Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Baatuli 13:1-25

13  Maisilaele hape baeza zemaswe fapilaa Jehova,+ mi Jehova abafa mwa mazoho a Mafilisita+ ka lilimo ze 40.  Ka nako yeo, nekunani muuna wa kwa Zora+ wa lusika lwa Dani,+ yanaabizwa Manoa.+ Musalaa hae neli mumba, naasina mwana.+  Hamulaho wa nako, lingeloi la Jehova lato iponahaza ku musali yo mi lamubulelela kuli: “Bona, u mumba mi hauna mwana. Kono ukaitwala mi ukapepa mwana wamushimani.+  Cwale utokomele kuli usike wanwa waine kamba nto ifi kamba ifi yenani bucwala,+ mi usike waca nto ifi kamba ifi yesika kena.+  Bona! Ukaitwala mi ukapepa mwana wamushimani, mi asike akutiwa milili nikamuta,+ kakuli mwana yo, ukaba Munazareni wa Mulimu kuzwa fakupepwa kwahae,* ki yena yakakala kulamulela Isilaele mwa mazoho a Mafilisita.”+  Cwale musali ayo bulelela muunaa hae kuli: “Muuna wa Mulimu wa niti naatile ku na, mi naabonahala inge lingeloi la Mulimu wa niti, naasabisa hahulu. Hanisika mubuza kwazwa mi hape hasika nibulelela libizo lahae.+  Kono unibulelezi kuli: ‘Bona! Ukaitwala mi ukapepa mwana wamushimani. Cwale usike wanwa waine kamba nto ifi kamba ifi yenani bucwala, mi usike waca nto ifi kamba ifi yesika kena, kakuli mwana yo, ukaba Munazareni wa Mulimu kuzwa fa kupepwa kwahae* kuisa lifu lahae.’”  Manoa akupa Jehova, ali: “Uniswalele, Jehova. Nikupa kuli muuna wa Mulimu wa niti yeu sazo luma akutele ku luna, ato lulaelela moluswanela kuutela mwana yakapepwa.”  Mulimu wa niti autwa manzwi a Manoa, mi lingeloi la Mulimu wa niti lakutela ku musalaa hae hanaainzi kwande a muleneñi; muunaa hae Manoa naali siyo ka nako yeo. 10  Kapili-pili musali amatela ku muunaa hae mi amubulelela kuli: “Bona! Muuna yani yanaatile ku na zazi lani utile hape.”+ 11  Manoa kihaa yema mi aya ni musalaa hae. Ayo fita ku muuna yo, mi amubuza kuli: “Kana ki wena muuna yanaambozi ni musalaaka?” Aalaba, ali: “Ki na.” 12  Mi Manoa ali: “Haike kuezahale sina moubulelezi! Mupilelo wa mwana ukaba cwañi, mi musebezi wahae ukaba ufi?”+ 13  Lingeloi la Jehova labulelela Manoa kuli: “Musalaa hao uswanela kutokolomoha lika kaufela zeni mubulelezi.+ 14  Asike aca nto ifi kamba ifi yezwa fa veine, asike anwa waine kamba nto ifi kamba ifi yenani bucwala,+ mi asike aca nto ifi kamba ifi yesika kena.+ Amamele lika kaufela zeni mulaezi.” 15  Cwale Manoa abulelela lingeloi la Jehova kuli: “Nakupa, litela lukulukiseze puli ya mwana.”+ 16  Kono lingeloi la Jehova laalaba Manoa kuli: “Niha nikalitela, hanina kuca lico zahao; kono haiba ubata kufa Jehova nubu ya kucisa, wakona kueza cwalo.” Manoa naasika ziba kuli muuna yo neli lingeloi la Jehova. 17  Cwale Manoa abuza lingeloi la Jehova kuli: “Libizo lahao ki wena mañi,+ kuli lukukuteke, zeubulezi halika ezahala?” 18  Kono lingeloi la Jehova lali ku yena: “Unibuzezañi libizo laka, kakuli ki lelikomokisa?” 19  Cwale Manoa aanga puli ya mwana ni nubu ya bubeke mi alitiseza Jehova fa licwe. Mi Mulimu naaeza nto yekomokisa, Manoa ni musalaa hae inze batalimezi. 20  Malimi a mulilo hanaakambamela mwahalimu kuzwa fa aletare, lingeloi la Jehova lakambama mwa malimi a mulilo ao anaazwa fa aletare, Manoa ni musalaa hae inze baiponela. Honafo bakubama inze bainamiselize lipata zabona fafasi. 21  Lingeloi la Jehova nelisika bonahala hape ku Manoa ni musalaa hae. Mi cwale Manoa alemuha kuli kanti muuna yani neli lingeloi la Jehova.+ 22  Manoa kihaa li ku musalaa hae: “Lukashwa luli, kakuli ki Mulimu yeluboni.”+ 23  Kono musalaa hae ali ku yena: “Kambe Jehova naabata kulubulaya, naasike aamuhela nubu ya kucisa+ ni nubu ya bubeke yezwa ku luna, naasike alubonisa lika ze kaufela, mi naasike alubulelela nihaiba nto iliñwi kwa linto ze kamukana.” 24  Hasamulaho, musali yo apepa mwana wamushimani mi amubeya libizo la Samisoni;+ mwana hanaanze ahula, Jehova azwelapili kumufuyola. 25  Nako hainze iya, moya wa Jehova wakala kusebeza ku yena+ hanaali kwa Mahane-dani,+ mwahalaa Zora ni Eshitaoli.+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “fazwela mwa mba.”
Linzwi ka linzwi, “fazwela mwa mba.”