Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

BAATULI

Litaba ze Mwahali—Baatuli

 • 1

  • Juda ni Simioni bahapa libaka (1-20)

  • Majebusi batundamena kupila mwa Jerusalema (21)

  • Josefa uhapa Betele (22-26)

  • Makanana nebasika lundulelelwa kaufelaa bona (27-36)

 • 2

  • Temuso yenefilwe ki lingeloi la Jehova (1-5)

  • Lifu la Joshua (6-10)

  • Mulimu naafa Isilaele baatuli baku mulamulela (11-23)

 • 3

  • Jehova ulika Isilaele (1-6)

  • Otiniele, muatuli wapili (7-11)

  • Muatuli Ehudi ubulaya Mulena Egeloni yanaali yanunile (12-30)

  • Muatuli Shamigari (31)

 • 4

  • Mulena Jabini wa Mukanana unyandisa Maisilaele (1-3)

  • Debora mupolofita wamusali ni Muatuli Baraki (4-16)

  • Jaele ubulaya Sisera nduna wa mpi (17-24)

 • 5

  • Pina ya tulo ya Debora ni Baraki (1-31)

   • Linaleli lilwanisa Sisera (20)

   • Nukana ya Kishoni yabayula (21)

   • Babalata Jehova babenya sina lizazi (31)

 • 6

  • Mamidiani banyandisa Maisilaele (1-10)

  • Lingeloi litaluseza Muatuli Gidioni kuli ukafiwa tuso (11-24)

  • Gidioni utuba aletare ya Baale (25-32)

  • Moya wa Mulimu usebeza ku Gidioni (33-35)

  • Kuitusisa boya kuli kubonwe nji Mulimu ukatusa (36-40)

 • 7

  • Gidioni ni baa­na ba 300 (1-8)

  • Mpi ya Gidioni itula Mamidiani (9-25)

   • “Mukwale wa Jehova ni wa Gidioni!” (20)

   • Batu ba mwa mafulo a Mamidiani bafetuhelana (21, 22)

 • 8

  • Maefraimi baomana ni Gidioni (1-3)

  • Kundongwama Malena ba Mamidiani ni kubulaya (4-21)

  • Gidioni uhana kufiwa bulena (22-27)

  • Litaba ka bukuswani ka za bupilo bwa Gidioni (28-35)

 • 9

  • Abimeleki uba mulena mwa Sikemi (1-6)

  • Nguli ya Jotami (7-21)

  • Mifilifili mwa puso ya Abimeleki (22-33)

  • Abimeleki ubulaya batu ba mwa Sikemi (34-49)

  • Musali uholofaza Abimeleki; Abimeleki washwa (50-57)

 • 10

  • Baatuli bo Tola ni Jairi (1-5)

  • Maisilaele bakwenuhela Mulimu mi babaka (6-16)

  • Maamoni babata kulwanisa Maisilaele (17, 18)

 • 11

  • Muatuli Jefita walelekwa, hamulaho uezwa mueteleli (1-11)

  • Jefita ubuisana ni Maamoni (12-28)

  • Buitamo bwa Jefita ni za mwanaa hae wamusizana (29-40)

   • Bupilo bwa mwanaa wamusizana wa Jefita bwa bukwasha (38-40)

 • 12

  • Mufilifili wa Jefita ni Maefraimi (1-7)

   • Kulikiwa ka linzwi la Shiboleti (6)

  • Baatuli bo Ibizani, Eloni, ni Abidoni (8-15)

 • 13

  • Lingeloi lipotela Manoa ni musalaa hae (1-23)

  • Samisoni wapepwa (24, 25)

 • 14

  • Muatuli Samisoni ubata kunyala musali wa Mufilisita (1-4)

  • Samisoni ubulaya tau ka tuso ya moya wa Jehova (5-9)

  • Liyumbo la Samisoni kwa linyalo (10-19)

  • Musalaa Samisoni unyaliswa ku muu­na usili (20)

 • 15

  • Samisoni ukutiseza Mafilisita bumaswe bwabona (1-20)

 • 16

  • Samisoni u mwa Gaza (1-3)

  • Samisoni ni Delila (4-22)

  • Samisoni ukutiseza Mafilisita bumaswe bwabona mi washwa (23-31)

 • 17

  • Milimu ya maswaniso ya Mika ni muprisita wahae (1-13)

 • 18

  • Ba lusika lwa Dani babata naha (1-31)

   • Milimu ya maswaniso ya Mika yaangiwa hamoho ni muprisita wahae (14-20)

   •  Muleneñi wa Laishi wahapiwa mi ubeiwa libizo la Dani (27-29)

   • Kulapela milimu ya maswaniso mwa Dani (30, 31)

 • 19

  • Mulatu wa ba lusika lwa Benjamine wa kuswala mutu likalala mwa Gibea (1-30)

 • 20

  • Ba lusika lwa Benjamine balwaniswa (1-48)

 • 21

  • Ba lusika lwa Benjamine batusiwa kuli basike bayunda (1-25)