Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Baatuli 15:1-20

15  Hamulaho wa nakonyana, mwa mazazi a kukutula buloto, Samisoni ayo potela musalaa hae, mi amushimbela puli yamwana. Ali: “Nibata kukena mwa musiyo* ku musalaaka.” Kono ndatahe musali naasika mulumeleza kukena mwateñi.  Ndatahe musali ali: “Neninahana kuli, ‘Umutoile luli.’+ Kiha seni munyalisa ku yomuñwi wa balikani bahao bane bainzi ni wena.+ Hanili munyanaa hae wamufita kwa bunde? Hakuikungele yena mwa sibaka sahae.”  Kono Samisoni ali ku bona: “Fa cwale hanisa kona kufiwa mulatu ki Mafilisita hanika baeza maswe.”  Samisoni kihaa ya, ayo swala mawawa a 300. Kihona atama mawawa ao, ka bubeli ka bubeli, kwa mihata, mi ayomeka lumonyi foikopanela mihata.  Mi cwale atukisa mamonyi ao ni kulukululela mawawa mwa masimu a Mafilisita a bubeke bone busali kwa mataka. Samisoni acisa lico kaufela, kukalela kwa mañata a bubeke kuisa kwa bubeke bone busali kwa mataka, mane ni likota za veine ni za olive.  Mafilisita babuza, bali: “Ki mañi yaezize cwana?” Babulelelwa kuli: “Ki Samisoni, mukwenyanaa muuna wa Mutimina, kakuli unyalisize musalaa Samisoni ku mulikanaa Samisoni.”+ Mafilisita habautwa cwalo, bakambama ni kuyo cisa musali yo ni ndatahe ka mulilo.+  Cwale Samisoni ali ku bona: “Haiba ki mona momuezeza cwana, hanina kutuhela kufitela nimikutiseza bumaswe bwamina.”+  Mi ababulaya ka buñata luli, alimuñwi ka alimuñwi,* mi hafeza, ashetumuka mi ayo ina mwa mukoti* wa mwa licwe la Etami.  Hasamulaho, Mafilisita bataha, bato toma mafulo mwa Juda mi bayambalakana mwa Lehi.+ 10  Cwale baana ba Juda bali: “Mutilo lulwanisezañi?” Babaalaba, bali: “Lutile kuto swala* Samisoni, kuli lumueze mwaluezelize.” 11  Cwale baana ba Juda ba 3,000 bashetumukela kwa mukoti* wa mwa licwe la Etami mi bali ku Samisoni: “Kana hauzibi kuli Mafilisita ki bona baba lubusa?+ Cwale kiñi hau luezize cwana?” Abaalaba, ali: “Nibaezize mone baniezelize.” 12  Kono bali ku yena: “Lutezi kuto kuswala* kuli lukuise kwa Mafilisita.” Samisoni kihaa li: “Hamukonke, kuli mina hamuna kunieza maswe.” 13  Seba mubulelela kuli: “Batili, luna seluka eza feela ki kukutama ni kukuisa ku bona, kono haluna kukubulaya.” Kiha bamutama ka mihala yeminca yemibeli mi bamuzwisa mwa licwe. 14  Hafita mwa Lehi, Mafilisita bahuweleza ka tabo habakopana ni yena. Mi cwale moya wa Jehova wamufa maata,+ mi mihala yanaatamilwe kwa mazoho yaba inge bwanda bobucile mulilo, mi yawa kwa mazoho ahae.+ 15  Cwale afumana mutahali omunca wa mbongolo yamuuna; aotolola lizoho lahae, aunopa, mi ka ona abulaya baana ba 1,000.+ 16  Samisoni kihaa li: “Ka mutahali wa mbongolo—niezize libunda, mane mabunda amabeli! Ka mutahali wa mbongolo nibulaile baana ba 1,000.”+ 17  Hafelize kubulela, ayumba mutahali wo mi abeya sibaka seo libizo la Ramati-lehi.*+ 18  Kihaa utwa linyolwa lelituna mi aitilelela ku Jehova, ali: “Ki wena yafile mutangaa hao puluso yetuna. Kono kikuli cwale nikabulaiwa ki linyolwa ni kuwela mwa mazoho a batu babasika kena mwa mupato?” 19  Cwale Mulimu apunya musima onoli mwa Lehi, mi kwazwa mwateñi mezi.+ Samisoni hasaanwile mezi, akutelwa ki maata a kupila mi awetuluka. Ki lona libaka hanaabeile sibaka seo libizo la Eni-hakore,* mi sisa liteñi ni kacenu le mwa Lehi. 20  Mi Samisoni aatulela Isilaele ka lilimo ze 20 mwa linako za Mafilisita.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “muzuzu wa mwahali.”
Linzwi ka linzwi, “abanata, abundeka mahutu fa lilupi.”
Kamba “mwa pakani.”
Kamba “tama.”
Kamba “mwa pakani.”
Kamba “kutama.”
Lelitalusa “Sibaka Sesilumbile sa Mutahali.”
Lelitalusa “Liweluwelu la Yaitilelela.”