Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Buka ya Baatuli

Chapters

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Litaba ze Mwahali

 • 1

  • Juda ni Simioni bahapa libaka (1-20)

  • Majebusi batundamena kupila mwa Jerusalema (21)

  • Josefa uhapa Betele (22-26)

  • Makanana nebasika lundulelelwa kaufelaa bona (27-36)

 • 2

  • Temuso yenefilwe ki lingeloi la Jehova (1-5)

  • Lifu la Joshua (6-10)

  • Mulimu naafa Isilaele baatuli baku mulamulela (11-23)

 • 3

  • Jehova ulika Isilaele (1-6)

  • Otiniele, muatuli wapili (7-11)

  • Muatuli Ehudi ubulaya Mulena Egeloni yanaali yanunile (12-30)

  • Muatuli Shamigari (31)

 • 4

  • Mulena Jabini wa Mukanana unyandisa Maisilaele (1-3)

  • Debora mupolofita wamusali ni Muatuli Baraki (4-16)

  • Jaele ubulaya Sisera nduna wa mpi (17-24)

 • 5

  • Pina ya tulo ya Debora ni Baraki (1-31)

   • Linaleli lilwanisa Sisera (20)

   • Nukana ya Kishoni yabayula (21)

   • Babalata Jehova babenya sina lizazi (31)

 • 6

  • Mamidiani banyandisa Maisilaele (1-10)

  • Lingeloi litaluseza Muatuli Gidioni kuli ukafiwa tuso (11-24)

  • Gidioni utuba aletare ya Baale (25-32)

  • Moya wa Mulimu usebeza ku Gidioni (33-35)

  • Kuitusisa boya kuli kubonwe nji Mulimu ukatusa (36-40)

 • 7

  • Gidioni ni baa­na ba 300 (1-8)

  • Mpi ya Gidioni itula Mamidiani (9-25)

   • “Mukwale wa Jehova ni wa Gidioni!” (20)

   • Batu ba mwa mafulo a Mamidiani bafetuhelana (21, 22)

 • 8

  • Maefraimi baomana ni Gidioni (1-3)

  • Kundongwama Malena ba Mamidiani ni kubulaya (4-21)

  • Gidioni uhana kufiwa bulena (22-27)

  • Litaba ka bukuswani ka za bupilo bwa Gidioni (28-35)

 • 9

  • Abimeleki uba mulena mwa Sikemi (1-6)

  • Nguli ya Jotami (7-21)

  • Mifilifili mwa puso ya Abimeleki (22-33)

  • Abimeleki ubulaya batu ba mwa Sikemi (34-49)

  • Musali uholofaza Abimeleki; Abimeleki washwa (50-57)

 • 10

  • Baatuli bo Tola ni Jairi (1-5)

  • Maisilaele bakwenuhela Mulimu mi babaka (6-16)

  • Maamoni babata kulwanisa Maisilaele (17, 18)

 • 11

  • Muatuli Jefita walelekwa, hamulaho uezwa mueteleli (1-11)

  • Jefita ubuisana ni Maamoni (12-28)

  • Buitamo bwa Jefita ni za mwanaa hae wamusizana (29-40)

   • Bupilo bwa mwanaa wamusizana wa Jefita bwa bukwasha (38-40)

 • 12

  • Mufilifili wa Jefita ni Maefraimi (1-7)

   • Kulikiwa ka linzwi la Shiboleti (6)

  • Baatuli bo Ibizani, Eloni, ni Abidoni (8-15)

 • 13

  • Lingeloi lipotela Manoa ni musalaa hae (1-23)

  • Samisoni wapepwa (24, 25)

 • 14

  • Muatuli Samisoni ubata kunyala musali wa Mufilisita (1-4)

  • Samisoni ubulaya tau ka tuso ya moya wa Jehova (5-9)

  • Liyumbo la Samisoni kwa linyalo (10-19)

  • Musalaa Samisoni unyaliswa ku muu­na usili (20)

 • 15

  • Samisoni ukutiseza Mafilisita bumaswe bwabona (1-20)

 • 16

  • Samisoni u mwa Gaza (1-3)

  • Samisoni ni Delila (4-22)

  • Samisoni ukutiseza Mafilisita bumaswe bwabona mi washwa (23-31)

 • 17

  • Milimu ya maswaniso ya Mika ni muprisita wahae (1-13)

 • 18

  • Ba lusika lwa Dani babata naha (1-31)

   • Milimu ya maswaniso ya Mika yaangiwa hamoho ni muprisita wahae (14-20)

   •  Muleneñi wa Laishi wahapiwa mi ubeiwa libizo la Dani (27-29)

   • Kulapela milimu ya maswaniso mwa Dani (30, 31)

 • 19

  • Mulatu wa ba lusika lwa Benjamine wa kuswala mutu likalala mwa Gibea (1-30)

 • 20

  • Ba lusika lwa Benjamine balwaniswa (1-48)

 • 21

  • Ba lusika lwa Benjamine batusiwa kuli basike bayunda (1-25)