateñi. 20  Cwale mulena hanaainzi anosi cwalo mwa muzuzu wahae obata o fahalimwaa situwa, Ehudi asutelela ku yena. Mi Ehudi ali: “Kunani taba yezwa ku Mulimu yeniswanela kukubulelela.” Mulena kihaa yema mwa lubona* lwahae. 21  Cwale Ehudi acomola mukwale onoli fa silupi sahae ka lizoho lahae la nzohoto mi autaba mulena mwa mba. 22  Silungo ni sona safelela, mi mafula akwahela mukwale, kakuli naasika ucomola mwa mba ya mulena, mi zemaswe zazwa. 23  Ehudi azwela mwa malibela,* mi hasaazwile, akwala likwalo za muzuzu o fahalimwaa situwa mi alikiya. 24  Hasaaile, batanga ba mulena bakuta mi bato bona kuli likwalo za muzuzu wa fahalimu likiilwe. Kiha bali: “Mwendi waipulusa* mwa muzuzu obata wa mwahali.” 25  Bazwelapili kulibelela kufitela baswaba, kono hababona kuli ni ka nako yeo hakwaluli likwalo za muzuzu wa fahalimu, baanga kii ni kukwalula likwalo mi bafumana mulenaa bona alapami fafasi, ashwile! 26  Ehudi apicuka hane basalitezi cwalo, afitelela maswaniso a kupanga*+ mi ayo fita hande kwa Seira. 27  Hasaafitile, aliza lunaka+ mwa naha ya malundu ya Efraimi;+ mi Maisilaele bashetumuka, bazwa mwa naha ya malundu, yena inzaa li kwapilaa bona. 28  Mi ali ku bona: “Hamu nilatelele, kakuli Jehova umifile lila zamina, bona Mamoabi.” Kiha bamulatelela mi bahapa mipao ya Jordani kuli Mamoabi basike batoba, mi nebasika lumeleza mutu kusila. 29  Ka nako yeo babulaya Mamoabi bababato eza 10,000,+ ili baana babatiile, babamaata kaufelaa bona; nekusina nihaiba alimuñwi yanaabandukile.+ 30  Moabi abitwa cwalo ki Isilaele ka lona lizazi leo, mi naha yapumula* ka lilimo ze 80.+ 31  Mwamulaho wa Ehudi, kwataha Shamigari+ mwanaa Anati, yena yanaabulaile Mafilisita+ ba 600 ka mulamu oshengile wa likomu;+ ni yena naalamulezi Isilaele.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “kwa munyako wa Hamati.”
Linzwi ka linzwi, “Arami-naharaimi.”
Linzwi ka linzwi, “Arami.”
Kamba “yaba mwa kozo.”
Mwendi ki ñokolwa yekuswani yebato eza lisentimita ze 38. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba mwendi, “mikoti ya macwe.”
Kamba “sipula.”
Kamba mwendi, “lihaulo lelikenya moya.”
Linzwi ka linzwi, “uikwahela kwa mahutu.”
Kamba mwendi, “mikoti ya macwe.”
Kamba “yaba mwa kozo.”