Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Baatuli 2:1-23

2  Cwale lingeloi la Jehova+ lazwa mwa Giligali,+ lakambamela kwa Bokimi, mi lali: “Nimizwisize mwa Egepita ni kumitisa mwa naha yene nisepisize bo kuku wamina ka kukonka.+ Mi hape neniize: ‘Hanina kuloba tumelelano yeniezize ni mina nikamuta.+  Mi cwale mina, musike mwaeza tumelelano ni batu ba mwa naha ye,+ mi muswanela kuwisaka lialetare zabona.’+ Kono hamusika mamela linzwi laka.+ Kiñi hamuezize cwalo?  Ki lona libaka ni na hane niize: ‘Hanina kubalundula fapilaa mina,+ mi baka miswasa,+ mi milimu yabona ika miyembulula.’”+  Lingeloi la Jehova hase libulelezi Maisilaele kaufela manzwi ao, batu bakala kubokolola.  Kiha babeya sibaka seo libizo la Bokimi,* mi baezeza Jehova matabelo mwa sibaka seo.  Joshua hasaalukuluzi sicaba, yomuñwi ni yomuñwi wa Maisilaele ayo luwa naha yanaafilwe.+  Batu bazwelapili kusebeleza Jehova mwa mazazi kaufela a Joshua ni mwa mazazi kaufela a baana-bahulu bane bapilile nako yetelele kufita Joshua ili bane baiponezi misebezi kaufela yemaata yeo Jehova naaezelize Isilaele.+  Mi mutangaa Jehova, yena Joshua mwanaa Nuni, ashwa anzaa nani lilimo ze 110.+  Mi bamubuluka mwa naha yahae yanaafilwe sina saanda, mwa Timinati-heresi,+ mwa naha ya malundu ya Efraimi, kwa mutulo wa Lilundu la Gaashi.+ 10  Batu kaufela ba lusika lwa nako yeo babulukiwa sina mone babulukezwi bo kuku wabona,* mi kwataha lusika lusili mwamulaho wabona, lone lusazibi Jehova kamba kuziba zanaaezelize Isilaele. 11  Cwale Maisilaele baeza zemaswe fapilaa Jehova mi basebeleza* bo Baale.+ 12  Ka mukwa wo, batuhela kusebeleza Jehova, yena Mulimu wa bo ndataa bona, yanaa bazwisize mwa naha ya Egepita.+ Mi balatelela milimu isili, yona milimu ya macaba anaa bapotolohile,+ baikubamela mi bafoseza Jehova.+ 13  Batuhela kusebeleza Jehova mi basebeleza Baale ni maswaniso a Ashitaroti.+ 14  Buhali bwa Jehova kiha butukela Isilaele, mi abafa mwa mazoho a bahapi bane babaamuhile tutu.+ Abalekisa kwa lila zenee bapotolohile,+ mi nebasa koni kuitamulela kwa lila zabona.+ 15  Kai ni kai kone baya, lizoho la Jehova neli balwanisa, mi batahelwa ki liziyezi,+ kulikana ni mwanaabulelezi Jehova ni mwanaakonkezi Jehova,+ nebaziyelehile maswe.+ 16  Mi Jehova naabafanga baatuli bane babalamulela mwa mazoho a bahapi ba tutu.+ 17  Kono bahana kuteeleza nihaiba kwa baatuli, mi balapela milimu isili* ni kuikubamela. Bakeluha kapili mwa nzila yene bazamaile ku yona bo kuku wabona, bane bamamezi milao ya Jehova.+ Kono bona bapalelwa kueza cwalo. 18  Nako kaufela Jehova hanaa bafa muatuli,+ Jehova naabanga ni muatuli yo ni kubalamulela mwa mazoho a lila zabona ka mazazi kaufela a muatuli yo; kakuli Jehova naabashwela makeke*+ kabakala sitongo sabona sene sitiswa ki bane babahatelela+ ni bane babanyandisa. 19  Kono nebaeza kuli muatuli hashwa, nebakutela kueza zemaswe hahulu kufita zene baezize bo ndataa bona, ka kulatelela milimu isili, kuisebeleza ni kuikubamela.+ Nebasika tuhela mikwa yabona ni muñañatoho wabona. 20  Kwa mafelelezo, buhali bwa Jehova bwatukela Maisilaele,+ mi ali: “Kabakala kuli sicaba se, silobile tumelelano yaka+ yene nilaezi bo kuku wasona kuli baimamele mi hasisika niutwa,+ 21  ni na, hanina kubatusa kulundula nihaiba sicaba silisiñwi kwa macaba kaufela anaasiile Joshua hashwa.+ 22  Nikaeza cwalo kuli nibone haiba nji Maisilaele bakamamela nzila ya Jehova+ ka kuzamaya ku yona sina mone baezelize bo ndataa bona.” 23  Jehova kihaa tuhelela macaba ao kupila mwa naha. Naasika alundula kapili, mi naasika afa mwa lizoho la Joshua.

Litaluso ze kwatasi

Lelitalusa “Balili.”
Wo ki mubulelelo wa kuloka otalusa lifu.
Kamba “balapela.”
Linzwi ka linzwi, “baeza buhule ni milimu isili.”
Kamba “nainyazanga.”