Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Amosi 7:1-17

LITABA ZE MWAHALI

  • Lipono zebonisa kuli kufela kwa Isilaele ku fakaufi (1-9)

    • Nziye (1-3), mulilo (4-6), muhala wa kumishalisa limota (7-9)

  • Amosi utalusezwa kuli atuhele kupolofita (10-17)

7  Ki se sanaa nibonisize Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa: Hamubone! Naatahisize nziye yezamaya sikutu ka nako yelikala kumela limela za mafelelezo.* Zeo neli zona limela za mafelelezo hamulaho wa kumwetiwa kwa bucwañi bwa mulena.  Nziye hase ifelize kuca limela kaufela mwa naha, nali: “Wena Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, hakuswalele!+ Jakobo ukapunyuha cwañi?* Kakuli wafokola!”+  Cwale Jehova atalima sinca* taba yeo.+ Jehova ali: “Taba yeo haina kuezahala.”  Ki se sanaa nibonisize Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa: Hamubone! Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, naatahisize koto ka mulilo. Mulilo wo wacisa buliba bwa mezi amañata, mi wacisa kalulo yeñwi ya naha.  Cwale nali: “Wena Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, usike watahisa koto ye.+ Jakobo ukapunyuha cwañi?* Kakuli wafokola!”+  Cwale Jehova atalima sinca* taba yeo.+ Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, ali: “Taba yeo ni yona haina kuezahala.”  Ki se sanaa nibonisize: Hamubone! Jehova naayemi fa limota lene liyahilwe ka muhala wa kumishalisa limota, mi mwa lizoho lahae nekunani muhala wa kumishalisa limota.  Jehova kihaa li ku na: “Amosi, kiñi seubona?” Mi nali: “Nibona muhala wa kumishalisa limota.” Cwale Jehova ali: “Bona! Nibeya muhala wa kumishalisa limota mwahalaa sicaba saka sa Isilaele. Hanisana kubaswalela.+  Libaka zelumbile za Isaka+ likasinyiwa, mi libaka zekenile za Isilaele likashandaulwa;+ mi nikato lwanisa ba ndu ya Jeroboami ka mukwale.”+ 10  Muprisita Amazia wa kwa Betele+ alumela Mulena Jeroboami+ wa Isilaele liñusa le, ali: “Amosi wakufetuhela mwahalaa ba ndu ya Isilaele.+ Naha haisakona kutiyela manzwi ahae kaufela.+ 11  Kakuli Amosi uli: ‘Jeroboami ukashwa ka mukwale, mi Isilaele ukaiswa mwa buhapiwa kuzwa mwa naha yahae.’”+ 12  Cwale Amazia ali ku Amosi: “Wena muboni wa lipono, zamaya, umatele kwa naha ya Juda, uyo belekela sinkwa sahao* kwateñi, mi uyo polofitela kwateñi.+ 13  Kono utuhele kupolofitela kwa Betele hape,+ kakuli ki sibaka sa mulena sesikenile+ ni ndu ya mubuso.” 14  Cwale Amosi aalaba Amazia, ali: “Nenisi mupolofita, nihaiba mwanaa mupolofita; kono nenili mulisana+ mi nenibabalela likota za feiga za sikomora.* 15  Kono Jehova anii­nga, anizwisa kwa musebezi wa kulatelela mutapi, mi Jehova ali ku na: ‘Zamaya, uyo polofitela sicaba saka sa Isilaele.’+ 16  Cwale utwa linzwi la Jehova: ‘Wena ubulela kuli: “Usike wapolofita litaba za kulwanisa Isilaele,+ mi usike wakutaza+ litaba za kulwanisa ba ndu ya Isaka.” 17  Kabakaleo, Jehova sabulela ki se, uli: “Musalaa hao ukaba lihule mwa muleneñi, mi bana bahao babashimani ni babasizana bakabulaiwa ka mukwale. Naha yahao ikaabiwa ka muhala wa kumishalisa, mi wena ukayo shwela mwa naha yesika kena; mi Isilaele ukaiswa mwa buhapiwa kuzwa mwa naha yahae.”’”+

Litaluso ze kwatasi

Fo kikuli, mwa January ni February.
Linzwi ka linzwi, “ukayema cwañi?”
Kamba “aikutwa bumaswe ka.”
Linzwi ka linzwi, “ukayema cwañi?”
Kamba “aikutwa bumaswe ka.”
Linzwi ka linzwi, “uyo cela sinkwa sahao.”
Kamba “nenipunyanga lifeiga za sikomora.”