Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Amosi 5:1-27

LITABA ZE MWAHALI

  • Isilaele uswana sina mwalyango yawile (1-3)

  • Mubate Mulimu, kuli muzwelepili kupila (4-17)

    • Mutoye bumaswe, mi mulate bunde (15)

  • Lizazi la Jehova, ki lizazi la lififi (18-27)

    • Matabelo a Isilaele ahaniwa (22)

5  “Mina ba ndu ya Isilaele, hamuutwe linzwi leni mibulelela sina pina ya malilo:   ‘Mwalyanjo, yena Isilaele, uwile;Hasakona kuyema hape. Uyubekilwe mwa naha yahae;Hakuna yamuyemisa.’  “Kakuli Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: ‘Muleneñi oya kwa ndwa ni batu ba 1,000 ukasiyala ni ba 100;Mi muleneñi oya ni batu ba 100, ukasiyala ni ba 10, ku ba ndu ya Isilaele.’+  “Kakuli ki se sabulela Jehova ku ba ndu ya Isilaele, uli: ‘Munibate kuli muzwelepili kupila.+   Musike mwabata Betele,+Musike mwaya kwa Giligali+ kamba kufitelela kuliba kwa Beere-sheba,+Kakuli Giligali ukaiswa mwa buhapiwa,+ Mi Betele ikaba siyo.*   Mubate Jehova kuli muzwelepili kupila,+Kuli buhali bwahae busike bwatukela ba ndu ya Josefa sina mulilo,Kucisa Betele, kusina yakatima mulilo wo.   Mufetula katulo yelukile kuba simela sesibaba,*Mi munepela kuluka fafasi.+   Yena yanaaezize sitopa sa linaleli sesibizwa Kima* ni sitopa sa linaleli sesibizwa Kesile,*+Yafetula lififi lelituna kulieza kakusasana,Yaeza nako ya musihali kuba yelififi inge busihu,+Yena yabiza mezi a mwa liwateKuasululela fafasi mwa lifasi+—Jehova ki lona libizo lahae.   Ukayundisa babamaata,Ayundise libaka zesilelelizwe. 10  Batoile batu babafa kelezo kwa munyako wa muleneñi,Mi banyenya bababulela niti.+ 11  Kabakala kuli mubata kuli mubotana amife mutelo wa simu*Mi mumuamuha bubeke bwahae sina ñamba,+Hamuna kuzwelapili kupila mwa mandu emuyahile aezizwe fa macwe acakuzwi+Kamba kunwa waine ya mwa masimu a veine amande emucezi.+ 12  Kakuli naziba kuli milatu* yamina ki yemiñataNi kuli libi zamina ki zetuna—Munyandisa babalukile,Muamuhela likweta,*Mi hamufi babotana litukelo zabona kwa munyako wa muleneñi.+ 13  Kabakaleo, babanani kutwisiso bakakuza ka nako yeo,Kakuli ikaba nako ya ziyezi.+ 14  Mubate bunde, isiñi bumaswe,+Kuli muzwelepili kupila.+ Mi Jehova Mulimu wa limpi ukaba ni mina,Sina momubulelela.+ 15  Mutoye bumaswe, mi mulate bunde,+Katulo yelukile ifumanehe kwa munyako wa muleneñi.+ Kuli mwendi Jehova Mulimu wa limpiUkashemuba bo masiyaleti ba Josefa.’+ 16  “Kabakaleo, Jehova Mulimu wa limpi, yena Jehova, sabulela ki se, uli: ‘Mwa mapatelo kaufela batu bakabokolola,Mi mwa makululu kaufela bakabulela, bali: “Mawe, mawe!” Bakabiza balimi kuli balileNi kumema babaziba hahulu kulila kuli bato bokolola.’ 17  ‘Mwa masimu kaufela a veine, batu bakabokolola;+Kakuli nikafita mwahalaa mina,’ kubulela Jehova. 18  ‘Bumai ki bwa batu babanyolelwa lizazi la Jehova!+ Cwale lizazi la Jehova likatalusañi ku mina?+ Ikaba lizazi la lififi, isiñi la liseli.+ 19  Kukaswana inge mutu yabaleha kusaba tau kono uyo kopana ni bere,Mi hakena mwa ndu yahae ni kusikatela kwa limota ka lizoho lahae, ulumiwa ki noha. 20  Kana lizazi la Jehova halina kuba la lififi, isiñi la liseli;Kana halina kuba ni lififi lelinsu, isiñi lelibenya? 21  Nitoile, ninyenya mikiti yamina,+Mi hanitabeli munko omunde wa mikopano yamina yeipitezi. 22  Niha muka nifa linubu za kucisa zefiwa mutumbi, ni linubu zefiwa sina mpo,Hanina kulitabela;+Mi hanina kutabela matabelo amina a kuikabela a lifolofolo zenunile.+ 23  Musike mwanitoliya ka lipina zamina za mulumo omutuna;Mi nisike nautwa lipina zemuliza ka zelizwa zamina za mihala.+ 24  Katulo yelukile ibube sina mezi,+Mi kuluka kubube sina nukana yebuba kamita. 25  Kana nemu nitiselize matabelo ni linubu zamina zefiwa sina mpoKa lilimo ze 40 zene muli mwa lihalaupa, mina ba ndu ya Isilaele?+ 26  Cwale mukashimba mulenaa mina Sakuti ni Kaiwani,*Ona maswaniso amina, naleli ya mulimu wamina, yene muikezelize, 27  Mi nika miisa mwa buhapiwa kwa libaka ze kwabuse bwa Damaseka,’+ kubulela yena wa libizo la Jehova, yena Mulimu wa limpi.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba mwendi, “ikafetuha sibaka sa litumelo za mioya.”
Kamba “kubaba.”
Mwendi ili kutalusa linaleli za Pleadesi zefumaneha mwa sitopa sa linaleli sesibizwa Taurusi.
Mwendi ili kutalusa sitopa sa linaleli sesibizwa Orioni.
Kamba “mutelo wa mubu.”
Kamba “lifoso.”
Kamba “masheleñi a kweta.”
Milimu yemibeli ye mwendi isupa kwa pulaneti ya Saturn, yenelapelwa sina mulimu.